Suomi
Yksityissijoittaja
HUOMAUTUS

Valitsemalla ”Hyväksyn” jäljempänä sekä valtion tästä luettelosta vakuutatte, että olette kyseisen valtion vakinainen asukas tälle verkkosivustolle kirjautumisen hetkellä. Citigroup ei vastaa saatavilla olevien tietojen ja materiaalin jakelusta sellaisille henkilöille tai yhteisöille, jotka ovat antaneet väärän todistuksen vakituisesta asuinmaastaan/sijainnistaan. Kun valitsette ”Hyväksyn” jäljempänä ja saatte pääsyn tällä verkkosivustolla oleviin tietoihin ja materiaaliin, hyväksytte tässä huomautuksessa esitetyt ehdot.

Juridisista syistä tämän verkkosivuston sisältöä ei saa asettaa Yhdysvalloissa vakinaisesti asuvien saataville. Mitään tämän verkkosivuston sisältämää materiaalia ja tällä verkkosivustolla kuvattuja tuotteita ei tarjota eikä ole tarkoitettu yhdysvaltalaisille tai Yhdysvalloissa vakituisesti asuville henkilöille, eikä heidän pääsynsä tälle verkkosivustolle ole sallittua.

VAROITUS RISKEISTÄ

Myyntirajoitukset

Tällä verkkosivustolla kuvattuja arvopapereita ei aseteta sellaisten henkilöiden tai organisaatioiden saataville, jotka sijaitsevat alueella, jolla tällaisten arvopaperien markkinointi, tarjoaminen ja/tai myyminen olisi sovellettavien lakien tai säännösten vastaista. Kyseisiä arvopapereita ei myöskään tarjota edellä mainituille henkilöille, eikä heille toimiteta tällaisia arvopapereita koskevia esitteitä tai markkinointidokumentteja. Mitään tässä kuvattuja arvopapereita ei rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933) mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa. Tämän verkkosivuston sisältöä ei ole tarkoitettu henkilöille, jotka asuvat Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tällä verkkosivustolla kuvatut tuotteet ja palvelut eivät ole saatavilla Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

KIRJAUTUMALLA VERKKOSIVUSTON SUOMEA KOSKEVILLE SIVUILLE VAHVISTATTE ASUVANNE VAKITUISESTI SUOMESSA.

Riskit

Seuraava kuvaus on tiivistelmä joistakin tällä verkkosivustolla kuvattuihin arvopapereihin sijoittamiseen liittyvistä riskeistä. Arvopapereihin sijoittamiseen liittyvät riskit eivät kuitenkaan rajoitu jäljempänä kuvattuihin tapauksiin. Sijoittaessaan tällä verkkosivustolla oleviin tuotteisiin sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain
 • Tässä kuvattujen arvopapereiden voimassaoloaika on yleensä rajallinen, ja arvopaperit voivat erääntyä arvottomina. Arvopaperien luonteen vuoksi niiden arvo voi vaihdella huomattavasti, ja ne voivat jopa menettää koko arvonsa. Sijoittajien tulisi varautua koko alkuperäisen ostohinnan sekä transaktiokustannusten menettämiseen ja seurata aktiivisesti sijoituskohteena olevien arvopapereiden arvonkehitystä ja voimassaoloajan etenemistä.
 • Tässä kuvatut arvopaperit ovat valtaosin korkeariskisiä sijoituksia, joihin liittyy yleisiä markkinariskejä, kuten muun muassa korkoriski, valuuttakurssiriski, poliittinen riski, yritysriski sekä riski arvopaperin aika-arvon menettämisestä.
 • Asianomaisen kohde-etuuden hintavaihtelut vaikuttavat arvopapereiden arvoon.
 • Arvopapereiden arvoon vaikuttavat myös niihin liittyvien valuuttakurssien vaihtelut.
 • Arvopapereiden hinnat ovat volatiileja. Mikäli kohde-etuuden hinta liikkuu toiseen suuntaan kuin on ennakoitu, arvopaperin arvo saattaa laskea suhteellisesti kohde-etuuden arvoa enemmän.
Kaupankäynti ja suojaaminen
 • Tässä kuvattujen arvopapereiden markkinat voivat olla rajalliset vähäisen likviditeetin tai alhaisen kaupankäyntivolyymin johdosta. Tämä tarkoittaa sitä, että niitä voi olla vaikea myydä kohtuulliseen hintaan ja joissakin tapauksissa niitä voi olla vaikea myydä mihinkään hintaan. Sijoittajien ei tulisi luottaa siihen, että he pystyvät myymään tässä kuvatut arvopaperit tiettynä ajankohtana tiettyyn hintaan.
 • Sijoittajat eivät välttämättä pysty suojautumaan näihin sijoituksiin liittyviltä riskeiltä. Sijoittajille saattaa aiheutua mahdollisista suojausjärjestelyistä yhtä suuria tappioita kuin arvopapereista.
 • Liikkeeseenlaskija ja mikään sen tytäryhtiöistä ei anna mitään vakuutusta tai takuuta tässä kuvattujen arvopapereiden arvonkehityksestä, eikä niillä ole velvollisuutta toimia markkinatakaajana tai ostaa arvopapereita takaisin.
Soveltuvuus / ei neuvonantoa
 • Tässä kuvattuihin arvopapereihin liittyy tyypillisesti korkea riski, eivätkä ne välttämättä sovellu kaikille. Tällä verkkosivustolla esitetyt tiedot ovat luonteeltaan kuvailevia ja yleisiä, eivätkä arvopaperit välttämättä sovellu sinulle tai et välttämättä pysty sijoittamaan niihin.
 • Tällä verkkosivustolla olevat arvopaperit on tarkoitettu myytäväksi ainoastaan kokeneille sijoittajille, jotka kykenevät ymmärtämään ja kantamaan sijoittamiseen liittyvät riskit.
 • Minkään tällä verkkosivustolla esitetyn ei voida katsoa muodostavan sijoitus- tai veroneuvontaa taikka oikeudellista neuvonantoa eikä minkäänlaista kehotusta ostaa tai myydä tällä verkkosivustolla olevia arvopapereita. Mahdollisten sijoittajien tulisi kääntyä omien oikeudellisten, taloudellisten ja veroneuvonantajiensa puoleen tämän verkkosivuston kautta arvopapereihin tehtävien sijoitusten soveltuvuuden, laillisuuden ja niihin liittyvien riskien arvioimiseksi.
Ei tarjousta / ainoastaan informaatiotarkoitusta varten
 • Tällä verkkosivustolla olevat tiedot on annettu ainoastaan informaatiotarkoituksessa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä taikka kehotusta ostaa arvopapereita.
 • Mikään tällä verkkosivustolla ei muodosta taikka ole osa tarjousta tai kehotusta ostaa taikka myydä mitään tällä verkkosivustolla olevia arvopapereita taikka ryhtyä mihinkään mainittuun sijoitustoimintaan, eikä mitään tällä sivustolla esitettyä tule pitää tällaisena tarjouksena tai kehotuksena.
 • Arvopapereiden aikaisemmasta tuottokehityksestä tällä verkkosivustolla annettujen tietojen perusteella ei voida tehdä päätelmiä arvopaperien tulevasta tuottokehityksestä, eivätkä tiedot takaa tulevaa tuottokehitystä.
 • Tällä verkkosivustolla esitettyjä mielipiteitä ja arvioita voidaan muuttaa milloin tahansa ilman ilmoitusta.
Lainaaminen arvopapereiden ostamista varten

Sijoittamista harkitsevien tulisi olla tietoisia riskeistä, jotka liittyvät varojen lainaamiseen tässä kuvattujen arvopapereiden ostamiseksi, ja erityisesti niistä mahdollisista tappioista, joita heille saattaa aiheutua koron ja pääoman maksamisesta. Sijoittajien tulisi harkita taloudellista tilannettaan siltä kannalta, kykenevätkö he kantamaan ostettuihin arvopapereihin liittyvän tappion sekä maksamaan takaisin saamansa rahoituksen.

Merkittävät edut ja eturistiriidat / etujen ja eturistiriitojen julkistaminen

Citigroup ja/tai sen tytäryhtiöt voivat ajoittain omistaa sijoittajien kanssa tehtäviä transaktioita vastaavia tai niihin taloudellisessa riippuvuussuhteessa olevia sijoitusvälineitä ja/tai toimia markkinatakaajina tällaisille sijoitusvälineille. Citigroup ja/tai sen tytäryhtiöt voivat myös olla investointipankkisuhteessa taikka muussa kaupallisessa suhteessa sijoittajien kanssa tehtäviä transaktioita koskevien arvopaperien, rahoitusvälineiden tai muiden vastaavien tai niihin liittyvien tuotteiden liikkeeseenlaskijan tai -laskijoiden kanssa taikka saada niiltä edellä mainittuja seikkoja koskevia tietoja. Citigroup voi myös ryhtyä sen omaan lukuun toteutettaviin toimenpiteisiin, mukaan lukien sijoittajien kanssa tehtävien transaktioiden aloittamiseen tai päättämiseen liittyviin suojausjärjestelyihin, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti sijoittajien kanssa tehtyjen transaktioiden taustalla olevaan markkinahintaan, kurssiin, indeksiin tai muihin markkinatekijöihin sekä näin ollen transaktion arvoon.
Innovatiivinen valikoima sijoitus- ja kaupankäyntituotteita yksityis- ja institutionaalisille sijoittajille.

Räätälöidyt ratkaisut

Citin monipuoliset sijoitus- ja kaupankäyntituotteet ovat räätälöity täyttämään erilaisten asiakkaitten erilaiset tarpeet.

Sijoitus- ja kaupankäyntituotteet

Selataksesi tuotevalikoimaa, valitse maasi.

Multi-Asset -luokat

Citin asiakkailla on pääsy maailmanlaajuisesti kaikille markkinoille.

Käytämme evästeitä parantaaksemme käyttäjäkokemustasi sivustollamme. Jatkamalla sivuston käyttöä suostut siihen, että käytämme evästeitä tällä sivustolla.

x
Erääntynyt/Knock-Out: 19.2.2022 - 17.8.2022
Tuotetyyppi
Kaikki
2125 Hakutulosta Päivitä
 
Knock out time
 • False
 • True
Kohde-etuus
 • False
 • True
Please select
 • False
 • True
Please select
 • False
 • True
 
DAX
Unlimited Turbo Long
13 701,5146
13 701,5146
100:1
0,00
17.08.2022 14:56:37
DAX
Unlimited Turbo Long
13 751,5201
13 751,5201
100:1
0,00
17.08.2022 13:08:48
Nasdaq 100®
Unlimited Turbo Short
13 700,00
13 700,00
100:1
0,00
16.08.2022 20:06:36
DAX
Unlimited Turbo Short
13 927,9745
13 927,9745
100:1
0,00
16.08.2022 10:36:43
DAX
Unlimited Turbo Short
13 892,1328
13 892,1328
100:1
0,00
16.08.2022 10:09:12
DAX
Unlimited Turbo Short
13 850,00
13 850,00
100:1
0,00
16.08.2022 09:00:33
Nasdaq 100®
Unlimited Turbo Short
13 644,4598
13 644,4598
100:1
0,00
15.08.2022 18:56:32
S&P500
Unlimited Turbo Short
4 292,4698
4 292,4698
100:1
0,00
15.08.2022 18:30:44
DAX
Unlimited Turbo Short
13 829,6944
13 829,6944
100:1
0,00
15.08.2022 09:02:57
S&P500
Unlimited Turbo Short
4 268,3768
4 268,3768
100:1
0,00
12.08.2022 21:06:15
DAX
Unlimited Turbo Short
13 799,1513
13 799,1513
100:1
0,00
12.08.2022 09:53:46
Nasdaq 100®
Unlimited Turbo Short
13 548,0935
13 548,0935
100:1
0,00
11.08.2022 16:18:40
S&P500
Unlimited Turbo Short
4 250,3648
4 250,3648
100:1
0,00
11.08.2022 16:06:04
Netflix Inc.
Unlimited Turbo Short
246,8348
246,8348
10:1
0,00
11.08.2022 15:30:18
Nasdaq 100®
Unlimited Turbo Short
13 443,1324
13 443,1324
100:1
0,00
11.08.2022 15:30:16
DAX
Unlimited Turbo Short
13 746,9215
13 746,9215
100:1
0,00
11.08.2022 09:02:46
Apple
Unlimited Turbo Short
168,0944
168,0944
10:1
0,00
10.08.2022 15:30:04
DAX
Unlimited Turbo Long
13 501,4888
13 501,4888
100:1
0,00
10.08.2022 09:00:30
Nasdaq 100®
Unlimited Turbo Long
13 000,00
13 000,00
100:1
0,00
09.08.2022 15:55:39
Nasdaq 100®
Unlimited Turbo Long
13 100,00
13 100,00
100:1
0,00
09.08.2022 15:30:15
Kulta
Unlimited Turbo Short
1 796,9221
1 796,9221
10:1
0,00
09.08.2022 15:05:18
Outokumpu
Unlimited Turbo Long
4,20
4,20
1:1
0,00
09.08.2022 14:17:50
DAX
Unlimited Turbo Long
13 550,00
13 550,00
100:1
0,00
09.08.2022 13:40:50
DAX
Unlimited Turbo Short
13 700,00
13 700,00
100:1
0,00
09.08.2022 00:00:00
S&P500
Unlimited Turbo Short
4 182,1367
4 182,1367
100:1
0,00
08.08.2022 15:50:54
Tesla Inc.
Unlimited Turbo Short
937,8108
937,8108
100:1
0,00
04.08.2022 15:32:59
DAX
Unlimited Turbo Short
13 746,8986
13 746,8986
100:1
0,00
04.08.2022 12:13:33
DAX
Unlimited Turbo Short
13 712,2831
13 712,2831
100:1
0,00
04.08.2022 09:30:41
DAX
Unlimited Turbo Short
13 646,9212
13 646,9212
100:1
0,00
04.08.2022 09:08:02
DAX
Unlimited Turbo Short
13 612,9187
13 612,9187
100:1
0,00
04.08.2022 09:02:48
Nasdaq 100®
Unlimited Turbo Short
13 282,7769
13 282,7769
100:1
0,00
03.08.2022 21:44:12
S&P500
Unlimited Turbo Short
4 156,0368
4 156,0368
100:1
0,00
03.08.2022 18:49:52
Amazon
Unlimited Turbo Short
139,3003
139,3003
10:1
0,00
03.08.2022 17:54:51
DAX
Unlimited Turbo Short
13 588,7599
13 588,7599
100:1
0,00
03.08.2022 17:13:01
Nasdaq 100®
Unlimited Turbo Short
13 084,1573
13 084,1573
100:1
0,00
03.08.2022 15:55:45
DAX
Unlimited Turbo Long
13 350,00
13 350,00
100:1
0,00
02.08.2022 12:17:11
DAX
Unlimited Turbo Long
13 400,00
13 400,00
100:1
0,00
02.08.2022 09:06:07
DAX
Unlimited Turbo Long
13 450,00
13 450,00
100:1
0,00
02.08.2022 09:02:43
DAX
Unlimited Turbo Short
13 518,1392
13 518,1392
100:1
0,00
01.08.2022 09:32:23
Tesla Inc.
Unlimited Turbo Short
889,2653
889,2653
100:1
0,00
29.07.2022 21:42:23
Dow Jones
Unlimited Turbo Short
32 879,3686
32 879,3686
1 000:1
0,00
29.07.2022 21:28:46
Nasdaq 100®
Unlimited Turbo Short
12 889,9762
12 889,9762
100:1
0,00
29.07.2022 16:06:29
DAX
Unlimited Turbo Short
13 497,3499
13 497,3499
100:1
0,00
29.07.2022 15:46:14
S&P500
Unlimited Turbo Short
4 092,8826
4 092,8826
100:1
0,00
29.07.2022 15:41:00
S&P500
Unlimited Turbo Short
4 079,7264
4 079,7264
100:1
0,00
29.07.2022 15:30:02
Amazon
Unlimited Turbo Short
129,4039
129,4039
10:1
0,00
29.07.2022 15:30:00
Apple
Unlimited Turbo Short
159,3772
159,3772
10:1
0,00
29.07.2022 15:30:00
DAX
Unlimited Turbo Short
13 437,4772
13 437,4772
100:1
0,00
29.07.2022 12:37:23
DAX
Unlimited Turbo Short
13 397,7385
13 397,7385
100:1
0,00
29.07.2022 09:20:32
Nasdaq 100®
Unlimited Turbo Short
12 739,8507
12 739,8507
100:1
0,00
28.07.2022 21:06:34
Näytä (25 / 50 / 100) tuotetta per sivu
Siirry sivulleSivu 1/43
Olet poistumassa CitiFirstin kotisivuilta. 
Citi ei vastaa sisällöstä välittäjän sivuilla.
Valitse välittäjäsi:
 • Nordnet
 
SET AN ALERT
Set an Alert for the Product.
WKN / ISIN
Alert type
Change by
Bid
Percent
Alert name
Notification type
SET AN ALERT
AddOrEditAlert: SetUnderlyingAlertSubHeader
AddOrEditAlert: Isin
Alert type
Change by
AddOrEditAlert: Change Alert
Absolute
Alert name
Notification type
ADD TO WATCHLIST
ActionOverlay: WatchListConfirmationPrefixnull has been successfully added to your Watchlist.

 
 

Please wait...