Suomi
Yksityissijoittaja
HUOMAUTUS

Valitsemalla ”Hyväksyn” jäljempänä sekä valtion tästä luettelosta vakuutatte, että olette kyseisen valtion vakinainen asukas tälle verkkosivustolle kirjautumisen hetkellä. Citigroup ei vastaa saatavilla olevien tietojen ja materiaalin jakelusta sellaisille henkilöille tai yhteisöille, jotka ovat antaneet väärän todistuksen vakituisesta asuinmaastaan/sijainnistaan. Kun valitsette ”Hyväksyn” jäljempänä ja saatte pääsyn tällä verkkosivustolla oleviin tietoihin ja materiaaliin, hyväksytte tässä huomautuksessa esitetyt ehdot.

Juridisista syistä tämän verkkosivuston sisältöä ei saa asettaa Yhdysvalloissa vakinaisesti asuvien saataville. Mitään tämän verkkosivuston sisältämää materiaalia ja tällä verkkosivustolla kuvattuja tuotteita ei tarjota eikä ole tarkoitettu yhdysvaltalaisille tai Yhdysvalloissa vakituisesti asuville henkilöille, eikä heidän pääsynsä tälle verkkosivustolle ole sallittua.

VAROITUS RISKEISTÄ

Myyntirajoitukset

Tällä verkkosivustolla kuvattuja arvopapereita ei aseteta sellaisten henkilöiden tai organisaatioiden saataville, jotka sijaitsevat alueella, jolla tällaisten arvopaperien markkinointi, tarjoaminen ja/tai myyminen olisi sovellettavien lakien tai säännösten vastaista. Kyseisiä arvopapereita ei myöskään tarjota edellä mainituille henkilöille, eikä heille toimiteta tällaisia arvopapereita koskevia esitteitä tai markkinointidokumentteja. Mitään tässä kuvattuja arvopapereita ei rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933) mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa. Tämän verkkosivuston sisältöä ei ole tarkoitettu henkilöille, jotka asuvat Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tällä verkkosivustolla kuvatut tuotteet ja palvelut eivät ole saatavilla Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

KIRJAUTUMALLA VERKKOSIVUSTON SUOMEA KOSKEVILLE SIVUILLE VAHVISTATTE ASUVANNE VAKITUISESTI SUOMESSA.

Riskit

Seuraava kuvaus on tiivistelmä joistakin tällä verkkosivustolla kuvattuihin arvopapereihin sijoittamiseen liittyvistä riskeistä. Arvopapereihin sijoittamiseen liittyvät riskit eivät kuitenkaan rajoitu jäljempänä kuvattuihin tapauksiin. Sijoittaessaan tällä verkkosivustolla oleviin tuotteisiin sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain
 • Tässä kuvattujen arvopapereiden voimassaoloaika on yleensä rajallinen, ja arvopaperit voivat erääntyä arvottomina. Arvopaperien luonteen vuoksi niiden arvo voi vaihdella huomattavasti, ja ne voivat jopa menettää koko arvonsa. Sijoittajien tulisi varautua koko alkuperäisen ostohinnan sekä transaktiokustannusten menettämiseen ja seurata aktiivisesti sijoituskohteena olevien arvopapereiden arvonkehitystä ja voimassaoloajan etenemistä.
 • Tässä kuvatut arvopaperit ovat valtaosin korkeariskisiä sijoituksia, joihin liittyy yleisiä markkinariskejä, kuten muun muassa korkoriski, valuuttakurssiriski, poliittinen riski, yritysriski sekä riski arvopaperin aika-arvon menettämisestä.
 • Asianomaisen kohde-etuuden hintavaihtelut vaikuttavat arvopapereiden arvoon.
 • Arvopapereiden arvoon vaikuttavat myös niihin liittyvien valuuttakurssien vaihtelut.
 • Arvopapereiden hinnat ovat volatiileja. Mikäli kohde-etuuden hinta liikkuu toiseen suuntaan kuin on ennakoitu, arvopaperin arvo saattaa laskea suhteellisesti kohde-etuuden arvoa enemmän.
Kaupankäynti ja suojaaminen
 • Tässä kuvattujen arvopapereiden markkinat voivat olla rajalliset vähäisen likviditeetin tai alhaisen kaupankäyntivolyymin johdosta. Tämä tarkoittaa sitä, että niitä voi olla vaikea myydä kohtuulliseen hintaan ja joissakin tapauksissa niitä voi olla vaikea myydä mihinkään hintaan. Sijoittajien ei tulisi luottaa siihen, että he pystyvät myymään tässä kuvatut arvopaperit tiettynä ajankohtana tiettyyn hintaan.
 • Sijoittajat eivät välttämättä pysty suojautumaan näihin sijoituksiin liittyviltä riskeiltä. Sijoittajille saattaa aiheutua mahdollisista suojausjärjestelyistä yhtä suuria tappioita kuin arvopapereista.
 • Liikkeeseenlaskija ja mikään sen tytäryhtiöistä ei anna mitään vakuutusta tai takuuta tässä kuvattujen arvopapereiden arvonkehityksestä, eikä niillä ole velvollisuutta toimia markkinatakaajana tai ostaa arvopapereita takaisin.
Soveltuvuus / ei neuvonantoa
 • Tässä kuvattuihin arvopapereihin liittyy tyypillisesti korkea riski, eivätkä ne välttämättä sovellu kaikille. Tällä verkkosivustolla esitetyt tiedot ovat luonteeltaan kuvailevia ja yleisiä, eivätkä arvopaperit välttämättä sovellu sinulle tai et välttämättä pysty sijoittamaan niihin.
 • Tällä verkkosivustolla olevat arvopaperit on tarkoitettu myytäväksi ainoastaan kokeneille sijoittajille, jotka kykenevät ymmärtämään ja kantamaan sijoittamiseen liittyvät riskit.
 • Minkään tällä verkkosivustolla esitetyn ei voida katsoa muodostavan sijoitus- tai veroneuvontaa taikka oikeudellista neuvonantoa eikä minkäänlaista kehotusta ostaa tai myydä tällä verkkosivustolla olevia arvopapereita. Mahdollisten sijoittajien tulisi kääntyä omien oikeudellisten, taloudellisten ja veroneuvonantajiensa puoleen tämän verkkosivuston kautta arvopapereihin tehtävien sijoitusten soveltuvuuden, laillisuuden ja niihin liittyvien riskien arvioimiseksi.
Ei tarjousta / ainoastaan informaatiotarkoitusta varten
 • Tällä verkkosivustolla olevat tiedot on annettu ainoastaan informaatiotarkoituksessa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä taikka kehotusta ostaa arvopapereita.
 • Mikään tällä verkkosivustolla ei muodosta taikka ole osa tarjousta tai kehotusta ostaa taikka myydä mitään tällä verkkosivustolla olevia arvopapereita taikka ryhtyä mihinkään mainittuun sijoitustoimintaan, eikä mitään tällä sivustolla esitettyä tule pitää tällaisena tarjouksena tai kehotuksena.
 • Arvopapereiden aikaisemmasta tuottokehityksestä tällä verkkosivustolla annettujen tietojen perusteella ei voida tehdä päätelmiä arvopaperien tulevasta tuottokehityksestä, eivätkä tiedot takaa tulevaa tuottokehitystä.
 • Tällä verkkosivustolla esitettyjä mielipiteitä ja arvioita voidaan muuttaa milloin tahansa ilman ilmoitusta.
Lainaaminen arvopapereiden ostamista varten

Sijoittamista harkitsevien tulisi olla tietoisia riskeistä, jotka liittyvät varojen lainaamiseen tässä kuvattujen arvopapereiden ostamiseksi, ja erityisesti niistä mahdollisista tappioista, joita heille saattaa aiheutua koron ja pääoman maksamisesta. Sijoittajien tulisi harkita taloudellista tilannettaan siltä kannalta, kykenevätkö he kantamaan ostettuihin arvopapereihin liittyvän tappion sekä maksamaan takaisin saamansa rahoituksen.

Merkittävät edut ja eturistiriidat / etujen ja eturistiriitojen julkistaminen

Citigroup ja/tai sen tytäryhtiöt voivat ajoittain omistaa sijoittajien kanssa tehtäviä transaktioita vastaavia tai niihin taloudellisessa riippuvuussuhteessa olevia sijoitusvälineitä ja/tai toimia markkinatakaajina tällaisille sijoitusvälineille. Citigroup ja/tai sen tytäryhtiöt voivat myös olla investointipankkisuhteessa taikka muussa kaupallisessa suhteessa sijoittajien kanssa tehtäviä transaktioita koskevien arvopaperien, rahoitusvälineiden tai muiden vastaavien tai niihin liittyvien tuotteiden liikkeeseenlaskijan tai -laskijoiden kanssa taikka saada niiltä edellä mainittuja seikkoja koskevia tietoja. Citigroup voi myös ryhtyä sen omaan lukuun toteutettaviin toimenpiteisiin, mukaan lukien sijoittajien kanssa tehtävien transaktioiden aloittamiseen tai päättämiseen liittyviin suojausjärjestelyihin, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti sijoittajien kanssa tehtyjen transaktioiden taustalla olevaan markkinahintaan, kurssiin, indeksiin tai muihin markkinatekijöihin sekä näin ollen transaktion arvoon.
Innovatiivinen valikoima sijoitus- ja kaupankäyntituotteita yksityis- ja institutionaalisille sijoittajille.

Räätälöidyt ratkaisut

Citin monipuoliset sijoitus- ja kaupankäyntituotteet ovat räätälöity täyttämään erilaisten asiakkaitten erilaiset tarpeet.

Sijoitus- ja kaupankäyntituotteet

Selataksesi tuotevalikoimaa, valitse maasi.

Multi-Asset -luokat

Citin asiakkailla on pääsy maailmanlaajuisesti kaikille markkinoille.

Käytämme evästeitä parantaaksemme käyttäjäkokemustasi sivustollamme. Jatkamalla sivuston käyttöä suostut siihen, että käytämme evästeitä tällä sivustolla.

x
Erääntynyt/Knock-Out: 20.1.2019 - 18.7.2019
Tuotetyyppi
Kaikki
134 Hakutulosta Päivitä
 
Knock out time
 • False
 • True
Kohde-etuus
 • False
 • True
Please select
 • False
 • True
Please select
 • False
 • True
 
Kulta
Unlimited Turbo Short
1 448,5253
1 448,5253
10:1
0,00
18.07.2019 21:51:05
Kulta
Mini S
1 475,3686
1 447,00
10:1
2,50
18.07.2019 21:47:52
Netflix Inc.
Unlimited Turbo Long
332,7776
332,7776
10:1
0,00
18.07.2019 15:30:00
DAX 30
Unlimited Turbo Long
12 185,3984
12 185,3984
100:1
0,00
18.07.2019 09:03:13
DAX 30
Unlimited Turbo Long
12 210,4712
12 210,4712
100:1
0,00
18.07.2019 09:02:38
DAX 30
Unlimited Turbo Long
12 269,6544
12 269,6544
100:1
0,00
18.07.2019 09:02:38
DAX 30
Unlimited Turbo Long
12 350,00
12 350,00
100:1
0,00
18.07.2019 09:02:38
DAX 30
Unlimited Turbo Long
12 300,00
12 300,00
100:1
0,00
18.07.2019 09:02:38
DAX 30
Unlimited Turbo Short
12 440,8908
12 440,8908
100:1
0,00
16.07.2019 16:21:43
Nokia
Unlimited Turbo Short
4,5745
4,5745
1:1
0,00
16.07.2019 12:21:16
Tesla Inc.
Unlimited Turbo Short
248,399
248,399
10:1
0,00
15.07.2019 15:30:01
DAX 30
Unlimited Turbo Long
12 311,1008
12 311,1008
100:1
0,00
11.07.2019 16:33:05
Kulta
Unlimited Turbo Short
1 424,9367
1 424,9367
10:1
0,00
11.07.2019 00:00:00
Brent Crude Future Sep 2019
Unlimited Turbo Short
66,7422
66,7422
10:1
0,00
10.07.2019 19:32:50
DAX 30
Unlimited Turbo Long
12 359,9074
12 359,9074
100:1
0,00
10.07.2019 12:38:28
Amazon.com Inc
Unlimited Turbo Short
1 984,7196
1 984,7196
100:1
0,00
09.07.2019 18:41:19
Outokumpu
Unlimited Turbo Long
2,802
2,802
1:1
0,00
09.07.2019 15:25:33
GBP/USD
Unlimited Turbo Long
1,2467
1,2467
1:100
0,00
09.07.2019 10:10:18
DAX 30
Unlimited Turbo Long
12 408,7041
12 408,7041
100:1
0,00
09.07.2019 09:44:37
DAX 30
Unlimited Turbo Long
12 458,7392
12 458,7392
100:1
0,00
09.07.2019 09:03:00
DAX 30
Unlimited Turbo Long
12 506,2674
12 506,2674
100:1
0,00
09.07.2019 09:03:00
DAX 30
Unlimited Turbo Long
12 551,2585
12 551,2585
100:1
0,00
05.07.2019 15:03:07
Kulta
Unlimited Turbo Long
1 400,2489
1 400,2489
10:1
0,00
05.07.2019 14:32:41
Nasdaq 100
Unlimited Turbo Short
7 826,1166
7 826,1166
100:1
0,00
03.07.2019 16:17:21
DAX 30
Mini S
12 756,1205
12 630,00
100:1
1,24
03.07.2019 11:26:00
DAX 30
Unlimited Turbo Short
12 625,779
12 625,779
100:1
0,00
03.07.2019 11:04:24
Eurostoxx50
Unlimited Turbo Short
3 529,6381
3 529,6381
100:1
0,00
03.07.2019 09:57:00
Kulta
Unlimited Turbo Short
1 424,9367
1 424,9367
10:1
0,00
03.07.2019 00:00:00
DAX 30
Unlimited Turbo Long
12 500,00
12 500,00
100:1
0,00
02.07.2019 10:23:02
DAX 30
Unlimited Turbo Long
12 550,00
12 550,00
100:1
0,00
02.07.2019 09:00:29
DAX 30
Unlimited Turbo Short
12 581,9116
12 581,9116
100:1
0,00
01.07.2019 09:03:17
DAX 30
Unlimited Turbo Short
12 462,8422
12 462,8422
100:1
0,00
01.07.2019 09:03:17
DAX 30
Mini S
12 559,8694
12 480,00
100:1
0,00
01.07.2019 09:03:17
DAX 30
Unlimited Turbo Short
12 490,875
12 490,875
100:1
0,00
01.07.2019 09:03:17
DAX 30
Unlimited Turbo Short
12 514,4968
12 514,4968
100:1
0,00
01.07.2019 09:03:17
DAX 30
Unlimited Turbo Short
12 395,474
12 395,474
100:1
0,00
28.06.2019 16:41:58
DAX 30
Unlimited Turbo Short
12 345,4923
12 345,4923
100:1
0,00
28.06.2019 16:01:29
DAX 30
Unlimited Turbo Long
12 201,2268
12 201,2268
100:1
0,00
26.06.2019 09:09:19
DAX 30
Unlimited Turbo Long
12 225,00
12 225,00
100:1
0,00
25.06.2019 09:00:35
Kulta
Unlimited Turbo Short
1 425,00
1 425,00
10:1
0,00
25.06.2019 00:00:00
Kulta
Mini S
1 457,6491
1 430,00
10:1
2,40
25.06.2019 00:00:00
Dow Jones
Unlimited Turbo Short
26 890,129
26 890,129
1 000:1
0,00
21.06.2019 17:08:22
Eurostoxx50
Mini S
3 523,3095
3 495,00
100:1
0,28
21.06.2019 11:26:15
Brent Crude Future Sep 2019
Unlimited Turbo Short
64,299
64,299
10:1
0,00
21.06.2019 00:00:00
Kulta
Unlimited Turbo Short
1 398,9685
1 398,9685
10:1
0,00
21.06.2019 00:00:00
Kulta
Mini S
1 425,7657
1 398,00
10:1
2,45
21.06.2019 00:00:00
Nasdaq 100
Unlimited Turbo Short
7 698,9926
7 698,9926
100:1
0,00
20.06.2019 15:30:16
DAX 30
Unlimited Turbo Short
12 435,644
12 435,644
100:1
0,00
20.06.2019 10:49:12
DAX 30
Unlimited Turbo Short
12 383,582
12 383,582
100:1
0,00
20.06.2019 09:02:41
Kulta
Unlimited Turbo Short
1 374,5203
1 374,5203
10:1
0,00
20.06.2019 00:00:00
Näytä (25 / 50 / 100) tuotetta per sivu
Siirry sivulleSivu 1/3
Olet poistumassa CitiFirstin kotisivuilta. 
Citi ei vastaa sisällöstä välittäjän sivuilla.
Valitse välittäjäsi:
 • Nordnet
 
SET AN ALERT
Set an Alert for the Product.
WKN / ISIN
Alert type
Change by
Bid
Percent
Alert name
Notification type
SET AN ALERT
AddOrEditAlert: SetUnderlyingAlertSubHeader
AddOrEditAlert: Isin
Alert type
Change by
AddOrEditAlert: Change Alert
Absolute
Alert name
Notification type
ADD TO WATCHLIST
ActionOverlay: WatchListConfirmationPrefixnull has been successfully added to your Watchlist.

 
 

Please wait...