Suomi
Yksityissijoittaja
HUOMAUTUS

Valitsemalla ”Hyväksyn” jäljempänä sekä valtion tästä luettelosta vakuutatte, että olette kyseisen valtion vakinainen asukas tälle verkkosivustolle kirjautumisen hetkellä. Citigroup ei vastaa saatavilla olevien tietojen ja materiaalin jakelusta sellaisille henkilöille tai yhteisöille, jotka ovat antaneet väärän todistuksen vakituisesta asuinmaastaan/sijainnistaan. Kun valitsette ”Hyväksyn” jäljempänä ja saatte pääsyn tällä verkkosivustolla oleviin tietoihin ja materiaaliin, hyväksytte tässä huomautuksessa esitetyt ehdot.

Juridisista syistä tämän verkkosivuston sisältöä ei saa asettaa Yhdysvalloissa vakinaisesti asuvien saataville. Mitään tämän verkkosivuston sisältämää materiaalia ja tällä verkkosivustolla kuvattuja tuotteita ei tarjota eikä ole tarkoitettu yhdysvaltalaisille tai Yhdysvalloissa vakituisesti asuville henkilöille, eikä heidän pääsynsä tälle verkkosivustolle ole sallittua.

VAROITUS RISKEISTÄ

Myyntirajoitukset

Tällä verkkosivustolla kuvattuja arvopapereita ei aseteta sellaisten henkilöiden tai organisaatioiden saataville, jotka sijaitsevat alueella, jolla tällaisten arvopaperien markkinointi, tarjoaminen ja/tai myyminen olisi sovellettavien lakien tai säännösten vastaista. Kyseisiä arvopapereita ei myöskään tarjota edellä mainituille henkilöille, eikä heille toimiteta tällaisia arvopapereita koskevia esitteitä tai markkinointidokumentteja. Mitään tässä kuvattuja arvopapereita ei rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933) mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa. Tämän verkkosivuston sisältöä ei ole tarkoitettu henkilöille, jotka asuvat Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tällä verkkosivustolla kuvatut tuotteet ja palvelut eivät ole saatavilla Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

KIRJAUTUMALLA VERKKOSIVUSTON SUOMEA KOSKEVILLE SIVUILLE VAHVISTATTE ASUVANNE VAKITUISESTI SUOMESSA.

Riskit

Seuraava kuvaus on tiivistelmä joistakin tällä verkkosivustolla kuvattuihin arvopapereihin sijoittamiseen liittyvistä riskeistä. Arvopapereihin sijoittamiseen liittyvät riskit eivät kuitenkaan rajoitu jäljempänä kuvattuihin tapauksiin. Sijoittaessaan tällä verkkosivustolla oleviin tuotteisiin sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain
 • Tässä kuvattujen arvopapereiden voimassaoloaika on yleensä rajallinen, ja arvopaperit voivat erääntyä arvottomina. Arvopaperien luonteen vuoksi niiden arvo voi vaihdella huomattavasti, ja ne voivat jopa menettää koko arvonsa. Sijoittajien tulisi varautua koko alkuperäisen ostohinnan sekä transaktiokustannusten menettämiseen ja seurata aktiivisesti sijoituskohteena olevien arvopapereiden arvonkehitystä ja voimassaoloajan etenemistä.
 • Tässä kuvatut arvopaperit ovat valtaosin korkeariskisiä sijoituksia, joihin liittyy yleisiä markkinariskejä, kuten muun muassa korkoriski, valuuttakurssiriski, poliittinen riski, yritysriski sekä riski arvopaperin aika-arvon menettämisestä.
 • Asianomaisen kohde-etuuden hintavaihtelut vaikuttavat arvopapereiden arvoon.
 • Arvopapereiden arvoon vaikuttavat myös niihin liittyvien valuuttakurssien vaihtelut.
 • Arvopapereiden hinnat ovat volatiileja. Mikäli kohde-etuuden hinta liikkuu toiseen suuntaan kuin on ennakoitu, arvopaperin arvo saattaa laskea suhteellisesti kohde-etuuden arvoa enemmän.
Kaupankäynti ja suojaaminen
 • Tässä kuvattujen arvopapereiden markkinat voivat olla rajalliset vähäisen likviditeetin tai alhaisen kaupankäyntivolyymin johdosta. Tämä tarkoittaa sitä, että niitä voi olla vaikea myydä kohtuulliseen hintaan ja joissakin tapauksissa niitä voi olla vaikea myydä mihinkään hintaan. Sijoittajien ei tulisi luottaa siihen, että he pystyvät myymään tässä kuvatut arvopaperit tiettynä ajankohtana tiettyyn hintaan.
 • Sijoittajat eivät välttämättä pysty suojautumaan näihin sijoituksiin liittyviltä riskeiltä. Sijoittajille saattaa aiheutua mahdollisista suojausjärjestelyistä yhtä suuria tappioita kuin arvopapereista.
 • Liikkeeseenlaskija ja mikään sen tytäryhtiöistä ei anna mitään vakuutusta tai takuuta tässä kuvattujen arvopapereiden arvonkehityksestä, eikä niillä ole velvollisuutta toimia markkinatakaajana tai ostaa arvopapereita takaisin.
Soveltuvuus / ei neuvonantoa
 • Tässä kuvattuihin arvopapereihin liittyy tyypillisesti korkea riski, eivätkä ne välttämättä sovellu kaikille. Tällä verkkosivustolla esitetyt tiedot ovat luonteeltaan kuvailevia ja yleisiä, eivätkä arvopaperit välttämättä sovellu sinulle tai et välttämättä pysty sijoittamaan niihin.
 • Tällä verkkosivustolla olevat arvopaperit on tarkoitettu myytäväksi ainoastaan kokeneille sijoittajille, jotka kykenevät ymmärtämään ja kantamaan sijoittamiseen liittyvät riskit.
 • Minkään tällä verkkosivustolla esitetyn ei voida katsoa muodostavan sijoitus- tai veroneuvontaa taikka oikeudellista neuvonantoa eikä minkäänlaista kehotusta ostaa tai myydä tällä verkkosivustolla olevia arvopapereita. Mahdollisten sijoittajien tulisi kääntyä omien oikeudellisten, taloudellisten ja veroneuvonantajiensa puoleen tämän verkkosivuston kautta arvopapereihin tehtävien sijoitusten soveltuvuuden, laillisuuden ja niihin liittyvien riskien arvioimiseksi.
Ei tarjousta / ainoastaan informaatiotarkoitusta varten
 • Tällä verkkosivustolla olevat tiedot on annettu ainoastaan informaatiotarkoituksessa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä taikka kehotusta ostaa arvopapereita.
 • Mikään tällä verkkosivustolla ei muodosta taikka ole osa tarjousta tai kehotusta ostaa taikka myydä mitään tällä verkkosivustolla olevia arvopapereita taikka ryhtyä mihinkään mainittuun sijoitustoimintaan, eikä mitään tällä sivustolla esitettyä tule pitää tällaisena tarjouksena tai kehotuksena.
 • Arvopapereiden aikaisemmasta tuottokehityksestä tällä verkkosivustolla annettujen tietojen perusteella ei voida tehdä päätelmiä arvopaperien tulevasta tuottokehityksestä, eivätkä tiedot takaa tulevaa tuottokehitystä.
 • Tällä verkkosivustolla esitettyjä mielipiteitä ja arvioita voidaan muuttaa milloin tahansa ilman ilmoitusta.
Lainaaminen arvopapereiden ostamista varten

Sijoittamista harkitsevien tulisi olla tietoisia riskeistä, jotka liittyvät varojen lainaamiseen tässä kuvattujen arvopapereiden ostamiseksi, ja erityisesti niistä mahdollisista tappioista, joita heille saattaa aiheutua koron ja pääoman maksamisesta. Sijoittajien tulisi harkita taloudellista tilannettaan siltä kannalta, kykenevätkö he kantamaan ostettuihin arvopapereihin liittyvän tappion sekä maksamaan takaisin saamansa rahoituksen.

Merkittävät edut ja eturistiriidat / etujen ja eturistiriitojen julkistaminen

Citigroup ja/tai sen tytäryhtiöt voivat ajoittain omistaa sijoittajien kanssa tehtäviä transaktioita vastaavia tai niihin taloudellisessa riippuvuussuhteessa olevia sijoitusvälineitä ja/tai toimia markkinatakaajina tällaisille sijoitusvälineille. Citigroup ja/tai sen tytäryhtiöt voivat myös olla investointipankkisuhteessa taikka muussa kaupallisessa suhteessa sijoittajien kanssa tehtäviä transaktioita koskevien arvopaperien, rahoitusvälineiden tai muiden vastaavien tai niihin liittyvien tuotteiden liikkeeseenlaskijan tai -laskijoiden kanssa taikka saada niiltä edellä mainittuja seikkoja koskevia tietoja. Citigroup voi myös ryhtyä sen omaan lukuun toteutettaviin toimenpiteisiin, mukaan lukien sijoittajien kanssa tehtävien transaktioiden aloittamiseen tai päättämiseen liittyviin suojausjärjestelyihin, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti sijoittajien kanssa tehtyjen transaktioiden taustalla olevaan markkinahintaan, kurssiin, indeksiin tai muihin markkinatekijöihin sekä näin ollen transaktion arvoon.
Innovatiivinen valikoima sijoitus- ja kaupankäyntituotteita yksityis- ja institutionaalisille sijoittajille.

Räätälöidyt ratkaisut

Citin monipuoliset sijoitus- ja kaupankäyntituotteet ovat räätälöity täyttämään erilaisten asiakkaitten erilaiset tarpeet.

Sijoitus- ja kaupankäyntituotteet

Selataksesi tuotevalikoimaa, valitse maasi.

Multi-Asset -luokat

Citin asiakkailla on pääsy maailmanlaajuisesti kaikille markkinoille.

Käytämme evästeitä parantaaksemme käyttäjäkokemustasi sivustollamme. Jatkamalla sivuston käyttöä suostut siihen, että käytämme evästeitä tällä sivustolla.

x

Verkon tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste kuvailee, kuinka me  keräämme, käyttämme ja jaamme tietoa, jota saamme teiltä vieraillessanne tällä verkkosivulla. ”Me“ tai ”Citi“ viittaa tässä Citigroup Global Markets Europe AG:iin. Tavoitteenamme on ylläpitää luottamustanne ja käsitellä tietoa luotettavasti.

Mitä tietoa keräämme?
Tällä sivulla keräämme ainoastaan ei-henkilökohtaista tietoa.
Vieraillessasi sivustollamme keräämme ei-henkilökohtaista tietoa kuten IP-osoitteen, mitä selainta ja selainversiota käytät, käyttöjärjestelmäsi tyypin ja miltä sivulta saavuit tai mitä mainosta katsoit tai klikkasit. Tämä tieto auttaa meitä hoitamaan verkkomarkkinointiamme ja toimittamaan sellaisen verkkovierailun, joka vastaa laitettasi.


Evästeet

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka www-palvelin voi asettaa tietokoneellesi, kun vierailet sivustolla. Tiedosto tunnistaa tietokoneen yksilöllisesti. Citin lähettämässä evästeessä olevia tietoja voi lukea vain Citi tai yritykset, joiden kanssa työskentelemme tämän sivuston ylläpitämiseksi. Nämä evästeet auttavat meitä ymmärtämään kävijöiden vuorovaikutusta verkkosivustojemme kanssa tarjoamalla tietoa vierailuista, sivustolla käytetystä ajasta ja mahdollisista ongelmista, kuten virheilmoituksista. Tämä auttaa meitä parantamaan verkkosivustojemme toimintaa.
Voit valita, hyväksytkö evästeiden käytön vai et. Jos et hyväksy evästeitä, jotkin sivustomme ominaisuudet ja palvelut eivät välttämättä toimi kunnolla, koska emme välttämättä pysty tunnistamaan sinua.


Jos et halua hyväksyä evästeitä, voit:

 • muuttaa selaimesi asetuksia huomauttamaan, kun vastaanotat evästeen, jonka avulla voit valita, hyväksytkö sen vai et tai
 • asettaa selaimesi automaattisesti hylkäämään evästeet.


Google Analytics

Tämä sivusto käyttää Google, Inc.:n ("Google") tarjoamaa Google Analytics –nimistä verkkoanalyysipalvelua. Google Analytics käyttää evästeitä, joiden avulla verkkosivusto analysoi kävijöiden sivuston käyttöä. Sivuston käyttämästä evästeestä syntyvät tiedot (pitäen sisällään IP-osoitteesi)  lähetetään ja tallennetaan Googlen palvelimille Yhdysvalloissa. Google käyttää näitä tietoja sivuston käytön arvioimiseen, kootakseen raportteja verkkosivujen toiminnasta sivustojen operaattoreille ja tarjotakseen muita palveluita liittyen verkkosivustojen toimintaan ja internetin käytöön. Google voi myös siirtää nämä tiedot kolmansille osapuolille, jos se on lain edellyttämää tai jos kolmannet osapuolet käsittelevät tietoja Googlen puolesta. Google ei liitä IP-osoitettasi muihin Googlein hallussa oleviin tietoihin. Käyttämällä tätä verkkosivustoa suostut siihen, että Google käsittelee sinua koskevia tietoja edellä esitetyllä tavalla ja edellä todettuihin tarkoituksiin.

Voit estää Googlen tietojen keräämisen ja käytön (evästeet ja IP-osoitteen) lataamalla ja asentamalla selaimen laajennuksen osoitteessa https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.


Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä tietosuojavastaavaan osoitteessa dataprotectionofficer@citi.com tai Citigroup Centre, 33 Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB, United Kingdom. 
Voit myös valittaa asiaankuuluville tietosuojaviranomaisille ETA-maassa, jossa asut tai työskentelet tai jossa oletettu tietosuojalainsäädännön rikkomus on tapahtunut.


Ilmoitus muutoksista

Ajoittain voimme muuttaa tätä Verkon Tietosuojaselostetta. Tämän selosteen voimaantulopäivä, kuten jäljempänä todettu, kertoo ajankohdan, jolloin tätä selostetta viimeksi tarkistettiin tai olennaisesti muutettiin. Alla olevan päivämäärän tarkistamisella voit määrittää, onko muutoksia tapahtunut edellisen selosteen tarkistamiskertasi jälkeen. 


Tämä sivu päivitettiin viimeksi toukokuussa 2018.

 

Please wait...