Suomi
Yksityissijoittaja
HUOMAUTUS

Valitsemalla ”Hyväksyn” jäljempänä sekä valtion tästä luettelosta vakuutatte, että olette kyseisen valtion vakinainen asukas tälle verkkosivustolle kirjautumisen hetkellä. Citigroup ei vastaa saatavilla olevien tietojen ja materiaalin jakelusta sellaisille henkilöille tai yhteisöille, jotka ovat antaneet väärän todistuksen vakituisesta asuinmaastaan/sijainnistaan. Kun valitsette ”Hyväksyn” jäljempänä ja saatte pääsyn tällä verkkosivustolla oleviin tietoihin ja materiaaliin, hyväksytte tässä huomautuksessa esitetyt ehdot.

Juridisista syistä tämän verkkosivuston sisältöä ei saa asettaa Yhdysvalloissa vakinaisesti asuvien saataville. Mitään tämän verkkosivuston sisältämää materiaalia ja tällä verkkosivustolla kuvattuja tuotteita ei tarjota eikä ole tarkoitettu yhdysvaltalaisille tai Yhdysvalloissa vakituisesti asuville henkilöille, eikä heidän pääsynsä tälle verkkosivustolle ole sallittua.

VAROITUS RISKEISTÄ

Myyntirajoitukset

Tällä verkkosivustolla kuvattuja arvopapereita ei aseteta sellaisten henkilöiden tai organisaatioiden saataville, jotka sijaitsevat alueella, jolla tällaisten arvopaperien markkinointi, tarjoaminen ja/tai myyminen olisi sovellettavien lakien tai säännösten vastaista. Kyseisiä arvopapereita ei myöskään tarjota edellä mainituille henkilöille, eikä heille toimiteta tällaisia arvopapereita koskevia esitteitä tai markkinointidokumentteja. Mitään tässä kuvattuja arvopapereita ei rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933) mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa. Tämän verkkosivuston sisältöä ei ole tarkoitettu henkilöille, jotka asuvat Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tällä verkkosivustolla kuvatut tuotteet ja palvelut eivät ole saatavilla Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

KIRJAUTUMALLA VERKKOSIVUSTON SUOMEA KOSKEVILLE SIVUILLE VAHVISTATTE ASUVANNE VAKITUISESTI SUOMESSA.

Riskit

Seuraava kuvaus on tiivistelmä joistakin tällä verkkosivustolla kuvattuihin arvopapereihin sijoittamiseen liittyvistä riskeistä. Arvopapereihin sijoittamiseen liittyvät riskit eivät kuitenkaan rajoitu jäljempänä kuvattuihin tapauksiin. Sijoittaessaan tällä verkkosivustolla oleviin tuotteisiin sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain
 • Tässä kuvattujen arvopapereiden voimassaoloaika on yleensä rajallinen, ja arvopaperit voivat erääntyä arvottomina. Arvopaperien luonteen vuoksi niiden arvo voi vaihdella huomattavasti, ja ne voivat jopa menettää koko arvonsa. Sijoittajien tulisi varautua koko alkuperäisen ostohinnan sekä transaktiokustannusten menettämiseen ja seurata aktiivisesti sijoituskohteena olevien arvopapereiden arvonkehitystä ja voimassaoloajan etenemistä.
 • Tässä kuvatut arvopaperit ovat valtaosin korkeariskisiä sijoituksia, joihin liittyy yleisiä markkinariskejä, kuten muun muassa korkoriski, valuuttakurssiriski, poliittinen riski, yritysriski sekä riski arvopaperin aika-arvon menettämisestä.
 • Asianomaisen kohde-etuuden hintavaihtelut vaikuttavat arvopapereiden arvoon.
 • Arvopapereiden arvoon vaikuttavat myös niihin liittyvien valuuttakurssien vaihtelut.
 • Arvopapereiden hinnat ovat volatiileja. Mikäli kohde-etuuden hinta liikkuu toiseen suuntaan kuin on ennakoitu, arvopaperin arvo saattaa laskea suhteellisesti kohde-etuuden arvoa enemmän.
Kaupankäynti ja suojaaminen
 • Tässä kuvattujen arvopapereiden markkinat voivat olla rajalliset vähäisen likviditeetin tai alhaisen kaupankäyntivolyymin johdosta. Tämä tarkoittaa sitä, että niitä voi olla vaikea myydä kohtuulliseen hintaan ja joissakin tapauksissa niitä voi olla vaikea myydä mihinkään hintaan. Sijoittajien ei tulisi luottaa siihen, että he pystyvät myymään tässä kuvatut arvopaperit tiettynä ajankohtana tiettyyn hintaan.
 • Sijoittajat eivät välttämättä pysty suojautumaan näihin sijoituksiin liittyviltä riskeiltä. Sijoittajille saattaa aiheutua mahdollisista suojausjärjestelyistä yhtä suuria tappioita kuin arvopapereista.
 • Liikkeeseenlaskija ja mikään sen tytäryhtiöistä ei anna mitään vakuutusta tai takuuta tässä kuvattujen arvopapereiden arvonkehityksestä, eikä niillä ole velvollisuutta toimia markkinatakaajana tai ostaa arvopapereita takaisin.
Soveltuvuus / ei neuvonantoa
 • Tässä kuvattuihin arvopapereihin liittyy tyypillisesti korkea riski, eivätkä ne välttämättä sovellu kaikille. Tällä verkkosivustolla esitetyt tiedot ovat luonteeltaan kuvailevia ja yleisiä, eivätkä arvopaperit välttämättä sovellu sinulle tai et välttämättä pysty sijoittamaan niihin.
 • Tällä verkkosivustolla olevat arvopaperit on tarkoitettu myytäväksi ainoastaan kokeneille sijoittajille, jotka kykenevät ymmärtämään ja kantamaan sijoittamiseen liittyvät riskit.
 • Minkään tällä verkkosivustolla esitetyn ei voida katsoa muodostavan sijoitus- tai veroneuvontaa taikka oikeudellista neuvonantoa eikä minkäänlaista kehotusta ostaa tai myydä tällä verkkosivustolla olevia arvopapereita. Mahdollisten sijoittajien tulisi kääntyä omien oikeudellisten, taloudellisten ja veroneuvonantajiensa puoleen tämän verkkosivuston kautta arvopapereihin tehtävien sijoitusten soveltuvuuden, laillisuuden ja niihin liittyvien riskien arvioimiseksi.
Ei tarjousta / ainoastaan informaatiotarkoitusta varten
 • Tällä verkkosivustolla olevat tiedot on annettu ainoastaan informaatiotarkoituksessa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä taikka kehotusta ostaa arvopapereita.
 • Mikään tällä verkkosivustolla ei muodosta taikka ole osa tarjousta tai kehotusta ostaa taikka myydä mitään tällä verkkosivustolla olevia arvopapereita taikka ryhtyä mihinkään mainittuun sijoitustoimintaan, eikä mitään tällä sivustolla esitettyä tule pitää tällaisena tarjouksena tai kehotuksena.
 • Arvopapereiden aikaisemmasta tuottokehityksestä tällä verkkosivustolla annettujen tietojen perusteella ei voida tehdä päätelmiä arvopaperien tulevasta tuottokehityksestä, eivätkä tiedot takaa tulevaa tuottokehitystä.
 • Tällä verkkosivustolla esitettyjä mielipiteitä ja arvioita voidaan muuttaa milloin tahansa ilman ilmoitusta.
Lainaaminen arvopapereiden ostamista varten

Sijoittamista harkitsevien tulisi olla tietoisia riskeistä, jotka liittyvät varojen lainaamiseen tässä kuvattujen arvopapereiden ostamiseksi, ja erityisesti niistä mahdollisista tappioista, joita heille saattaa aiheutua koron ja pääoman maksamisesta. Sijoittajien tulisi harkita taloudellista tilannettaan siltä kannalta, kykenevätkö he kantamaan ostettuihin arvopapereihin liittyvän tappion sekä maksamaan takaisin saamansa rahoituksen.

Merkittävät edut ja eturistiriidat / etujen ja eturistiriitojen julkistaminen

Citigroup ja/tai sen tytäryhtiöt voivat ajoittain omistaa sijoittajien kanssa tehtäviä transaktioita vastaavia tai niihin taloudellisessa riippuvuussuhteessa olevia sijoitusvälineitä ja/tai toimia markkinatakaajina tällaisille sijoitusvälineille. Citigroup ja/tai sen tytäryhtiöt voivat myös olla investointipankkisuhteessa taikka muussa kaupallisessa suhteessa sijoittajien kanssa tehtäviä transaktioita koskevien arvopaperien, rahoitusvälineiden tai muiden vastaavien tai niihin liittyvien tuotteiden liikkeeseenlaskijan tai -laskijoiden kanssa taikka saada niiltä edellä mainittuja seikkoja koskevia tietoja. Citigroup voi myös ryhtyä sen omaan lukuun toteutettaviin toimenpiteisiin, mukaan lukien sijoittajien kanssa tehtävien transaktioiden aloittamiseen tai päättämiseen liittyviin suojausjärjestelyihin, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti sijoittajien kanssa tehtyjen transaktioiden taustalla olevaan markkinahintaan, kurssiin, indeksiin tai muihin markkinatekijöihin sekä näin ollen transaktion arvoon.
Innovatiivinen valikoima sijoitus- ja kaupankäyntituotteita yksityis- ja institutionaalisille sijoittajille.

Räätälöidyt ratkaisut

Citin monipuoliset sijoitus- ja kaupankäyntituotteet ovat räätälöity täyttämään erilaisten asiakkaitten erilaiset tarpeet.

Sijoitus- ja kaupankäyntituotteet

Selataksesi tuotevalikoimaa, valitse maasi.

Multi-Asset -luokat

Citin asiakkailla on pääsy maailmanlaajuisesti kaikille markkinoille.

Käytämme evästeitä parantaaksemme käyttäjäkokemustasi sivustollamme. Jatkamalla sivuston käyttöä suostut siihen, että käytämme evästeitä tällä sivustolla.

x
Erääntynyt/Knock-Out: 6.2.2021 - 4.8.2021
Tuotetyyppi
Kaikki
1149 Hakutulosta Päivitä
 
Knock out time
 • False
 • True
Kohde-etuus
 • False
 • True
Please select
 • False
 • True
Please select
 • False
 • True
 
DAX 30
Unlimited Turbo Short
15 700,00
15 700,00
100:1
0,00
04.08.2021 16:08:56
Hopea
Unlimited Turbo Short
25,9576
25,9576
1:1
0,00
04.08.2021 14:34:52
DAX 30
Unlimited Turbo Short
15 650,00
15 650,00
100:1
0,00
04.08.2021 09:02:38
Outokumpu
Unlimited Turbo Long
5,8023
5,8023
1:1
0,00
03.08.2021 09:00:44
Tesla Inc.
Unlimited Turbo Short
712,8392
712,8392
100:1
0,00
02.08.2021 15:36:52
DAX 30
Unlimited Turbo Short
15 674,1473
15 674,1473
100:1
0,00
02.08.2021 09:07:20
DAX 30
Unlimited Turbo Short
15 644,053
15 644,053
100:1
0,00
02.08.2021 09:04:41
Tesla Inc.
Unlimited Turbo Short
697,1825
697,1825
100:1
0,00
30.07.2021 18:49:28
Amazon
Unlimited Turbo Long
3 310,78
3 310,78
100:1
0,00
30.07.2021 15:33:50
Amazon
Unlimited Turbo Long
3 411,1067
3 411,1067
100:1
0,00
30.07.2021 15:30:02
DAX 30
Unlimited Turbo Long
15 450,00
15 450,00
100:1
0,00
30.07.2021 09:23:51
Nokia
Unlimited Turbo Long
5,10
5,10
1:1
0,00
30.07.2021 09:03:06
DAX 30
Unlimited Turbo Long
15 500,00
15 500,00
100:1
0,00
30.07.2021 09:02:52
Kulta
Unlimited Turbo Short
1 823,8107
1 823,8107
10:1
0,00
29.07.2021 12:04:35
JD.com (ADR)
Mini L
58,4498
61,90
10:1
0,29
27.07.2021 16:25:55
Alibaba (ADR)
Unlimited Turbo Long
185,7891
185,7891
10:1
0,00
27.07.2021 15:30:28
DAX 30
Unlimited Turbo Long
15 455,9225
15 455,9225
100:1
0,00
27.07.2021 09:30:54
JD.com (ADR)
Mini L
62,3392
66,10
10:1
0,32
26.07.2021 17:35:47
Dow Jones
Unlimited Turbo Short
35 093,7006
35 093,7006
1 000:1
0,00
26.07.2021 15:35:44
Alibaba (ADR)
Unlimited Turbo Long
200,0848
200,0848
10:1
0,00
26.07.2021 15:31:47
Alphabet
Unlimited Turbo Short
2 774,0008
2 774,0008
100:1
0,00
23.07.2021 20:10:52
Facebook Inc.
Unlimited Turbo Short
370,4391
370,4391
10:1
0,00
23.07.2021 17:32:27
Nasdaq 100®
Unlimited Turbo Short
15 073,6024
15 073,6024
100:1
0,00
23.07.2021 17:31:07
S&P500
Unlimited Turbo Short
4 393,2595
4 393,2595
100:1
0,00
23.07.2021 16:38:52
Nasdaq 100®
Unlimited Turbo Short
15 013,5633
15 013,5633
100:1
0,00
23.07.2021 16:20:21
Alphabet
Unlimited Turbo Short
2 670,8807
2 670,8807
100:1
0,00
23.07.2021 15:30:01
DAX 30
Unlimited Turbo Short
15 644,053
15 644,053
100:1
0,00
23.07.2021 11:50:01
DAX 30
Unlimited Turbo Short
15 594,072
15 594,072
100:1
0,00
23.07.2021 09:02:50
Nasdaq 100®
Unlimited Turbo Short
14 896,7551
14 896,7551
100:1
0,00
22.07.2021 15:42:24
DAX 30
Unlimited Turbo Short
15 546,0607
15 546,0607
100:1
0,00
22.07.2021 09:06:57
DAX 30
Unlimited Turbo Short
15 446,086
15 446,086
100:1
0,00
22.07.2021 09:02:43
DAX 30
Unlimited Turbo Short
15 496,0733
15 496,0733
100:1
0,00
22.07.2021 09:02:43
Nasdaq 100®
Unlimited Turbo Short
14 798,3884
14 798,3884
100:1
0,00
21.07.2021 20:59:10
S&P500
Unlimited Turbo Short
4 349,5252
4 349,5252
100:1
0,00
21.07.2021 15:58:42
DAX 30
Unlimited Turbo Short
15 398,0493
15 398,0493
100:1
0,00
21.07.2021 15:36:04
DAX 30
Unlimited Turbo Short
15 348,0557
15 348,0557
100:1
0,00
21.07.2021 10:31:46
Brent Crude Future Sept 2021
Unlimited Turbo Long
67,6538
67,6538
10:1
0,00
20.07.2021 15:31:18
Kulta
Unlimited Turbo Short
1 825,00
1 825,00
10:1
0,00
20.07.2021 15:10:30
DAX 30
Unlimited Turbo Short
15 300,00
15 300,00
100:1
0,00
20.07.2021 09:22:58
DAX 30
Unlimited Turbo Long
15 080,3181
15 080,3181
100:1
0,00
19.07.2021 16:02:33
Tesla Inc.
Unlimited Turbo Long
625,3882
625,3882
100:1
0,00
19.07.2021 16:01:23
S&P500
Unlimited Turbo Long
4 254,1747
4 254,1747
100:1
0,00
19.07.2021 15:55:30
Brent Crude Future Sept 2021
Unlimited Turbo Long
70,1515
70,1515
10:1
0,00
19.07.2021 15:51:52
Nasdaq 100®
Unlimited Turbo Long
14 519,6261
14 519,6261
100:1
0,00
19.07.2021 15:30:16
Nasdaq 100®
Unlimited Turbo Long
14 616,6278
14 616,6278
100:1
0,00
19.07.2021 15:30:16
S&P500
Unlimited Turbo Long
4 304,2317
4 304,2317
100:1
0,00
19.07.2021 15:30:02
DAX 30
Unlimited Turbo Long
15 130,5857
15 130,5857
100:1
0,00
19.07.2021 13:40:31
DAX 30
Unlimited Turbo Long
15 180,8535
15 180,8535
100:1
0,00
19.07.2021 13:30:09
DAX 30
Unlimited Turbo Long
15 231,1212
15 231,1212
100:1
0,00
19.07.2021 11:22:55
DAX 30
Unlimited Turbo Long
15 281,3889
15 281,3889
100:1
0,00
19.07.2021 10:40:00
Näytä (25 / 50 / 100) tuotetta per sivu
Siirry sivulleSivu 1/23
Olet poistumassa CitiFirstin kotisivuilta. 
Citi ei vastaa sisällöstä välittäjän sivuilla.
Valitse välittäjäsi:
 • Nordnet
 
SET AN ALERT
Set an Alert for the Product.
WKN / ISIN
Alert type
Change by
Bid
Percent
Alert name
Notification type
SET AN ALERT
AddOrEditAlert: SetUnderlyingAlertSubHeader
AddOrEditAlert: Isin
Alert type
Change by
AddOrEditAlert: Change Alert
Absolute
Alert name
Notification type
ADD TO WATCHLIST
ActionOverlay: WatchListConfirmationPrefixnull has been successfully added to your Watchlist.

 
 

Please wait...