Suomi
Yksityissijoittaja
HUOMAUTUS

Valitsemalla ”Hyväksyn” jäljempänä sekä valtion tästä luettelosta vakuutatte, että olette kyseisen valtion vakinainen asukas tälle verkkosivustolle kirjautumisen hetkellä. Citigroup ei vastaa saatavilla olevien tietojen ja materiaalin jakelusta sellaisille henkilöille tai yhteisöille, jotka ovat antaneet väärän todistuksen vakituisesta asuinmaastaan/sijainnistaan. Kun valitsette ”Hyväksyn” jäljempänä ja saatte pääsyn tällä verkkosivustolla oleviin tietoihin ja materiaaliin, hyväksytte tässä huomautuksessa esitetyt ehdot.

Juridisista syistä tämän verkkosivuston sisältöä ei saa asettaa Yhdysvalloissa vakinaisesti asuvien saataville. Mitään tämän verkkosivuston sisältämää materiaalia ja tällä verkkosivustolla kuvattuja tuotteita ei tarjota eikä ole tarkoitettu yhdysvaltalaisille tai Yhdysvalloissa vakituisesti asuville henkilöille, eikä heidän pääsynsä tälle verkkosivustolle ole sallittua.

VAROITUS RISKEISTÄ

Myyntirajoitukset

Tällä verkkosivustolla kuvattuja arvopapereita ei aseteta sellaisten henkilöiden tai organisaatioiden saataville, jotka sijaitsevat alueella, jolla tällaisten arvopaperien markkinointi, tarjoaminen ja/tai myyminen olisi sovellettavien lakien tai säännösten vastaista. Kyseisiä arvopapereita ei myöskään tarjota edellä mainituille henkilöille, eikä heille toimiteta tällaisia arvopapereita koskevia esitteitä tai markkinointidokumentteja. Mitään tässä kuvattuja arvopapereita ei rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933) mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa. Tämän verkkosivuston sisältöä ei ole tarkoitettu henkilöille, jotka asuvat Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tällä verkkosivustolla kuvatut tuotteet ja palvelut eivät ole saatavilla Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

KIRJAUTUMALLA VERKKOSIVUSTON SUOMEA KOSKEVILLE SIVUILLE VAHVISTATTE ASUVANNE VAKITUISESTI SUOMESSA.

Riskit

Seuraava kuvaus on tiivistelmä joistakin tällä verkkosivustolla kuvattuihin arvopapereihin sijoittamiseen liittyvistä riskeistä. Arvopapereihin sijoittamiseen liittyvät riskit eivät kuitenkaan rajoitu jäljempänä kuvattuihin tapauksiin. Sijoittaessaan tällä verkkosivustolla oleviin tuotteisiin sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain
 • Tässä kuvattujen arvopapereiden voimassaoloaika on yleensä rajallinen, ja arvopaperit voivat erääntyä arvottomina. Arvopaperien luonteen vuoksi niiden arvo voi vaihdella huomattavasti, ja ne voivat jopa menettää koko arvonsa. Sijoittajien tulisi varautua koko alkuperäisen ostohinnan sekä transaktiokustannusten menettämiseen ja seurata aktiivisesti sijoituskohteena olevien arvopapereiden arvonkehitystä ja voimassaoloajan etenemistä.
 • Tässä kuvatut arvopaperit ovat valtaosin korkeariskisiä sijoituksia, joihin liittyy yleisiä markkinariskejä, kuten muun muassa korkoriski, valuuttakurssiriski, poliittinen riski, yritysriski sekä riski arvopaperin aika-arvon menettämisestä.
 • Asianomaisen kohde-etuuden hintavaihtelut vaikuttavat arvopapereiden arvoon.
 • Arvopapereiden arvoon vaikuttavat myös niihin liittyvien valuuttakurssien vaihtelut.
 • Arvopapereiden hinnat ovat volatiileja. Mikäli kohde-etuuden hinta liikkuu toiseen suuntaan kuin on ennakoitu, arvopaperin arvo saattaa laskea suhteellisesti kohde-etuuden arvoa enemmän.
Kaupankäynti ja suojaaminen
 • Tässä kuvattujen arvopapereiden markkinat voivat olla rajalliset vähäisen likviditeetin tai alhaisen kaupankäyntivolyymin johdosta. Tämä tarkoittaa sitä, että niitä voi olla vaikea myydä kohtuulliseen hintaan ja joissakin tapauksissa niitä voi olla vaikea myydä mihinkään hintaan. Sijoittajien ei tulisi luottaa siihen, että he pystyvät myymään tässä kuvatut arvopaperit tiettynä ajankohtana tiettyyn hintaan.
 • Sijoittajat eivät välttämättä pysty suojautumaan näihin sijoituksiin liittyviltä riskeiltä. Sijoittajille saattaa aiheutua mahdollisista suojausjärjestelyistä yhtä suuria tappioita kuin arvopapereista.
 • Liikkeeseenlaskija ja mikään sen tytäryhtiöistä ei anna mitään vakuutusta tai takuuta tässä kuvattujen arvopapereiden arvonkehityksestä, eikä niillä ole velvollisuutta toimia markkinatakaajana tai ostaa arvopapereita takaisin.
Soveltuvuus / ei neuvonantoa
 • Tässä kuvattuihin arvopapereihin liittyy tyypillisesti korkea riski, eivätkä ne välttämättä sovellu kaikille. Tällä verkkosivustolla esitetyt tiedot ovat luonteeltaan kuvailevia ja yleisiä, eivätkä arvopaperit välttämättä sovellu sinulle tai et välttämättä pysty sijoittamaan niihin.
 • Tällä verkkosivustolla olevat arvopaperit on tarkoitettu myytäväksi ainoastaan kokeneille sijoittajille, jotka kykenevät ymmärtämään ja kantamaan sijoittamiseen liittyvät riskit.
 • Minkään tällä verkkosivustolla esitetyn ei voida katsoa muodostavan sijoitus- tai veroneuvontaa taikka oikeudellista neuvonantoa eikä minkäänlaista kehotusta ostaa tai myydä tällä verkkosivustolla olevia arvopapereita. Mahdollisten sijoittajien tulisi kääntyä omien oikeudellisten, taloudellisten ja veroneuvonantajiensa puoleen tämän verkkosivuston kautta arvopapereihin tehtävien sijoitusten soveltuvuuden, laillisuuden ja niihin liittyvien riskien arvioimiseksi.
Ei tarjousta / ainoastaan informaatiotarkoitusta varten
 • Tällä verkkosivustolla olevat tiedot on annettu ainoastaan informaatiotarkoituksessa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä taikka kehotusta ostaa arvopapereita.
 • Mikään tällä verkkosivustolla ei muodosta taikka ole osa tarjousta tai kehotusta ostaa taikka myydä mitään tällä verkkosivustolla olevia arvopapereita taikka ryhtyä mihinkään mainittuun sijoitustoimintaan, eikä mitään tällä sivustolla esitettyä tule pitää tällaisena tarjouksena tai kehotuksena.
 • Arvopapereiden aikaisemmasta tuottokehityksestä tällä verkkosivustolla annettujen tietojen perusteella ei voida tehdä päätelmiä arvopaperien tulevasta tuottokehityksestä, eivätkä tiedot takaa tulevaa tuottokehitystä.
 • Tällä verkkosivustolla esitettyjä mielipiteitä ja arvioita voidaan muuttaa milloin tahansa ilman ilmoitusta.
Lainaaminen arvopapereiden ostamista varten

Sijoittamista harkitsevien tulisi olla tietoisia riskeistä, jotka liittyvät varojen lainaamiseen tässä kuvattujen arvopapereiden ostamiseksi, ja erityisesti niistä mahdollisista tappioista, joita heille saattaa aiheutua koron ja pääoman maksamisesta. Sijoittajien tulisi harkita taloudellista tilannettaan siltä kannalta, kykenevätkö he kantamaan ostettuihin arvopapereihin liittyvän tappion sekä maksamaan takaisin saamansa rahoituksen.

Merkittävät edut ja eturistiriidat / etujen ja eturistiriitojen julkistaminen

Citigroup ja/tai sen tytäryhtiöt voivat ajoittain omistaa sijoittajien kanssa tehtäviä transaktioita vastaavia tai niihin taloudellisessa riippuvuussuhteessa olevia sijoitusvälineitä ja/tai toimia markkinatakaajina tällaisille sijoitusvälineille. Citigroup ja/tai sen tytäryhtiöt voivat myös olla investointipankkisuhteessa taikka muussa kaupallisessa suhteessa sijoittajien kanssa tehtäviä transaktioita koskevien arvopaperien, rahoitusvälineiden tai muiden vastaavien tai niihin liittyvien tuotteiden liikkeeseenlaskijan tai -laskijoiden kanssa taikka saada niiltä edellä mainittuja seikkoja koskevia tietoja. Citigroup voi myös ryhtyä sen omaan lukuun toteutettaviin toimenpiteisiin, mukaan lukien sijoittajien kanssa tehtävien transaktioiden aloittamiseen tai päättämiseen liittyviin suojausjärjestelyihin, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti sijoittajien kanssa tehtyjen transaktioiden taustalla olevaan markkinahintaan, kurssiin, indeksiin tai muihin markkinatekijöihin sekä näin ollen transaktion arvoon.
Innovatiivinen valikoima sijoitus- ja kaupankäyntituotteita yksityis- ja institutionaalisille sijoittajille.

Räätälöidyt ratkaisut

Citin monipuoliset sijoitus- ja kaupankäyntituotteet ovat räätälöity täyttämään erilaisten asiakkaitten erilaiset tarpeet.

Sijoitus- ja kaupankäyntituotteet

Selataksesi tuotevalikoimaa, valitse maasi.

Multi-Asset -luokat

Citin asiakkailla on pääsy maailmanlaajuisesti kaikille markkinoille.

Käytämme evästeitä parantaaksemme käyttäjäkokemustasi sivustollamme. Jatkamalla sivuston käyttöä suostut siihen, että käytämme evästeitä tällä sivustolla.

x
Erääntynyt/Knock-Out: 28.11.2018 - 26.5.2019
Tuotetyyppi
Kaikki
149 Hakutulosta Päivitä
 
Knock out time
 • False
 • True
Kohde-etuus
 • False
 • True
Please select
 • False
 • True
Please select
 • False
 • True
 
DAX 30
Unlimited Turbo Short
12 050,00
12 050,00
100:1
0,00
24.05.2019 10:03:36
DAX 30
Unlimited Turbo Short
12 025,00
12 025,00
100:1
0,00
24.05.2019 09:02:21
DAX 30
Unlimited Turbo Short
12 000,00
12 000,00
100:1
0,00
24.05.2019 09:02:21
Nasdaq 100
Unlimited Turbo Long
7 271,5714
7 271,5714
100:1
0,00
23.05.2019 18:18:25
Brent Crude Future Jul 2019
Unlimited Turbo Long
67,573
67,573
10:1
0,00
23.05.2019 16:22:52
DAX 30
Unlimited Turbo Long
11 957,2298
11 957,2298
100:1
0,00
23.05.2019 11:22:33
DAX 30
Unlimited Turbo Long
12 000,00
12 000,00
100:1
0,00
23.05.2019 10:18:53
Outokumpu
Mini L
2,508
2,65
1:1
0,14
23.05.2019 09:30:21
DAX 30
Unlimited Turbo Long
12 052,4301
12 052,4301
100:1
0,00
23.05.2019 09:09:06
Outokumpu
Unlimited Turbo Long
2,6806
2,6806
1:1
0,00
23.05.2019 09:05:50
GBP/USD
Unlimited Turbo Long
1,261
1,261
1:100
0,00
23.05.2019 09:04:52
DAX 30
Unlimited Turbo Long
12 125,00
12 125,00
100:1
0,00
23.05.2019 09:02:41
DAX 30
Unlimited Turbo Long
12 100,00
12 100,00
100:1
0,00
23.05.2019 09:02:41
DAX 30
Unlimited Turbo Short
12 198,5191
12 198,5191
100:1
0,00
22.05.2019 12:17:13
DAX 30
Unlimited Turbo Long
12 075,00
12 075,00
100:1
0,00
21.05.2019 09:25:02
DAX 30
Unlimited Turbo Long
12 100,00
12 100,00
100:1
0,00
21.05.2019 09:06:37
DAX 30
Unlimited Turbo Long
12 003,63
12 003,63
100:1
0,00
20.05.2019 15:37:56
Alibaba (ADR)
Unlimited Turbo Long
162,2784
162,2784
10:1
0,00
20.05.2019 15:33:38
Nasdaq 100
Unlimited Turbo Long
7 403,8818
7 403,8818
100:1
0,00
20.05.2019 15:30:16
Tesla Inc.
Unlimited Turbo Long
209,0187
209,0187
10:1
0,00
20.05.2019 15:30:01
Nokia
Unlimited Turbo Short
4,5938
4,5938
1:1
0,00
20.05.2019 09:14:58
Neste
Unlimited Turbo Short
31,9806
31,9806
10:1
0,00
20.05.2019 09:00:28
Nokia
Unlimited Turbo Short
4,4982
4,4982
1:1
0,00
20.05.2019 09:00:01
Nasdaq 100
Unlimited Turbo Short
7 600,00
7 600,00
100:1
0,00
17.05.2019 17:01:30
DAX 30
Unlimited Turbo Short
12 291,0415
12 291,0415
100:1
0,00
16.05.2019 16:57:46
DAX 30
Unlimited Turbo Short
12 241,0779
12 241,0779
100:1
0,00
16.05.2019 16:10:46
DAX 30
Unlimited Turbo Short
12 191,1143
12 191,1143
100:1
0,00
16.05.2019 12:15:24
Eurostoxx50
Unlimited Turbo Short
3 395,7498
3 395,7498
100:1
0,00
16.05.2019 12:14:30
DAX 30
Unlimited Turbo Short
12 166,1325
12 166,1325
100:1
0,00
16.05.2019 12:11:34
DAX 30
Unlimited Turbo Short
12 098,5312
12 098,5312
100:1
0,00
16.05.2019 11:47:44
DAX 30
Unlimited Turbo Short
12 050,00
12 050,00
100:1
0,00
15.05.2019 16:14:58
Uber Technologies Inc.
Unlimited Turbo Short
40,00
40,00
10:1
0,00
15.05.2019 15:36:35
DAX 30
Unlimited Turbo Long
11 875,00
11 875,00
100:1
0,00
15.05.2019 14:41:51
DAX 30
Unlimited Turbo Short
11 975,00
11 975,00
100:1
0,00
15.05.2019 09:02:49
DAX 30
Unlimited Turbo Short
11 950,00
11 950,00
100:1
0,00
15.05.2019 09:02:49
DAX 30
Unlimited Turbo Short
12 000,00
12 000,00
100:1
0,00
15.05.2019 09:02:49
Dow Jones
Unlimited Turbo Long
25 230,5393
25 230,5393
1 000:1
0,00
13.05.2019 19:11:27
DAX 30
Unlimited Turbo Long
11 846,4404
11 846,4404
100:1
0,00
13.05.2019 16:06:29
S&P500
Unlimited Turbo Long
2 813,1757
2 813,1757
100:1
0,00
13.05.2019 16:06:16
Uber Technologies Inc.
Unlimited Turbo Long
38,0206
38,0206
10:1
0,00
13.05.2019 15:31:34
Uber Technologies Inc.
Unlimited Turbo Long
40,0216
40,0216
10:1
0,00
13.05.2019 15:30:08
Brent Crude Future Jul 2019
Unlimited Turbo Short
72,4818
72,4818
10:1
0,00
13.05.2019 15:08:22
DAX 30
Unlimited Turbo Long
11 863,1831
11 863,1831
100:1
0,00
13.05.2019 15:04:35
Nokia
Unlimited Turbo Long
4,2603
4,2603
1:1
0,00
13.05.2019 14:15:48
DAX 30
Unlimited Turbo Long
11 930,0165
11 930,0165
100:1
0,00
13.05.2019 14:07:46
Uber Technologies Inc.
Unlimited Turbo Long
42,00
42,00
10:1
0,00
10.05.2019 17:50:42
Uber Technologies Inc.
Unlimited Turbo Long
46,00
46,00
10:1
0,00
10.05.2019 17:50:42
Uber Technologies Inc.
Unlimited Turbo Long
44,00
44,00
10:1
0,00
10.05.2019 17:50:42
Nasdaq 100
Unlimited Turbo Long
7 438,503
7 438,503
100:1
0,00
10.05.2019 16:41:37
Nokia
Unlimited Turbo Long
4,334
4,334
1:1
0,00
10.05.2019 14:07:01
Näytä (25 / 50 / 100) tuotetta per sivu
Siirry sivulleSivu 1/3
Olet poistumassa CitiFirstin kotisivuilta. 
Citi ei vastaa sisällöstä välittäjän sivuilla.
Valitse välittäjäsi:
 • Nordnet
 
SET AN ALERT
Set an Alert for the Product.
WKN / ISIN
Alert type
Change by
Bid
Percent
Alert name
Notification type
SET AN ALERT
AddOrEditAlert: SetUnderlyingAlertSubHeader
AddOrEditAlert: Isin
Alert type
Change by
AddOrEditAlert: Change Alert
Absolute
Alert name
Notification type
ADD TO WATCHLIST
ActionOverlay: WatchListConfirmationPrefixnull has been successfully added to your Watchlist.

 
 

Please wait...