Suomi
Yksityissijoittaja
HUOMAUTUS

Valitsemalla ”Hyväksyn” jäljempänä sekä valtion tästä luettelosta vakuutatte, että olette kyseisen valtion vakinainen asukas tälle verkkosivustolle kirjautumisen hetkellä. Citigroup ei vastaa saatavilla olevien tietojen ja materiaalin jakelusta sellaisille henkilöille tai yhteisöille, jotka ovat antaneet väärän todistuksen vakituisesta asuinmaastaan/sijainnistaan. Kun valitsette ”Hyväksyn” jäljempänä ja saatte pääsyn tällä verkkosivustolla oleviin tietoihin ja materiaaliin, hyväksytte tässä huomautuksessa esitetyt ehdot.

Juridisista syistä tämän verkkosivuston sisältöä ei saa asettaa Yhdysvalloissa vakinaisesti asuvien saataville. Mitään tämän verkkosivuston sisältämää materiaalia ja tällä verkkosivustolla kuvattuja tuotteita ei tarjota eikä ole tarkoitettu yhdysvaltalaisille tai Yhdysvalloissa vakituisesti asuville henkilöille, eikä heidän pääsynsä tälle verkkosivustolle ole sallittua.

VAROITUS RISKEISTÄ

Myyntirajoitukset

Tällä verkkosivustolla kuvattuja arvopapereita ei aseteta sellaisten henkilöiden tai organisaatioiden saataville, jotka sijaitsevat alueella, jolla tällaisten arvopaperien markkinointi, tarjoaminen ja/tai myyminen olisi sovellettavien lakien tai säännösten vastaista. Kyseisiä arvopapereita ei myöskään tarjota edellä mainituille henkilöille, eikä heille toimiteta tällaisia arvopapereita koskevia esitteitä tai markkinointidokumentteja. Mitään tässä kuvattuja arvopapereita ei rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933) mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa. Tämän verkkosivuston sisältöä ei ole tarkoitettu henkilöille, jotka asuvat Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tällä verkkosivustolla kuvatut tuotteet ja palvelut eivät ole saatavilla Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

KIRJAUTUMALLA VERKKOSIVUSTON SUOMEA KOSKEVILLE SIVUILLE VAHVISTATTE ASUVANNE VAKITUISESTI SUOMESSA.

Riskit

Seuraava kuvaus on tiivistelmä joistakin tällä verkkosivustolla kuvattuihin arvopapereihin sijoittamiseen liittyvistä riskeistä. Arvopapereihin sijoittamiseen liittyvät riskit eivät kuitenkaan rajoitu jäljempänä kuvattuihin tapauksiin. Sijoittaessaan tällä verkkosivustolla oleviin tuotteisiin sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain
 • Tässä kuvattujen arvopapereiden voimassaoloaika on yleensä rajallinen, ja arvopaperit voivat erääntyä arvottomina. Arvopaperien luonteen vuoksi niiden arvo voi vaihdella huomattavasti, ja ne voivat jopa menettää koko arvonsa. Sijoittajien tulisi varautua koko alkuperäisen ostohinnan sekä transaktiokustannusten menettämiseen ja seurata aktiivisesti sijoituskohteena olevien arvopapereiden arvonkehitystä ja voimassaoloajan etenemistä.
 • Tässä kuvatut arvopaperit ovat valtaosin korkeariskisiä sijoituksia, joihin liittyy yleisiä markkinariskejä, kuten muun muassa korkoriski, valuuttakurssiriski, poliittinen riski, yritysriski sekä riski arvopaperin aika-arvon menettämisestä.
 • Asianomaisen kohde-etuuden hintavaihtelut vaikuttavat arvopapereiden arvoon.
 • Arvopapereiden arvoon vaikuttavat myös niihin liittyvien valuuttakurssien vaihtelut.
 • Arvopapereiden hinnat ovat volatiileja. Mikäli kohde-etuuden hinta liikkuu toiseen suuntaan kuin on ennakoitu, arvopaperin arvo saattaa laskea suhteellisesti kohde-etuuden arvoa enemmän.
Kaupankäynti ja suojaaminen
 • Tässä kuvattujen arvopapereiden markkinat voivat olla rajalliset vähäisen likviditeetin tai alhaisen kaupankäyntivolyymin johdosta. Tämä tarkoittaa sitä, että niitä voi olla vaikea myydä kohtuulliseen hintaan ja joissakin tapauksissa niitä voi olla vaikea myydä mihinkään hintaan. Sijoittajien ei tulisi luottaa siihen, että he pystyvät myymään tässä kuvatut arvopaperit tiettynä ajankohtana tiettyyn hintaan.
 • Sijoittajat eivät välttämättä pysty suojautumaan näihin sijoituksiin liittyviltä riskeiltä. Sijoittajille saattaa aiheutua mahdollisista suojausjärjestelyistä yhtä suuria tappioita kuin arvopapereista.
 • Liikkeeseenlaskija ja mikään sen tytäryhtiöistä ei anna mitään vakuutusta tai takuuta tässä kuvattujen arvopapereiden arvonkehityksestä, eikä niillä ole velvollisuutta toimia markkinatakaajana tai ostaa arvopapereita takaisin.
Soveltuvuus / ei neuvonantoa
 • Tässä kuvattuihin arvopapereihin liittyy tyypillisesti korkea riski, eivätkä ne välttämättä sovellu kaikille. Tällä verkkosivustolla esitetyt tiedot ovat luonteeltaan kuvailevia ja yleisiä, eivätkä arvopaperit välttämättä sovellu sinulle tai et välttämättä pysty sijoittamaan niihin.
 • Tällä verkkosivustolla olevat arvopaperit on tarkoitettu myytäväksi ainoastaan kokeneille sijoittajille, jotka kykenevät ymmärtämään ja kantamaan sijoittamiseen liittyvät riskit.
 • Minkään tällä verkkosivustolla esitetyn ei voida katsoa muodostavan sijoitus- tai veroneuvontaa taikka oikeudellista neuvonantoa eikä minkäänlaista kehotusta ostaa tai myydä tällä verkkosivustolla olevia arvopapereita. Mahdollisten sijoittajien tulisi kääntyä omien oikeudellisten, taloudellisten ja veroneuvonantajiensa puoleen tämän verkkosivuston kautta arvopapereihin tehtävien sijoitusten soveltuvuuden, laillisuuden ja niihin liittyvien riskien arvioimiseksi.
Ei tarjousta / ainoastaan informaatiotarkoitusta varten
 • Tällä verkkosivustolla olevat tiedot on annettu ainoastaan informaatiotarkoituksessa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä taikka kehotusta ostaa arvopapereita.
 • Mikään tällä verkkosivustolla ei muodosta taikka ole osa tarjousta tai kehotusta ostaa taikka myydä mitään tällä verkkosivustolla olevia arvopapereita taikka ryhtyä mihinkään mainittuun sijoitustoimintaan, eikä mitään tällä sivustolla esitettyä tule pitää tällaisena tarjouksena tai kehotuksena.
 • Arvopapereiden aikaisemmasta tuottokehityksestä tällä verkkosivustolla annettujen tietojen perusteella ei voida tehdä päätelmiä arvopaperien tulevasta tuottokehityksestä, eivätkä tiedot takaa tulevaa tuottokehitystä.
 • Tällä verkkosivustolla esitettyjä mielipiteitä ja arvioita voidaan muuttaa milloin tahansa ilman ilmoitusta.
Lainaaminen arvopapereiden ostamista varten

Sijoittamista harkitsevien tulisi olla tietoisia riskeistä, jotka liittyvät varojen lainaamiseen tässä kuvattujen arvopapereiden ostamiseksi, ja erityisesti niistä mahdollisista tappioista, joita heille saattaa aiheutua koron ja pääoman maksamisesta. Sijoittajien tulisi harkita taloudellista tilannettaan siltä kannalta, kykenevätkö he kantamaan ostettuihin arvopapereihin liittyvän tappion sekä maksamaan takaisin saamansa rahoituksen.

Merkittävät edut ja eturistiriidat / etujen ja eturistiriitojen julkistaminen

Citigroup ja/tai sen tytäryhtiöt voivat ajoittain omistaa sijoittajien kanssa tehtäviä transaktioita vastaavia tai niihin taloudellisessa riippuvuussuhteessa olevia sijoitusvälineitä ja/tai toimia markkinatakaajina tällaisille sijoitusvälineille. Citigroup ja/tai sen tytäryhtiöt voivat myös olla investointipankkisuhteessa taikka muussa kaupallisessa suhteessa sijoittajien kanssa tehtäviä transaktioita koskevien arvopaperien, rahoitusvälineiden tai muiden vastaavien tai niihin liittyvien tuotteiden liikkeeseenlaskijan tai -laskijoiden kanssa taikka saada niiltä edellä mainittuja seikkoja koskevia tietoja. Citigroup voi myös ryhtyä sen omaan lukuun toteutettaviin toimenpiteisiin, mukaan lukien sijoittajien kanssa tehtävien transaktioiden aloittamiseen tai päättämiseen liittyviin suojausjärjestelyihin, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti sijoittajien kanssa tehtyjen transaktioiden taustalla olevaan markkinahintaan, kurssiin, indeksiin tai muihin markkinatekijöihin sekä näin ollen transaktion arvoon.
Innovatiivinen valikoima sijoitus- ja kaupankäyntituotteita yksityis- ja institutionaalisille sijoittajille.

Räätälöidyt ratkaisut

Citin monipuoliset sijoitus- ja kaupankäyntituotteet ovat räätälöity täyttämään erilaisten asiakkaitten erilaiset tarpeet.

Sijoitus- ja kaupankäyntituotteet

Selataksesi tuotevalikoimaa, valitse maasi.

Multi-Asset -luokat

Citin asiakkailla on pääsy maailmanlaajuisesti kaikille markkinoille.

Käytämme evästeitä parantaaksemme käyttäjäkokemustasi sivustollamme. Jatkamalla sivuston käyttöä suostut siihen, että käytämme evästeitä tällä sivustolla.

x
Erääntynyt/Knock-Out: 23.5.2019 - 18.11.2019
Tuotetyyppi
Kaikki
165 Hakutulosta Päivitä
 
Knock out time
 • False
 • True
Kohde-etuus
 • False
 • True
Please select
 • False
 • True
Please select
 • False
 • True
 
DAX 30
Unlimited Turbo Long
13 153,9012
13 153,9012
100:1
0,00
18.11.2019 14:31:22
Nasdaq 100
Unlimited Turbo Short
8 313,4558
8 313,4558
100:1
0,00
15.11.2019 17:05:23
Dow Jones
Unlimited Turbo Short
27 887,4845
27 887,4845
1 000:1
0,00
15.11.2019 15:30:40
DAX 30
Unlimited Turbo Short
13 250,00
13 250,00
100:1
0,00
15.11.2019 09:02:15
Nokia
Unlimited Turbo Long
3,1035
3,1035
1:1
0,00
14.11.2019 10:21:20
DAX 30
Unlimited Turbo Long
13 150,00
13 150,00
100:1
0,00
13.11.2019 10:36:46
DAX 30
Unlimited Turbo Long
13 200,00
13 200,00
100:1
0,00
13.11.2019 10:01:06
Eurostoxx50
Unlimited Turbo Short
3 713,4152
3 713,4152
100:1
0,00
12.11.2019 12:15:15
Kulta
Unlimited Turbo Long
1 448,6579
1 448,6579
10:1
0,00
11.11.2019 16:56:01
DAX 30
Unlimited Turbo Long
13 153,9012
13 153,9012
100:1
0,00
11.11.2019 12:12:08
EUR/USD
Unlimited Turbo Long
1,1021
1,1021
1:100
0,00
08.11.2019 16:27:09
DAX 30
Unlimited Turbo Long
13 200,00
13 200,00
100:1
0,00
08.11.2019 16:01:08
DAX 30
Unlimited Turbo Long
13 250,00
13 250,00
100:1
0,00
08.11.2019 09:02:22
DAX 30
Unlimited Turbo Short
13 263,8139
13 263,8139
100:1
0,00
07.11.2019 09:05:46
DAX 30
Mini S
13 325,1573
13 200,00
100:1
0,67
07.11.2019 09:03:02
DAX 30
Unlimited Turbo Short
13 198,372
13 198,372
100:1
0,00
07.11.2019 09:03:02
DAX 30
Unlimited Turbo Short
13 225,4322
13 225,4322
100:1
0,00
07.11.2019 09:03:02
Uber Technologies Inc.
Unlimited Turbo Long
25,7691
25,7691
10:1
0,00
06.11.2019 15:30:34
Uber Technologies Inc.
Unlimited Turbo Long
27,6697
27,6697
10:1
0,00
06.11.2019 15:30:13
DAX 30
Unlimited Turbo Short
13 168,0636
13 168,0636
100:1
0,00
06.11.2019 09:30:06
Uber Technologies Inc.
Unlimited Turbo Long
30,0497
30,0497
10:1
0,00
05.11.2019 15:30:06
Nikkei 225
Mini S
23 840,997
23 130,00
10:1
0,52
05.11.2019 00:00:00
Amazon.com Inc
Unlimited Turbo Short
1 797,5004
1 797,5004
100:1
0,00
04.11.2019 15:30:01
S&P500
Unlimited Turbo Short
3 069,6548
3 069,6548
100:1
0,00
04.11.2019 15:30:01
DAX 30
Unlimited Turbo Short
13 120,1633
13 120,1633
100:1
0,00
04.11.2019 11:23:01
DAX 30
Unlimited Turbo Short
13 080,5519
13 080,5519
100:1
0,00
04.11.2019 10:13:47
Outokumpu
Unlimited Turbo Short
2,7866
2,7866
1:1
0,00
04.11.2019 10:06:12
DAX 30
Unlimited Turbo Short
13 027,7677
13 027,7677
100:1
0,00
04.11.2019 09:04:48
DAX 30
Unlimited Turbo Short
12 988,3786
12 988,3786
100:1
0,00
04.11.2019 09:03:01
Apple
Unlimited Turbo Short
250,9102
250,9102
10:1
0,00
01.11.2019 14:44:56
Nasdaq 100
Unlimited Turbo Short
8 119,8364
8 119,8364
100:1
0,00
01.11.2019 14:30:16
Facebook Inc.
Unlimited Turbo Short
194,7759
194,7759
10:1
0,00
31.10.2019 14:30:00
DAX 30
Unlimited Turbo Long
12 807,552
12 807,552
100:1
0,00
31.10.2019 10:47:23
DAX 30
Unlimited Turbo Short
12 948,3956
12 948,3956
100:1
0,00
31.10.2019 09:22:45
Outokumpu
Unlimited Turbo Long
2,404
2,404
1:1
0,00
31.10.2019 09:00:19
DAX 30
Unlimited Turbo Long
12 850,00
12 850,00
100:1
0,00
30.10.2019 15:04:24
Outokumpu
Unlimited Turbo Long
2,6015
2,6015
1:1
0,00
29.10.2019 10:51:51
Nokia
Unlimited Turbo Long
3,1754
3,1754
1:1
0,00
29.10.2019 09:40:31
Nokia
Mini L
3,1454
3,23
1:1
0,08
29.10.2019 09:05:10
DAX 30
Unlimited Turbo Short
12 969,1544
12 969,1544
100:1
0,00
28.10.2019 14:46:46
Tesla Inc.
Unlimited Turbo Short
340,3428
340,3428
10:1
0,00
28.10.2019 14:42:51
Nasdaq 100
Unlimited Turbo Short
8 032,3489
8 032,3489
100:1
0,00
28.10.2019 14:30:16
DAX 30
Mini S
13 045,3165
12 960,00
100:1
0,84
28.10.2019 13:50:42
Nokia
Unlimited Turbo Long
3,3361
3,3361
1:1
0,00
28.10.2019 10:52:17
DAX 30
Unlimited Turbo Short
12 923,001
12 923,001
100:1
0,00
28.10.2019 09:13:03
DAX 30
Unlimited Turbo Short
12 895,2055
12 895,2055
100:1
0,00
28.10.2019 09:02:33
Tesla Inc.
Unlimited Turbo Short
316,1641
316,1641
10:1
0,00
25.10.2019 17:38:56
Nokia
Unlimited Turbo Long
3,50
3,50
1:1
0,00
25.10.2019 09:49:31
Nokia
Unlimited Turbo Long
3,5079
3,5079
1:1,02077
0,00
25.10.2019 09:44:16
Eurostoxx50
Unlimited Turbo Short
3 628,978
3 628,978
100:1
0,00
25.10.2019 09:00:45
Näytä (25 / 50 / 100) tuotetta per sivu
Siirry sivulleSivu 1/4
Olet poistumassa CitiFirstin kotisivuilta. 
Citi ei vastaa sisällöstä välittäjän sivuilla.
Valitse välittäjäsi:
 • Nordnet
 
SET AN ALERT
Set an Alert for the Product.
WKN / ISIN
Alert type
Change by
Bid
Percent
Alert name
Notification type
SET AN ALERT
AddOrEditAlert: SetUnderlyingAlertSubHeader
AddOrEditAlert: Isin
Alert type
Change by
AddOrEditAlert: Change Alert
Absolute
Alert name
Notification type
ADD TO WATCHLIST
ActionOverlay: WatchListConfirmationPrefixnull has been successfully added to your Watchlist.

 
 

Please wait...