Suomi
Yksityissijoittaja
HUOMAUTUS

Valitsemalla ”Hyväksyn” jäljempänä sekä valtion tästä luettelosta vakuutatte, että olette kyseisen valtion vakinainen asukas tälle verkkosivustolle kirjautumisen hetkellä. Citigroup ei vastaa saatavilla olevien tietojen ja materiaalin jakelusta sellaisille henkilöille tai yhteisöille, jotka ovat antaneet väärän todistuksen vakituisesta asuinmaastaan/sijainnistaan. Kun valitsette ”Hyväksyn” jäljempänä ja saatte pääsyn tällä verkkosivustolla oleviin tietoihin ja materiaaliin, hyväksytte tässä huomautuksessa esitetyt ehdot.

Juridisista syistä tämän verkkosivuston sisältöä ei saa asettaa Yhdysvalloissa vakinaisesti asuvien saataville. Mitään tämän verkkosivuston sisältämää materiaalia ja tällä verkkosivustolla kuvattuja tuotteita ei tarjota eikä ole tarkoitettu yhdysvaltalaisille tai Yhdysvalloissa vakituisesti asuville henkilöille, eikä heidän pääsynsä tälle verkkosivustolle ole sallittua.

VAROITUS RISKEISTÄ

Myyntirajoitukset

Tällä verkkosivustolla kuvattuja arvopapereita ei aseteta sellaisten henkilöiden tai organisaatioiden saataville, jotka sijaitsevat alueella, jolla tällaisten arvopaperien markkinointi, tarjoaminen ja/tai myyminen olisi sovellettavien lakien tai säännösten vastaista. Kyseisiä arvopapereita ei myöskään tarjota edellä mainituille henkilöille, eikä heille toimiteta tällaisia arvopapereita koskevia esitteitä tai markkinointidokumentteja. Mitään tässä kuvattuja arvopapereita ei rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933) mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa. Tämän verkkosivuston sisältöä ei ole tarkoitettu henkilöille, jotka asuvat Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tällä verkkosivustolla kuvatut tuotteet ja palvelut eivät ole saatavilla Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

KIRJAUTUMALLA VERKKOSIVUSTON SUOMEA KOSKEVILLE SIVUILLE VAHVISTATTE ASUVANNE VAKITUISESTI SUOMESSA.

Riskit

Seuraava kuvaus on tiivistelmä joistakin tällä verkkosivustolla kuvattuihin arvopapereihin sijoittamiseen liittyvistä riskeistä. Arvopapereihin sijoittamiseen liittyvät riskit eivät kuitenkaan rajoitu jäljempänä kuvattuihin tapauksiin. Sijoittaessaan tällä verkkosivustolla oleviin tuotteisiin sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain
 • Tässä kuvattujen arvopapereiden voimassaoloaika on yleensä rajallinen, ja arvopaperit voivat erääntyä arvottomina. Arvopaperien luonteen vuoksi niiden arvo voi vaihdella huomattavasti, ja ne voivat jopa menettää koko arvonsa. Sijoittajien tulisi varautua koko alkuperäisen ostohinnan sekä transaktiokustannusten menettämiseen ja seurata aktiivisesti sijoituskohteena olevien arvopapereiden arvonkehitystä ja voimassaoloajan etenemistä.
 • Tässä kuvatut arvopaperit ovat valtaosin korkeariskisiä sijoituksia, joihin liittyy yleisiä markkinariskejä, kuten muun muassa korkoriski, valuuttakurssiriski, poliittinen riski, yritysriski sekä riski arvopaperin aika-arvon menettämisestä.
 • Asianomaisen kohde-etuuden hintavaihtelut vaikuttavat arvopapereiden arvoon.
 • Arvopapereiden arvoon vaikuttavat myös niihin liittyvien valuuttakurssien vaihtelut.
 • Arvopapereiden hinnat ovat volatiileja. Mikäli kohde-etuuden hinta liikkuu toiseen suuntaan kuin on ennakoitu, arvopaperin arvo saattaa laskea suhteellisesti kohde-etuuden arvoa enemmän.
Kaupankäynti ja suojaaminen
 • Tässä kuvattujen arvopapereiden markkinat voivat olla rajalliset vähäisen likviditeetin tai alhaisen kaupankäyntivolyymin johdosta. Tämä tarkoittaa sitä, että niitä voi olla vaikea myydä kohtuulliseen hintaan ja joissakin tapauksissa niitä voi olla vaikea myydä mihinkään hintaan. Sijoittajien ei tulisi luottaa siihen, että he pystyvät myymään tässä kuvatut arvopaperit tiettynä ajankohtana tiettyyn hintaan.
 • Sijoittajat eivät välttämättä pysty suojautumaan näihin sijoituksiin liittyviltä riskeiltä. Sijoittajille saattaa aiheutua mahdollisista suojausjärjestelyistä yhtä suuria tappioita kuin arvopapereista.
 • Liikkeeseenlaskija ja mikään sen tytäryhtiöistä ei anna mitään vakuutusta tai takuuta tässä kuvattujen arvopapereiden arvonkehityksestä, eikä niillä ole velvollisuutta toimia markkinatakaajana tai ostaa arvopapereita takaisin.
Soveltuvuus / ei neuvonantoa
 • Tässä kuvattuihin arvopapereihin liittyy tyypillisesti korkea riski, eivätkä ne välttämättä sovellu kaikille. Tällä verkkosivustolla esitetyt tiedot ovat luonteeltaan kuvailevia ja yleisiä, eivätkä arvopaperit välttämättä sovellu sinulle tai et välttämättä pysty sijoittamaan niihin.
 • Tällä verkkosivustolla olevat arvopaperit on tarkoitettu myytäväksi ainoastaan kokeneille sijoittajille, jotka kykenevät ymmärtämään ja kantamaan sijoittamiseen liittyvät riskit.
 • Minkään tällä verkkosivustolla esitetyn ei voida katsoa muodostavan sijoitus- tai veroneuvontaa taikka oikeudellista neuvonantoa eikä minkäänlaista kehotusta ostaa tai myydä tällä verkkosivustolla olevia arvopapereita. Mahdollisten sijoittajien tulisi kääntyä omien oikeudellisten, taloudellisten ja veroneuvonantajiensa puoleen tämän verkkosivuston kautta arvopapereihin tehtävien sijoitusten soveltuvuuden, laillisuuden ja niihin liittyvien riskien arvioimiseksi.
Ei tarjousta / ainoastaan informaatiotarkoitusta varten
 • Tällä verkkosivustolla olevat tiedot on annettu ainoastaan informaatiotarkoituksessa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä taikka kehotusta ostaa arvopapereita.
 • Mikään tällä verkkosivustolla ei muodosta taikka ole osa tarjousta tai kehotusta ostaa taikka myydä mitään tällä verkkosivustolla olevia arvopapereita taikka ryhtyä mihinkään mainittuun sijoitustoimintaan, eikä mitään tällä sivustolla esitettyä tule pitää tällaisena tarjouksena tai kehotuksena.
 • Arvopapereiden aikaisemmasta tuottokehityksestä tällä verkkosivustolla annettujen tietojen perusteella ei voida tehdä päätelmiä arvopaperien tulevasta tuottokehityksestä, eivätkä tiedot takaa tulevaa tuottokehitystä.
 • Tällä verkkosivustolla esitettyjä mielipiteitä ja arvioita voidaan muuttaa milloin tahansa ilman ilmoitusta.
Lainaaminen arvopapereiden ostamista varten

Sijoittamista harkitsevien tulisi olla tietoisia riskeistä, jotka liittyvät varojen lainaamiseen tässä kuvattujen arvopapereiden ostamiseksi, ja erityisesti niistä mahdollisista tappioista, joita heille saattaa aiheutua koron ja pääoman maksamisesta. Sijoittajien tulisi harkita taloudellista tilannettaan siltä kannalta, kykenevätkö he kantamaan ostettuihin arvopapereihin liittyvän tappion sekä maksamaan takaisin saamansa rahoituksen.

Merkittävät edut ja eturistiriidat / etujen ja eturistiriitojen julkistaminen

Citigroup ja/tai sen tytäryhtiöt voivat ajoittain omistaa sijoittajien kanssa tehtäviä transaktioita vastaavia tai niihin taloudellisessa riippuvuussuhteessa olevia sijoitusvälineitä ja/tai toimia markkinatakaajina tällaisille sijoitusvälineille. Citigroup ja/tai sen tytäryhtiöt voivat myös olla investointipankkisuhteessa taikka muussa kaupallisessa suhteessa sijoittajien kanssa tehtäviä transaktioita koskevien arvopaperien, rahoitusvälineiden tai muiden vastaavien tai niihin liittyvien tuotteiden liikkeeseenlaskijan tai -laskijoiden kanssa taikka saada niiltä edellä mainittuja seikkoja koskevia tietoja. Citigroup voi myös ryhtyä sen omaan lukuun toteutettaviin toimenpiteisiin, mukaan lukien sijoittajien kanssa tehtävien transaktioiden aloittamiseen tai päättämiseen liittyviin suojausjärjestelyihin, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti sijoittajien kanssa tehtyjen transaktioiden taustalla olevaan markkinahintaan, kurssiin, indeksiin tai muihin markkinatekijöihin sekä näin ollen transaktion arvoon.
Innovatiivinen valikoima sijoitus- ja kaupankäyntituotteita yksityis- ja institutionaalisille sijoittajille.

Räätälöidyt ratkaisut

Citin monipuoliset sijoitus- ja kaupankäyntituotteet ovat räätälöity täyttämään erilaisten asiakkaitten erilaiset tarpeet.

Sijoitus- ja kaupankäyntituotteet

Selataksesi tuotevalikoimaa, valitse maasi.

Multi-Asset -luokat

Citin asiakkailla on pääsy maailmanlaajuisesti kaikille markkinoille.

Käytämme evästeitä parantaaksemme käyttäjäkokemustasi sivustollamme. Jatkamalla sivuston käyttöä suostut siihen, että käytämme evästeitä tällä sivustolla.

x
Erääntynyt/Knock-Out: 25.3.2019 - 20.9.2019
Tuotetyyppi
Kaikki
163 Hakutulosta Päivitä
 
Knock out time
 • False
 • True
Kohde-etuus
 • False
 • True
Please select
 • False
 • True
Please select
 • False
 • True
 
DAX 30
Unlimited Turbo Short
12 446,9359
12 446,9359
100:1
0,00
19.09.2019 14:52:04
Kulta
Unlimited Turbo Long
1 485,1252
1 485,1252
10:1
0,00
18.09.2019 20:44:48
DAX 30
Unlimited Turbo Long
12 306,0988
12 306,0988
100:1
0,00
17.09.2019 14:36:21
DAX 30
Unlimited Turbo Long
12 350,00
12 350,00
100:1
0,00
17.09.2019 09:14:54
Brent Crude Future Nov 2019
Unlimited Turbo Short
68,5122
68,5122
10:1
0,00
16.09.2019 00:00:00
Brent Crude Future Nov 2019
Unlimited Turbo Short
64,4742
64,4742
10:1
0,00
16.09.2019 00:00:00
DAX 30
Unlimited Turbo Short
12 481,0611
12 481,0611
100:1
0,00
13.09.2019 13:00:01
Tesla Inc.
Unlimited Turbo Short
249,195
249,195
10:1
0,00
12.09.2019 15:34:52
Eurostoxx50
Unlimited Turbo Short
3 554,9625
3 554,9625
100:1
0,00
12.09.2019 14:48:45
EUR/USD
Unlimited Turbo Long
1,0936
1,0936
1:100
0,00
12.09.2019 14:40:36
DAX 30
Unlimited Turbo Short
12 432,8675
12 432,8675
100:1
0,00
12.09.2019 13:47:23
DAX 30
Unlimited Turbo Long
12 350,00
12 350,00
100:1
0,00
12.09.2019 13:45:09
Dow Jones
Unlimited Turbo Short
26 968,3193
26 968,3193
1 000:1
0,00
11.09.2019 15:45:38
DAX 30
Unlimited Turbo Short
12 387,6827
12 387,6827
100:1
0,00
11.09.2019 10:51:47
DAX 30
Unlimited Turbo Short
12 337,933
12 337,933
100:1
0,00
11.09.2019 09:02:45
Outokumpu
Unlimited Turbo Short
2,9798
2,9798
1:1
0,00
11.09.2019 09:00:38
Nokia
Unlimited Turbo Short
4,5924
4,5924
1:1
0,00
11.09.2019 09:00:00
DAX 30
Unlimited Turbo Short
12 289,6972
12 289,6972
100:1
0,00
10.09.2019 16:28:33
Kulta
Unlimited Turbo Long
1 502,5547
1 502,5547
10:1
0,00
09.09.2019 16:45:28
S&P500
Unlimited Turbo Short
2 987,7773
2 987,7773
100:1
0,00
09.09.2019 15:30:01
DAX 30
Unlimited Turbo Short
12 241,449
12 241,449
100:1
0,00
09.09.2019 11:56:50
DAX 30
Unlimited Turbo Short
12 202,164
12 202,164
100:1
0,00
06.09.2019 13:58:20
DAX 30
Unlimited Turbo Short
12 152,3592
12 152,3592
100:1
0,00
06.09.2019 09:10:47
Nasdaq 100
Unlimited Turbo Short
7 778,064
7 778,064
100:1
0,00
05.09.2019 15:30:16
DAX 30
Unlimited Turbo Short
12 104,0444
12 104,0444
100:1
0,00
05.09.2019 09:02:48
Outokumpu
Unlimited Turbo Short
2,7878
2,7878
1:1
0,00
04.09.2019 14:57:53
DAX 30
Unlimited Turbo Short
12 055,7174
12 055,7174
100:1
0,00
04.09.2019 09:35:17
DAX 30
Unlimited Turbo Short
12 005,9004
12 005,9004
100:1
0,00
04.09.2019 09:02:45
Hopea
Mini S
20,435
19,40
1:1
0,94
04.09.2019 00:00:00
Lyft Inc.
Unlimited Turbo Long
45,9313
45,9313
10:1
0,00
03.09.2019 20:45:56
Nasdaq 100
Unlimited Turbo Long
7 601,1756
7 601,1756
100:1
0,00
03.09.2019 16:06:59
Brent Crude Future Nov 2019
Unlimited Turbo Long
57,2685
57,2685
10:1
0,00
03.09.2019 15:15:51
DAX 30
Unlimited Turbo Long
11 901,1801
11 901,1801
100:1
0,00
03.09.2019 09:12:12
DAX 30
Unlimited Turbo Long
11 950,00
11 950,00
100:1
0,00
02.09.2019 09:00:28
DAX 30
Unlimited Turbo Short
11 963,4167
11 963,4167
100:1
0,00
30.08.2019 11:11:47
DAX 30
Unlimited Turbo Short
11 915,0263
11 915,0263
100:1
0,00
30.08.2019 09:44:20
DAX 30
Unlimited Turbo Short
11 865,1727
11 865,1727
100:1
0,00
30.08.2019 09:07:08
Nasdaq 100
Unlimited Turbo Short
7 698,397
7 698,397
100:1
0,00
29.08.2019 15:32:52
Hopea
Mini S
19,627
18,70
1:1
0,84
29.08.2019 15:05:08
DAX 30
Unlimited Turbo Short
11 797,1221
11 797,1221
100:1
0,00
29.08.2019 10:16:39
DAX 30
Unlimited Turbo Short
11 841,3298
11 841,3298
100:1
0,00
29.08.2019 00:00:00
Nasdaq 100
Unlimited Turbo Long
7 501,116
7 501,116
100:1
0,00
28.08.2019 15:39:07
DAX 30
Unlimited Turbo Long
11 601,1632
11 601,1632
100:1
0,00
28.08.2019 13:29:39
Nokia
Unlimited Turbo Long
4,4146
4,4146
1:1
0,00
28.08.2019 11:12:43
DAX 30
Unlimited Turbo Short
11 750,00
11 750,00
100:1
0,00
27.08.2019 14:27:58
DAX 30
Unlimited Turbo Short
11 700,00
11 700,00
100:1
0,00
27.08.2019 12:40:16
DAX 30
Unlimited Turbo Long
11 556,9493
11 556,9493
100:1
0,00
26.08.2019 09:23:34
DAX 30
Unlimited Turbo Long
11 606,9793
11 606,9793
100:1
0,00
26.08.2019 09:02:59
Nokia
Unlimited Turbo Long
4,5031
4,5031
1:1
0,00
26.08.2019 09:00:02
Kulta
Unlimited Turbo Short
1 547,9464
1 547,9464
10:1
0,00
26.08.2019 00:00:00
Näytä (25 / 50 / 100) tuotetta per sivu
Siirry sivulleSivu 1/4
Olet poistumassa CitiFirstin kotisivuilta. 
Citi ei vastaa sisällöstä välittäjän sivuilla.
Valitse välittäjäsi:
 • Nordnet
 
SET AN ALERT
Set an Alert for the Product.
WKN / ISIN
Alert type
Change by
Bid
Percent
Alert name
Notification type
SET AN ALERT
AddOrEditAlert: SetUnderlyingAlertSubHeader
AddOrEditAlert: Isin
Alert type
Change by
AddOrEditAlert: Change Alert
Absolute
Alert name
Notification type
ADD TO WATCHLIST
ActionOverlay: WatchListConfirmationPrefixnull has been successfully added to your Watchlist.

 
 

Please wait...