Suomi
Yksityissijoittaja
HUOMAUTUS

Valitsemalla ”Hyväksyn” jäljempänä sekä valtion tästä luettelosta vakuutatte, että olette kyseisen valtion vakinainen asukas tälle verkkosivustolle kirjautumisen hetkellä. Citigroup ei vastaa saatavilla olevien tietojen ja materiaalin jakelusta sellaisille henkilöille tai yhteisöille, jotka ovat antaneet väärän todistuksen vakituisesta asuinmaastaan/sijainnistaan. Kun valitsette ”Hyväksyn” jäljempänä ja saatte pääsyn tällä verkkosivustolla oleviin tietoihin ja materiaaliin, hyväksytte tässä huomautuksessa esitetyt ehdot.

Juridisista syistä tämän verkkosivuston sisältöä ei saa asettaa Yhdysvalloissa vakinaisesti asuvien saataville. Mitään tämän verkkosivuston sisältämää materiaalia ja tällä verkkosivustolla kuvattuja tuotteita ei tarjota eikä ole tarkoitettu yhdysvaltalaisille tai Yhdysvalloissa vakituisesti asuville henkilöille, eikä heidän pääsynsä tälle verkkosivustolle ole sallittua.

VAROITUS RISKEISTÄ

Myyntirajoitukset

Tällä verkkosivustolla kuvattuja arvopapereita ei aseteta sellaisten henkilöiden tai organisaatioiden saataville, jotka sijaitsevat alueella, jolla tällaisten arvopaperien markkinointi, tarjoaminen ja/tai myyminen olisi sovellettavien lakien tai säännösten vastaista. Kyseisiä arvopapereita ei myöskään tarjota edellä mainituille henkilöille, eikä heille toimiteta tällaisia arvopapereita koskevia esitteitä tai markkinointidokumentteja. Mitään tässä kuvattuja arvopapereita ei rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933) mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa. Tämän verkkosivuston sisältöä ei ole tarkoitettu henkilöille, jotka asuvat Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tällä verkkosivustolla kuvatut tuotteet ja palvelut eivät ole saatavilla Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

KIRJAUTUMALLA VERKKOSIVUSTON SUOMEA KOSKEVILLE SIVUILLE VAHVISTATTE ASUVANNE VAKITUISESTI SUOMESSA.

Riskit

Seuraava kuvaus on tiivistelmä joistakin tällä verkkosivustolla kuvattuihin arvopapereihin sijoittamiseen liittyvistä riskeistä. Arvopapereihin sijoittamiseen liittyvät riskit eivät kuitenkaan rajoitu jäljempänä kuvattuihin tapauksiin. Sijoittaessaan tällä verkkosivustolla oleviin tuotteisiin sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain
 • Tässä kuvattujen arvopapereiden voimassaoloaika on yleensä rajallinen, ja arvopaperit voivat erääntyä arvottomina. Arvopaperien luonteen vuoksi niiden arvo voi vaihdella huomattavasti, ja ne voivat jopa menettää koko arvonsa. Sijoittajien tulisi varautua koko alkuperäisen ostohinnan sekä transaktiokustannusten menettämiseen ja seurata aktiivisesti sijoituskohteena olevien arvopapereiden arvonkehitystä ja voimassaoloajan etenemistä.
 • Tässä kuvatut arvopaperit ovat valtaosin korkeariskisiä sijoituksia, joihin liittyy yleisiä markkinariskejä, kuten muun muassa korkoriski, valuuttakurssiriski, poliittinen riski, yritysriski sekä riski arvopaperin aika-arvon menettämisestä.
 • Asianomaisen kohde-etuuden hintavaihtelut vaikuttavat arvopapereiden arvoon.
 • Arvopapereiden arvoon vaikuttavat myös niihin liittyvien valuuttakurssien vaihtelut.
 • Arvopapereiden hinnat ovat volatiileja. Mikäli kohde-etuuden hinta liikkuu toiseen suuntaan kuin on ennakoitu, arvopaperin arvo saattaa laskea suhteellisesti kohde-etuuden arvoa enemmän.
Kaupankäynti ja suojaaminen
 • Tässä kuvattujen arvopapereiden markkinat voivat olla rajalliset vähäisen likviditeetin tai alhaisen kaupankäyntivolyymin johdosta. Tämä tarkoittaa sitä, että niitä voi olla vaikea myydä kohtuulliseen hintaan ja joissakin tapauksissa niitä voi olla vaikea myydä mihinkään hintaan. Sijoittajien ei tulisi luottaa siihen, että he pystyvät myymään tässä kuvatut arvopaperit tiettynä ajankohtana tiettyyn hintaan.
 • Sijoittajat eivät välttämättä pysty suojautumaan näihin sijoituksiin liittyviltä riskeiltä. Sijoittajille saattaa aiheutua mahdollisista suojausjärjestelyistä yhtä suuria tappioita kuin arvopapereista.
 • Liikkeeseenlaskija ja mikään sen tytäryhtiöistä ei anna mitään vakuutusta tai takuuta tässä kuvattujen arvopapereiden arvonkehityksestä, eikä niillä ole velvollisuutta toimia markkinatakaajana tai ostaa arvopapereita takaisin.
Soveltuvuus / ei neuvonantoa
 • Tässä kuvattuihin arvopapereihin liittyy tyypillisesti korkea riski, eivätkä ne välttämättä sovellu kaikille. Tällä verkkosivustolla esitetyt tiedot ovat luonteeltaan kuvailevia ja yleisiä, eivätkä arvopaperit välttämättä sovellu sinulle tai et välttämättä pysty sijoittamaan niihin.
 • Tällä verkkosivustolla olevat arvopaperit on tarkoitettu myytäväksi ainoastaan kokeneille sijoittajille, jotka kykenevät ymmärtämään ja kantamaan sijoittamiseen liittyvät riskit.
 • Minkään tällä verkkosivustolla esitetyn ei voida katsoa muodostavan sijoitus- tai veroneuvontaa taikka oikeudellista neuvonantoa eikä minkäänlaista kehotusta ostaa tai myydä tällä verkkosivustolla olevia arvopapereita. Mahdollisten sijoittajien tulisi kääntyä omien oikeudellisten, taloudellisten ja veroneuvonantajiensa puoleen tämän verkkosivuston kautta arvopapereihin tehtävien sijoitusten soveltuvuuden, laillisuuden ja niihin liittyvien riskien arvioimiseksi.
Ei tarjousta / ainoastaan informaatiotarkoitusta varten
 • Tällä verkkosivustolla olevat tiedot on annettu ainoastaan informaatiotarkoituksessa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä taikka kehotusta ostaa arvopapereita.
 • Mikään tällä verkkosivustolla ei muodosta taikka ole osa tarjousta tai kehotusta ostaa taikka myydä mitään tällä verkkosivustolla olevia arvopapereita taikka ryhtyä mihinkään mainittuun sijoitustoimintaan, eikä mitään tällä sivustolla esitettyä tule pitää tällaisena tarjouksena tai kehotuksena.
 • Arvopapereiden aikaisemmasta tuottokehityksestä tällä verkkosivustolla annettujen tietojen perusteella ei voida tehdä päätelmiä arvopaperien tulevasta tuottokehityksestä, eivätkä tiedot takaa tulevaa tuottokehitystä.
 • Tällä verkkosivustolla esitettyjä mielipiteitä ja arvioita voidaan muuttaa milloin tahansa ilman ilmoitusta.
Lainaaminen arvopapereiden ostamista varten

Sijoittamista harkitsevien tulisi olla tietoisia riskeistä, jotka liittyvät varojen lainaamiseen tässä kuvattujen arvopapereiden ostamiseksi, ja erityisesti niistä mahdollisista tappioista, joita heille saattaa aiheutua koron ja pääoman maksamisesta. Sijoittajien tulisi harkita taloudellista tilannettaan siltä kannalta, kykenevätkö he kantamaan ostettuihin arvopapereihin liittyvän tappion sekä maksamaan takaisin saamansa rahoituksen.

Merkittävät edut ja eturistiriidat / etujen ja eturistiriitojen julkistaminen

Citigroup ja/tai sen tytäryhtiöt voivat ajoittain omistaa sijoittajien kanssa tehtäviä transaktioita vastaavia tai niihin taloudellisessa riippuvuussuhteessa olevia sijoitusvälineitä ja/tai toimia markkinatakaajina tällaisille sijoitusvälineille. Citigroup ja/tai sen tytäryhtiöt voivat myös olla investointipankkisuhteessa taikka muussa kaupallisessa suhteessa sijoittajien kanssa tehtäviä transaktioita koskevien arvopaperien, rahoitusvälineiden tai muiden vastaavien tai niihin liittyvien tuotteiden liikkeeseenlaskijan tai -laskijoiden kanssa taikka saada niiltä edellä mainittuja seikkoja koskevia tietoja. Citigroup voi myös ryhtyä sen omaan lukuun toteutettaviin toimenpiteisiin, mukaan lukien sijoittajien kanssa tehtävien transaktioiden aloittamiseen tai päättämiseen liittyviin suojausjärjestelyihin, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti sijoittajien kanssa tehtyjen transaktioiden taustalla olevaan markkinahintaan, kurssiin, indeksiin tai muihin markkinatekijöihin sekä näin ollen transaktion arvoon.
Innovatiivinen valikoima sijoitus- ja kaupankäyntituotteita yksityis- ja institutionaalisille sijoittajille.

Räätälöidyt ratkaisut

Citin monipuoliset sijoitus- ja kaupankäyntituotteet ovat räätälöity täyttämään erilaisten asiakkaitten erilaiset tarpeet.

Sijoitus- ja kaupankäyntituotteet

Selataksesi tuotevalikoimaa, valitse maasi.

Multi-Asset -luokat

Citin asiakkailla on pääsy maailmanlaajuisesti kaikille markkinoille.

Käytämme evästeitä parantaaksemme käyttäjäkokemustasi sivustollamme. Jatkamalla sivuston käyttöä suostut siihen, että käytämme evästeitä tällä sivustolla.

x
Erääntynyt/Knock-Out: 5.1.2022 - 3.7.2022
Tuotetyyppi
Kaikki
2000 Hakutulosta Päivitä
 
Knock out time
 • False
 • True
Kohde-etuus
 • False
 • True
Please select
 • False
 • True
Please select
 • False
 • True
 
Hopea
Unlimited Turbo Long
19,9016
19,9016
1:1
0,00
01.07.2022 08:52:02
Nasdaq 100®
Unlimited Turbo Long
11 402,7532
11 402,7532
100:1
0,00
30.06.2022 15:46:16
EUR/USD
Unlimited Turbo Long
1,0414
1,0414
1:100
0,00
30.06.2022 12:07:09
DAX
Unlimited Turbo Long
12 736,4739
12 736,4739
100:1
0,00
30.06.2022 09:07:38
DAX
Unlimited Turbo Long
12 902,4725
12 902,4725
100:1
0,00
30.06.2022 09:03:08
DAX
Unlimited Turbo Long
12 837,5571
12 837,5571
100:1
0,00
30.06.2022 09:03:08
DAX
Unlimited Turbo Long
12 802,4533
12 802,4533
100:1
0,00
30.06.2022 09:03:08
S&P500
Unlimited Turbo Long
3 800,2176
3 800,2176
100:1
0,00
29.06.2022 15:45:39
Nasdaq 100®
Unlimited Turbo Long
11 601,3061
11 601,3061
100:1
0,00
29.06.2022 15:32:06
DAX
Unlimited Turbo Long
13 001,2458
13 001,2458
100:1
0,00
29.06.2022 11:54:41
DAX
Unlimited Turbo Long
13 101,2554
13 101,2554
100:1
0,00
29.06.2022 09:02:53
DAX
Unlimited Turbo Long
13 201,265
13 201,265
100:1
0,00
29.06.2022 09:02:53
DAX
Unlimited Turbo Long
13 151,2602
13 151,2602
100:1
0,00
29.06.2022 09:02:53
Nasdaq 100®
Unlimited Turbo Long
11 800,00
11 800,00
100:1
0,00
28.06.2022 17:40:52
Nasdaq 100®
Unlimited Turbo Long
11 900,00
11 900,00
100:1
0,00
28.06.2022 17:17:58
S&P500
Unlimited Turbo Short
3 943,7872
3 943,7872
100:1
0,00
28.06.2022 15:38:22
DAX
Unlimited Turbo Long
13 250,00
13 250,00
100:1
0,00
28.06.2022 09:28:05
DAX
Unlimited Turbo Short
13 350,00
13 350,00
100:1
0,00
28.06.2022 09:12:39
S&P500
Unlimited Turbo Short
3 923,2547
3 923,2547
100:1
0,00
27.06.2022 15:30:02
S&P500
Unlimited Turbo Short
3 895,3665
3 895,3665
100:1
0,00
24.06.2022 21:21:44
S&P500
Unlimited Turbo Short
3 874,2137
3 874,2137
100:1
0,00
24.06.2022 16:02:27
Nasdaq 100®
Unlimited Turbo Short
11 987,3515
11 987,3515
100:1
0,00
24.06.2022 16:02:19
S&P500
Unlimited Turbo Short
3 845,4117
3 845,4117
100:1
0,00
24.06.2022 15:41:52
Nasdaq 100®
Unlimited Turbo Short
11 787,5321
11 787,5321
100:1
0,00
24.06.2022 15:30:16
S&P500
Unlimited Turbo Short
3 824,2208
3 824,2208
100:1
0,00
24.06.2022 15:30:02
Outokumpu
Unlimited Turbo Long
4,1121
4,1121
1:1
0,00
23.06.2022 16:48:35
DAX
Unlimited Turbo Long
12 929,9846
12 929,9846
100:1
0,00
23.06.2022 15:52:15
Nokia
Unlimited Turbo Long
4,4005
4,4005
1:1
0,00
23.06.2022 09:55:21
Nasdaq 100®
Unlimited Turbo Short
11 700,00
11 700,00
100:1
0,00
22.06.2022 16:37:39
DAX
Unlimited Turbo Long
13 000,00
13 000,00
100:1
0,00
22.06.2022 09:07:12
DAX
Unlimited Turbo Long
13 200,00
13 200,00
100:1
0,00
22.06.2022 09:03:10
DAX
Unlimited Turbo Long
13 100,00
13 100,00
100:1
0,00
22.06.2022 09:03:10
DAX
Unlimited Turbo Long
13 300,00
13 300,00
100:1
0,00
22.06.2022 09:03:10
Ice Brent Crude Future Aug2022
Unlimited Turbo Long
110,2296
110,2296
10:1
0,00
22.06.2022 08:12:35
Outokumpu
Unlimited Turbo Long
4,3127
4,3127
1:1
0,00
22.06.2022 00:00:00
Outokumpu
Unlimited Turbo Long
4,4199
4,4199
1:1
0,00
20.06.2022 09:05:06
S&P500
Unlimited Turbo Long
3 653,7633
3 653,7633
100:1
0,00
16.06.2022 20:08:59
Nasdaq 100®
Unlimited Turbo Long
11 086,521
11 086,521
100:1
0,00
16.06.2022 19:59:46
DAX
Unlimited Turbo Long
13 022,277
13 022,277
100:1
0,00
16.06.2022 16:49:35
Nasdaq 100®
Unlimited Turbo Long
11 194,7214
11 194,7214
100:1
0,00
16.06.2022 16:05:25
Dow Jones
Unlimited Turbo Long
29 890,9278
29 890,9278
1 000:1
0,00
16.06.2022 15:43:55
S&P500
Unlimited Turbo Long
3 682,8995
3 682,8995
100:1
0,00
16.06.2022 15:39:07
DAX
Unlimited Turbo Long
13 224,1726
13 224,1726
100:1
0,00
16.06.2022 09:34:02
Nasdaq 100®
Unlimited Turbo Short
11 598,9528
11 598,9528
100:1
0,00
15.06.2022 20:41:10
EUR/USD
Unlimited Turbo Long
1,0384
1,0384
1:100
0,00
15.06.2022 17:55:38
DAX
Unlimited Turbo Long
13 379,6462
13 379,6462
100:1
0,00
14.06.2022 11:34:06
DAX
Unlimited Turbo Long
13 322,5701
13 322,5701
100:1
0,00
14.06.2022 00:00:00
Outokumpu
Unlimited Turbo Long
4,6154
4,6154
1:1
0,00
14.06.2022 00:00:00
S&P500
Unlimited Turbo Long
3 708,6845
3 708,6845
100:1
0,00
14.06.2022 00:00:00
S&P500
Unlimited Turbo Long
3 751,7718
3 751,7718
100:1
0,00
13.06.2022 17:10:24
Näytä (25 / 50 / 100) tuotetta per sivu
Siirry sivulleSivu 1/40
Olet poistumassa CitiFirstin kotisivuilta. 
Citi ei vastaa sisällöstä välittäjän sivuilla.
Valitse välittäjäsi:
 • Nordnet
 
SET AN ALERT
Set an Alert for the Product.
WKN / ISIN
Alert type
Change by
Bid
Percent
Alert name
Notification type
SET AN ALERT
AddOrEditAlert: SetUnderlyingAlertSubHeader
AddOrEditAlert: Isin
Alert type
Change by
AddOrEditAlert: Change Alert
Absolute
Alert name
Notification type
ADD TO WATCHLIST
ActionOverlay: WatchListConfirmationPrefixnull has been successfully added to your Watchlist.

 
 

Please wait...