Suomi
Yksityissijoittaja
HUOMAUTUS

Valitsemalla ”Hyväksyn” jäljempänä sekä valtion tästä luettelosta vakuutatte, että olette kyseisen valtion vakinainen asukas tälle verkkosivustolle kirjautumisen hetkellä. Citigroup ei vastaa saatavilla olevien tietojen ja materiaalin jakelusta sellaisille henkilöille tai yhteisöille, jotka ovat antaneet väärän todistuksen vakituisesta asuinmaastaan/sijainnistaan. Kun valitsette ”Hyväksyn” jäljempänä ja saatte pääsyn tällä verkkosivustolla oleviin tietoihin ja materiaaliin, hyväksytte tässä huomautuksessa esitetyt ehdot.

Juridisista syistä tämän verkkosivuston sisältöä ei saa asettaa Yhdysvalloissa vakinaisesti asuvien saataville. Mitään tämän verkkosivuston sisältämää materiaalia ja tällä verkkosivustolla kuvattuja tuotteita ei tarjota eikä ole tarkoitettu yhdysvaltalaisille tai Yhdysvalloissa vakituisesti asuville henkilöille, eikä heidän pääsynsä tälle verkkosivustolle ole sallittua.

VAROITUS RISKEISTÄ

Myyntirajoitukset

Tällä verkkosivustolla kuvattuja arvopapereita ei aseteta sellaisten henkilöiden tai organisaatioiden saataville, jotka sijaitsevat alueella, jolla tällaisten arvopaperien markkinointi, tarjoaminen ja/tai myyminen olisi sovellettavien lakien tai säännösten vastaista. Kyseisiä arvopapereita ei myöskään tarjota edellä mainituille henkilöille, eikä heille toimiteta tällaisia arvopapereita koskevia esitteitä tai markkinointidokumentteja. Mitään tässä kuvattuja arvopapereita ei rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933) mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa. Tämän verkkosivuston sisältöä ei ole tarkoitettu henkilöille, jotka asuvat Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tällä verkkosivustolla kuvatut tuotteet ja palvelut eivät ole saatavilla Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

KIRJAUTUMALLA VERKKOSIVUSTON SUOMEA KOSKEVILLE SIVUILLE VAHVISTATTE ASUVANNE VAKITUISESTI SUOMESSA.

Riskit

Seuraava kuvaus on tiivistelmä joistakin tällä verkkosivustolla kuvattuihin arvopapereihin sijoittamiseen liittyvistä riskeistä. Arvopapereihin sijoittamiseen liittyvät riskit eivät kuitenkaan rajoitu jäljempänä kuvattuihin tapauksiin. Sijoittaessaan tällä verkkosivustolla oleviin tuotteisiin sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain
 • Tässä kuvattujen arvopapereiden voimassaoloaika on yleensä rajallinen, ja arvopaperit voivat erääntyä arvottomina. Arvopaperien luonteen vuoksi niiden arvo voi vaihdella huomattavasti, ja ne voivat jopa menettää koko arvonsa. Sijoittajien tulisi varautua koko alkuperäisen ostohinnan sekä transaktiokustannusten menettämiseen ja seurata aktiivisesti sijoituskohteena olevien arvopapereiden arvonkehitystä ja voimassaoloajan etenemistä.
 • Tässä kuvatut arvopaperit ovat valtaosin korkeariskisiä sijoituksia, joihin liittyy yleisiä markkinariskejä, kuten muun muassa korkoriski, valuuttakurssiriski, poliittinen riski, yritysriski sekä riski arvopaperin aika-arvon menettämisestä.
 • Asianomaisen kohde-etuuden hintavaihtelut vaikuttavat arvopapereiden arvoon.
 • Arvopapereiden arvoon vaikuttavat myös niihin liittyvien valuuttakurssien vaihtelut.
 • Arvopapereiden hinnat ovat volatiileja. Mikäli kohde-etuuden hinta liikkuu toiseen suuntaan kuin on ennakoitu, arvopaperin arvo saattaa laskea suhteellisesti kohde-etuuden arvoa enemmän.
Kaupankäynti ja suojaaminen
 • Tässä kuvattujen arvopapereiden markkinat voivat olla rajalliset vähäisen likviditeetin tai alhaisen kaupankäyntivolyymin johdosta. Tämä tarkoittaa sitä, että niitä voi olla vaikea myydä kohtuulliseen hintaan ja joissakin tapauksissa niitä voi olla vaikea myydä mihinkään hintaan. Sijoittajien ei tulisi luottaa siihen, että he pystyvät myymään tässä kuvatut arvopaperit tiettynä ajankohtana tiettyyn hintaan.
 • Sijoittajat eivät välttämättä pysty suojautumaan näihin sijoituksiin liittyviltä riskeiltä. Sijoittajille saattaa aiheutua mahdollisista suojausjärjestelyistä yhtä suuria tappioita kuin arvopapereista.
 • Liikkeeseenlaskija ja mikään sen tytäryhtiöistä ei anna mitään vakuutusta tai takuuta tässä kuvattujen arvopapereiden arvonkehityksestä, eikä niillä ole velvollisuutta toimia markkinatakaajana tai ostaa arvopapereita takaisin.
Soveltuvuus / ei neuvonantoa
 • Tässä kuvattuihin arvopapereihin liittyy tyypillisesti korkea riski, eivätkä ne välttämättä sovellu kaikille. Tällä verkkosivustolla esitetyt tiedot ovat luonteeltaan kuvailevia ja yleisiä, eivätkä arvopaperit välttämättä sovellu sinulle tai et välttämättä pysty sijoittamaan niihin.
 • Tällä verkkosivustolla olevat arvopaperit on tarkoitettu myytäväksi ainoastaan kokeneille sijoittajille, jotka kykenevät ymmärtämään ja kantamaan sijoittamiseen liittyvät riskit.
 • Minkään tällä verkkosivustolla esitetyn ei voida katsoa muodostavan sijoitus- tai veroneuvontaa taikka oikeudellista neuvonantoa eikä minkäänlaista kehotusta ostaa tai myydä tällä verkkosivustolla olevia arvopapereita. Mahdollisten sijoittajien tulisi kääntyä omien oikeudellisten, taloudellisten ja veroneuvonantajiensa puoleen tämän verkkosivuston kautta arvopapereihin tehtävien sijoitusten soveltuvuuden, laillisuuden ja niihin liittyvien riskien arvioimiseksi.
Ei tarjousta / ainoastaan informaatiotarkoitusta varten
 • Tällä verkkosivustolla olevat tiedot on annettu ainoastaan informaatiotarkoituksessa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä taikka kehotusta ostaa arvopapereita.
 • Mikään tällä verkkosivustolla ei muodosta taikka ole osa tarjousta tai kehotusta ostaa taikka myydä mitään tällä verkkosivustolla olevia arvopapereita taikka ryhtyä mihinkään mainittuun sijoitustoimintaan, eikä mitään tällä sivustolla esitettyä tule pitää tällaisena tarjouksena tai kehotuksena.
 • Arvopapereiden aikaisemmasta tuottokehityksestä tällä verkkosivustolla annettujen tietojen perusteella ei voida tehdä päätelmiä arvopaperien tulevasta tuottokehityksestä, eivätkä tiedot takaa tulevaa tuottokehitystä.
 • Tällä verkkosivustolla esitettyjä mielipiteitä ja arvioita voidaan muuttaa milloin tahansa ilman ilmoitusta.
Lainaaminen arvopapereiden ostamista varten

Sijoittamista harkitsevien tulisi olla tietoisia riskeistä, jotka liittyvät varojen lainaamiseen tässä kuvattujen arvopapereiden ostamiseksi, ja erityisesti niistä mahdollisista tappioista, joita heille saattaa aiheutua koron ja pääoman maksamisesta. Sijoittajien tulisi harkita taloudellista tilannettaan siltä kannalta, kykenevätkö he kantamaan ostettuihin arvopapereihin liittyvän tappion sekä maksamaan takaisin saamansa rahoituksen.

Merkittävät edut ja eturistiriidat / etujen ja eturistiriitojen julkistaminen

Citigroup ja/tai sen tytäryhtiöt voivat ajoittain omistaa sijoittajien kanssa tehtäviä transaktioita vastaavia tai niihin taloudellisessa riippuvuussuhteessa olevia sijoitusvälineitä ja/tai toimia markkinatakaajina tällaisille sijoitusvälineille. Citigroup ja/tai sen tytäryhtiöt voivat myös olla investointipankkisuhteessa taikka muussa kaupallisessa suhteessa sijoittajien kanssa tehtäviä transaktioita koskevien arvopaperien, rahoitusvälineiden tai muiden vastaavien tai niihin liittyvien tuotteiden liikkeeseenlaskijan tai -laskijoiden kanssa taikka saada niiltä edellä mainittuja seikkoja koskevia tietoja. Citigroup voi myös ryhtyä sen omaan lukuun toteutettaviin toimenpiteisiin, mukaan lukien sijoittajien kanssa tehtävien transaktioiden aloittamiseen tai päättämiseen liittyviin suojausjärjestelyihin, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti sijoittajien kanssa tehtyjen transaktioiden taustalla olevaan markkinahintaan, kurssiin, indeksiin tai muihin markkinatekijöihin sekä näin ollen transaktion arvoon.
Innovatiivinen valikoima sijoitus- ja kaupankäyntituotteita yksityis- ja institutionaalisille sijoittajille.

Räätälöidyt ratkaisut

Citin monipuoliset sijoitus- ja kaupankäyntituotteet ovat räätälöity täyttämään erilaisten asiakkaitten erilaiset tarpeet.

Sijoitus- ja kaupankäyntituotteet

Selataksesi tuotevalikoimaa, valitse maasi.

Multi-Asset -luokat

Citin asiakkailla on pääsy maailmanlaajuisesti kaikille markkinoille.

Käytämme evästeitä parantaaksemme käyttäjäkokemustasi sivustollamme. Jatkamalla sivuston käyttöä suostut siihen, että käytämme evästeitä tällä sivustolla.

x
Erääntynyt/Knock-Out: 9.11.2020 - 7.5.2021
Tuotetyyppi
Kaikki
137 Hakutulosta Päivitä
 
Knock out time
 • False
 • True
Kohde-etuus
 • False
 • True
Please select
 • False
 • True
Please select
 • False
 • True
 
DAX 30
Unlimited Turbo Short
15 368,8012
15 368,8012
100:1
0,00
07.05.2021 11:59:43
DAX 30
Unlimited Turbo Short
15 298,0663
15 298,0663
100:1
0,00
07.05.2021 09:02:39
Tesla Inc.
Unlimited Turbo Long
652,8374
652,8374
100:1
0,00
06.05.2021 17:07:19
Kulta
Unlimited Turbo Short
1 812,2064
1 812,2064
10:1
0,00
06.05.2021 15:50:44
DAX 30
Unlimited Turbo Short
15 250,00
15 250,00
100:1
0,00
06.05.2021 09:26:07
DAX 30
Unlimited Turbo Short
15 200,00
15 200,00
100:1
0,00
06.05.2021 09:03:00
DAX 30
Unlimited Turbo Short
15 150,00
15 150,00
100:1
0,00
06.05.2021 09:02:35
Nasdaq 100®
Unlimited Turbo Long
13 438,3208
13 438,3208
100:1
0,00
04.05.2021 17:17:38
DAX 30
Unlimited Turbo Long
14 848,0964
14 848,0964
100:1
0,00
04.05.2021 17:13:55
DAX 30
Unlimited Turbo Long
14 898,259
14 898,259
100:1
0,00
04.05.2021 16:04:41
Nasdaq 100®
Unlimited Turbo Long
13 529,7991
13 529,7991
100:1
0,00
04.05.2021 16:01:46
DAX 30
Unlimited Turbo Long
14 937,1251
14 937,1251
100:1
0,00
04.05.2021 15:50:25
Nasdaq 100®
Unlimited Turbo Long
13 630,0274
13 630,0274
100:1
0,00
04.05.2021 15:40:13
Nasdaq 100®
Unlimited Turbo Long
13 708,0854
13 708,0854
100:1
0,00
04.05.2021 15:30:16
DAX 30
Unlimited Turbo Long
14 987,2497
14 987,2497
100:1
0,00
04.05.2021 14:26:55
Outokumpu
Unlimited Turbo Long
5,2065
5,2065
1:1
0,00
04.05.2021 14:20:22
DAX 30
Unlimited Turbo Long
15 037,3743
15 037,3743
100:1
0,00
04.05.2021 14:10:29
DAX 30
Unlimited Turbo Long
15 087,4989
15 087,4989
100:1
0,00
04.05.2021 13:41:02
Brent Crude Future July 2021
Unlimited Turbo Short
69,0259
69,0259
10:1
0,00
04.05.2021 12:56:06
Nasdaq 100®
Unlimited Turbo Long
13 806,5777
13 806,5777
100:1
0,00
03.05.2021 17:15:17
Hopea
Unlimited Turbo Short
26,9038
26,9038
1:1
0,00
03.05.2021 16:10:12
DAX 30
Unlimited Turbo Long
15 151,4477
15 151,4477
100:1
0,00
29.04.2021 16:01:03
DAX 30
Unlimited Turbo Long
15 201,4524
15 201,4524
100:1
0,00
29.04.2021 15:45:39
Facebook Inc.
Unlimited Turbo Short
315,6685
315,6685
10:1
0,00
29.04.2021 15:30:00
Nokia
Unlimited Turbo Short
3,9595
3,9595
1:1
0,00
29.04.2021 09:03:00
Nokia
Unlimited Turbo Short
3,7615
3,7615
1:1
0,00
29.04.2021 09:03:00
Amazon
Unlimited Turbo Short
3 474,3997
3 474,3997
100:1
0,00
28.04.2021 16:15:47
DAX 30
Unlimited Turbo Short
15 350,00
15 350,00
100:1
0,00
28.04.2021 16:08:23
Alphabet
Unlimited Turbo Short
2 376,5272
2 376,5272
100:1
0,00
28.04.2021 15:30:01
S&P500
Unlimited Turbo Short
4 191,9509
4 191,9509
100:1
0,00
23.04.2021 21:32:57
DAX 30
Unlimited Turbo Long
15 200,00
15 200,00
100:1
0,00
21.04.2021 09:02:31
DAX 30
Unlimited Turbo Long
15 250,00
15 250,00
100:1
0,00
21.04.2021 09:02:31
DAX 30
Unlimited Turbo Long
15 117,365
15 117,365
100:1
0,00
20.04.2021 16:54:39
DAX 30
Unlimited Turbo Long
15 158,686
15 158,686
100:1
0,00
20.04.2021 16:40:23
JD.com (ADR)
Mini L
71,0596
75,40
10:1
0,36
20.04.2021 16:09:50
Kulta
Unlimited Turbo Short
1 790,6753
1 790,6753
10:1
0,00
19.04.2021 11:25:00
Euro Stoxx 50
Unlimited Turbo Short
4 037,5299
4 037,5299
100:1
0,00
16.04.2021 16:26:00
DAX 30
Unlimited Turbo Short
15 468,1901
15 468,1901
100:1
0,00
16.04.2021 16:25:34
DAX 30
Unlimited Turbo Short
15 401,155
15 401,155
100:1
0,00
16.04.2021 11:36:57
DAX 30
Unlimited Turbo Short
15 351,3131
15 351,3131
100:1
0,00
16.04.2021 10:13:49
DAX 30
Unlimited Turbo Short
15 301,4712
15 301,4712
100:1
0,00
16.04.2021 09:13:10
Brent Crude Future June 2021
Unlimited Turbo Short
67,3178
67,3178
10:1
0,00
16.04.2021 08:02:35
Nasdaq 100®
Unlimited Turbo Short
14 034,2346
14 034,2346
100:1
0,00
15.04.2021 21:51:05
Kulta
Unlimited Turbo Short
1 766,5695
1 766,5695
10:1
0,00
15.04.2021 16:48:00
S&P500
Unlimited Turbo Short
4 157,9363
4 157,9363
100:1
0,00
15.04.2021 16:30:05
Hopea
Unlimited Turbo Short
25,9579
25,9579
1:1
0,00
15.04.2021 16:15:56
Tesla Inc.
Unlimited Turbo Short
767,7563
767,7563
100:1
0,00
14.04.2021 15:30:00
DAX 30
Unlimited Turbo Long
15 200,00
15 200,00
100:1
0,00
14.04.2021 14:49:19
Kulta
Unlimited Turbo Short
1 750,00
1 750,00
10:1
0,00
14.04.2021 00:00:00
Tesla Inc.
Unlimited Turbo Short
743,1325
743,1325
100:1
0,00
13.04.2021 18:24:44
Näytä (25 / 50 / 100) tuotetta per sivu
Siirry sivulleSivu 1/3
Olet poistumassa CitiFirstin kotisivuilta. 
Citi ei vastaa sisällöstä välittäjän sivuilla.
Valitse välittäjäsi:
 • Nordnet
 
SET AN ALERT
Set an Alert for the Product.
WKN / ISIN
Alert type
Change by
Bid
Percent
Alert name
Notification type
SET AN ALERT
AddOrEditAlert: SetUnderlyingAlertSubHeader
AddOrEditAlert: Isin
Alert type
Change by
AddOrEditAlert: Change Alert
Absolute
Alert name
Notification type
ADD TO WATCHLIST
ActionOverlay: WatchListConfirmationPrefixnull has been successfully added to your Watchlist.

 
 

Please wait...