Suomi
Yksityissijoittaja
HUOMAUTUS

Valitsemalla ”Hyväksyn” jäljempänä sekä valtion tästä luettelosta vakuutatte, että olette kyseisen valtion vakinainen asukas tälle verkkosivustolle kirjautumisen hetkellä. Citigroup ei vastaa saatavilla olevien tietojen ja materiaalin jakelusta sellaisille henkilöille tai yhteisöille, jotka ovat antaneet väärän todistuksen vakituisesta asuinmaastaan/sijainnistaan. Kun valitsette ”Hyväksyn” jäljempänä ja saatte pääsyn tällä verkkosivustolla oleviin tietoihin ja materiaaliin, hyväksytte tässä huomautuksessa esitetyt ehdot.

Juridisista syistä tämän verkkosivuston sisältöä ei saa asettaa Yhdysvalloissa vakinaisesti asuvien saataville. Mitään tämän verkkosivuston sisältämää materiaalia ja tällä verkkosivustolla kuvattuja tuotteita ei tarjota eikä ole tarkoitettu yhdysvaltalaisille tai Yhdysvalloissa vakituisesti asuville henkilöille, eikä heidän pääsynsä tälle verkkosivustolle ole sallittua.

VAROITUS RISKEISTÄ

Myyntirajoitukset

Tällä verkkosivustolla kuvattuja arvopapereita ei aseteta sellaisten henkilöiden tai organisaatioiden saataville, jotka sijaitsevat alueella, jolla tällaisten arvopaperien markkinointi, tarjoaminen ja/tai myyminen olisi sovellettavien lakien tai säännösten vastaista. Kyseisiä arvopapereita ei myöskään tarjota edellä mainituille henkilöille, eikä heille toimiteta tällaisia arvopapereita koskevia esitteitä tai markkinointidokumentteja. Mitään tässä kuvattuja arvopapereita ei rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933) mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa. Tämän verkkosivuston sisältöä ei ole tarkoitettu henkilöille, jotka asuvat Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tällä verkkosivustolla kuvatut tuotteet ja palvelut eivät ole saatavilla Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

KIRJAUTUMALLA VERKKOSIVUSTON SUOMEA KOSKEVILLE SIVUILLE VAHVISTATTE ASUVANNE VAKITUISESTI SUOMESSA.

Riskit

Seuraava kuvaus on tiivistelmä joistakin tällä verkkosivustolla kuvattuihin arvopapereihin sijoittamiseen liittyvistä riskeistä. Arvopapereihin sijoittamiseen liittyvät riskit eivät kuitenkaan rajoitu jäljempänä kuvattuihin tapauksiin. Sijoittaessaan tällä verkkosivustolla oleviin tuotteisiin sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain
 • Tässä kuvattujen arvopapereiden voimassaoloaika on yleensä rajallinen, ja arvopaperit voivat erääntyä arvottomina. Arvopaperien luonteen vuoksi niiden arvo voi vaihdella huomattavasti, ja ne voivat jopa menettää koko arvonsa. Sijoittajien tulisi varautua koko alkuperäisen ostohinnan sekä transaktiokustannusten menettämiseen ja seurata aktiivisesti sijoituskohteena olevien arvopapereiden arvonkehitystä ja voimassaoloajan etenemistä.
 • Tässä kuvatut arvopaperit ovat valtaosin korkeariskisiä sijoituksia, joihin liittyy yleisiä markkinariskejä, kuten muun muassa korkoriski, valuuttakurssiriski, poliittinen riski, yritysriski sekä riski arvopaperin aika-arvon menettämisestä.
 • Asianomaisen kohde-etuuden hintavaihtelut vaikuttavat arvopapereiden arvoon.
 • Arvopapereiden arvoon vaikuttavat myös niihin liittyvien valuuttakurssien vaihtelut.
 • Arvopapereiden hinnat ovat volatiileja. Mikäli kohde-etuuden hinta liikkuu toiseen suuntaan kuin on ennakoitu, arvopaperin arvo saattaa laskea suhteellisesti kohde-etuuden arvoa enemmän.
Kaupankäynti ja suojaaminen
 • Tässä kuvattujen arvopapereiden markkinat voivat olla rajalliset vähäisen likviditeetin tai alhaisen kaupankäyntivolyymin johdosta. Tämä tarkoittaa sitä, että niitä voi olla vaikea myydä kohtuulliseen hintaan ja joissakin tapauksissa niitä voi olla vaikea myydä mihinkään hintaan. Sijoittajien ei tulisi luottaa siihen, että he pystyvät myymään tässä kuvatut arvopaperit tiettynä ajankohtana tiettyyn hintaan.
 • Sijoittajat eivät välttämättä pysty suojautumaan näihin sijoituksiin liittyviltä riskeiltä. Sijoittajille saattaa aiheutua mahdollisista suojausjärjestelyistä yhtä suuria tappioita kuin arvopapereista.
 • Liikkeeseenlaskija ja mikään sen tytäryhtiöistä ei anna mitään vakuutusta tai takuuta tässä kuvattujen arvopapereiden arvonkehityksestä, eikä niillä ole velvollisuutta toimia markkinatakaajana tai ostaa arvopapereita takaisin.
Soveltuvuus / ei neuvonantoa
 • Tässä kuvattuihin arvopapereihin liittyy tyypillisesti korkea riski, eivätkä ne välttämättä sovellu kaikille. Tällä verkkosivustolla esitetyt tiedot ovat luonteeltaan kuvailevia ja yleisiä, eivätkä arvopaperit välttämättä sovellu sinulle tai et välttämättä pysty sijoittamaan niihin.
 • Tällä verkkosivustolla olevat arvopaperit on tarkoitettu myytäväksi ainoastaan kokeneille sijoittajille, jotka kykenevät ymmärtämään ja kantamaan sijoittamiseen liittyvät riskit.
 • Minkään tällä verkkosivustolla esitetyn ei voida katsoa muodostavan sijoitus- tai veroneuvontaa taikka oikeudellista neuvonantoa eikä minkäänlaista kehotusta ostaa tai myydä tällä verkkosivustolla olevia arvopapereita. Mahdollisten sijoittajien tulisi kääntyä omien oikeudellisten, taloudellisten ja veroneuvonantajiensa puoleen tämän verkkosivuston kautta arvopapereihin tehtävien sijoitusten soveltuvuuden, laillisuuden ja niihin liittyvien riskien arvioimiseksi.
Ei tarjousta / ainoastaan informaatiotarkoitusta varten
 • Tällä verkkosivustolla olevat tiedot on annettu ainoastaan informaatiotarkoituksessa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä taikka kehotusta ostaa arvopapereita.
 • Mikään tällä verkkosivustolla ei muodosta taikka ole osa tarjousta tai kehotusta ostaa taikka myydä mitään tällä verkkosivustolla olevia arvopapereita taikka ryhtyä mihinkään mainittuun sijoitustoimintaan, eikä mitään tällä sivustolla esitettyä tule pitää tällaisena tarjouksena tai kehotuksena.
 • Arvopapereiden aikaisemmasta tuottokehityksestä tällä verkkosivustolla annettujen tietojen perusteella ei voida tehdä päätelmiä arvopaperien tulevasta tuottokehityksestä, eivätkä tiedot takaa tulevaa tuottokehitystä.
 • Tällä verkkosivustolla esitettyjä mielipiteitä ja arvioita voidaan muuttaa milloin tahansa ilman ilmoitusta.
Lainaaminen arvopapereiden ostamista varten

Sijoittamista harkitsevien tulisi olla tietoisia riskeistä, jotka liittyvät varojen lainaamiseen tässä kuvattujen arvopapereiden ostamiseksi, ja erityisesti niistä mahdollisista tappioista, joita heille saattaa aiheutua koron ja pääoman maksamisesta. Sijoittajien tulisi harkita taloudellista tilannettaan siltä kannalta, kykenevätkö he kantamaan ostettuihin arvopapereihin liittyvän tappion sekä maksamaan takaisin saamansa rahoituksen.

Merkittävät edut ja eturistiriidat / etujen ja eturistiriitojen julkistaminen

Citigroup ja/tai sen tytäryhtiöt voivat ajoittain omistaa sijoittajien kanssa tehtäviä transaktioita vastaavia tai niihin taloudellisessa riippuvuussuhteessa olevia sijoitusvälineitä ja/tai toimia markkinatakaajina tällaisille sijoitusvälineille. Citigroup ja/tai sen tytäryhtiöt voivat myös olla investointipankkisuhteessa taikka muussa kaupallisessa suhteessa sijoittajien kanssa tehtäviä transaktioita koskevien arvopaperien, rahoitusvälineiden tai muiden vastaavien tai niihin liittyvien tuotteiden liikkeeseenlaskijan tai -laskijoiden kanssa taikka saada niiltä edellä mainittuja seikkoja koskevia tietoja. Citigroup voi myös ryhtyä sen omaan lukuun toteutettaviin toimenpiteisiin, mukaan lukien sijoittajien kanssa tehtävien transaktioiden aloittamiseen tai päättämiseen liittyviin suojausjärjestelyihin, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti sijoittajien kanssa tehtyjen transaktioiden taustalla olevaan markkinahintaan, kurssiin, indeksiin tai muihin markkinatekijöihin sekä näin ollen transaktion arvoon.
Innovatiivinen valikoima sijoitus- ja kaupankäyntituotteita yksityis- ja institutionaalisille sijoittajille.

Räätälöidyt ratkaisut

Citin monipuoliset sijoitus- ja kaupankäyntituotteet ovat räätälöity täyttämään erilaisten asiakkaitten erilaiset tarpeet.

Sijoitus- ja kaupankäyntituotteet

Selataksesi tuotevalikoimaa, valitse maasi.

Multi-Asset -luokat

Citin asiakkailla on pääsy maailmanlaajuisesti kaikille markkinoille.

Käytämme evästeitä parantaaksemme käyttäjäkokemustasi sivustollamme. Jatkamalla sivuston käyttöä suostut siihen, että käytämme evästeitä tällä sivustolla.

x
Erääntynyt/Knock-Out: 4.10.2019 - 31.3.2020
Tuotetyyppi
Kaikki
327 Hakutulosta Päivitä
 
Knock out time
 • False
 • True
Kohde-etuus
 • False
 • True
Please select
 • False
 • True
Please select
 • False
 • True
 
Nasdaq 100
Unlimited Turbo Short
7 797,7852
7 797,7852
100:1
0,00
26.03.2020 20:31:08
S&P500
Unlimited Turbo Short
2 598,9651
2 598,9651
100:1
0,00
26.03.2020 17:35:47
DAX 30
Unlimited Turbo Long
9 600,00
9 600,00
100:1
0,00
26.03.2020 13:02:32
Nasdaq 100
Unlimited Turbo Short
7 598,4867
7 598,4867
100:1
0,00
25.03.2020 14:34:10
DAX 30
Unlimited Turbo Short
9 997,5278
9 997,5278
100:1
0,00
25.03.2020 09:03:03
DAX 30
Unlimited Turbo Short
9 797,5772
9 797,5772
100:1
0,00
25.03.2020 09:02:55
Nokia
Unlimited Turbo Short
2,7992
2,7992
1:1
0,00
25.03.2020 09:00:01
DAX 30
Unlimited Turbo Short
9 591,6373
9 591,6373
100:1
0,00
24.03.2020 17:28:49
DAX 30
Unlimited Turbo Short
9 391,8116
9 391,8116
100:1
0,00
24.03.2020 14:13:50
Nasdaq 100
Unlimited Turbo Long
6 782,6165
6 782,6165
100:1
0,00
23.03.2020 16:44:35
S&P500
Mini L
2 207,982
2 234,00
100:1
0,24
23.03.2020 14:39:15
S&P500
Unlimited Turbo Long
2 239,5432
2 239,5432
100:1
0,00
23.03.2020 14:38:58
S&P500
Unlimited Turbo Long
2 281,6599
2 281,6599
100:1
0,00
23.03.2020 14:30:02
DAX 30
Unlimited Turbo Long
8 600,00
8 600,00
100:1
0,00
23.03.2020 09:03:09
EUR/USD
Unlimited Turbo Long
1,0638
1,0638
1:100
0,00
23.03.2020 00:00:00
DAX 30
Unlimited Turbo Short
9 196,5653
9 196,5653
100:1
0,00
20.03.2020 09:13:57
Alphabet
Unlimited Turbo Long
1 044,7326
1 044,7326
100:1
0,00
18.03.2020 18:33:38
Brent Crude Future Mai 2020
Unlimited Turbo Long
25,027
25,027
10:1
0,00
18.03.2020 18:31:31
S&P500
Unlimited Turbo Long
2 340,6176
2 340,6176
100:1
0,00
18.03.2020 18:16:17
GBP/USD
Unlimited Turbo Long
1,1624
1,1624
1:100
0,00
18.03.2020 17:51:12
Tesla Inc.
Unlimited Turbo Long
379,4938
379,4938
10:1
0,00
18.03.2020 16:20:18
GBP/USD
Unlimited Turbo Long
1,1829
1,1829
1:100
0,00
18.03.2020 14:32:02
Brent Crude Future Mai 2020
Mini L
25,7454
28,70
1:1
2,65
17.03.2020 19:28:22
Dow Jones
Unlimited Turbo Long
19 908,5849
19 908,5849
1 000:1
0,00
17.03.2020 15:00:33
Tesla Inc.
Unlimited Turbo Long
404,7258
404,7258
10:1
0,00
17.03.2020 14:56:29
S&P500
Unlimited Turbo Long
2 377,6477
2 377,6477
100:1
0,00
17.03.2020 14:54:59
Tesla Inc.
Unlimited Turbo Long
430,0212
430,0212
10:1
0,00
17.03.2020 14:37:42
Neste
Unlimited Turbo Long
22,0815
22,0815
10:1
0,00
17.03.2020 14:37:00
EUR/USD
Unlimited Turbo Long
1,1008
1,1008
1:100
0,00
17.03.2020 12:13:07
GBP/USD
Unlimited Turbo Long
1,2108
1,2108
1:100
0,00
17.03.2020 11:46:28
DAX 30
Unlimited Turbo Short
9 000,00
9 000,00
100:1
0,00
17.03.2020 09:03:02
Facebook Inc.
Unlimited Turbo Long
144,3803
144,3803
10:1
0,00
16.03.2020 20:59:13
JD.com (ADR)
Mini L
32,2914
34,30
10:1
0,18
16.03.2020 14:47:15
Alibaba (ADR)
Unlimited Turbo Long
176,2501
176,2501
10:1
0,00
16.03.2020 14:46:36
S&P500
Unlimited Turbo Long
2 436,3363
2 436,3363
100:1
0,00
16.03.2020 14:46:08
Uber Technologies Inc.
Unlimited Turbo Long
20,3896
20,3896
10:1
0,00
16.03.2020 14:46:07
S&P500
Mini L
2 408,9387
2 439,00
100:1
0,27
16.03.2020 14:45:57
Nasdaq 100
Unlimited Turbo Long
7 071,0724
7 071,0724
100:1
0,00
16.03.2020 14:45:04
Nasdaq 100
Unlimited Turbo Long
7 187,8371
7 187,8371
100:1
0,00
16.03.2020 14:45:02
Brent Crude Future Mai 2020
Mini L
26,6269
29,60
1:1
2,64
16.03.2020 14:31:12
Dow Jones
Unlimited Turbo Long
21 103,9883
21 103,9883
1 000:1
0,00
16.03.2020 14:30:01
JD.com (ADR)
Mini L
34,1908
36,30
10:1
0,15
16.03.2020 14:30:01
Tesla Inc.
Unlimited Turbo Long
479,9535
479,9535
10:1
0,00
16.03.2020 14:30:01
Kulta
Unlimited Turbo Long
1 452,136
1 452,136
10:1
0,00
16.03.2020 14:02:23
Neste
Unlimited Turbo Long
24,219
24,219
10:1
0,00
16.03.2020 13:35:33
DAX 30
Unlimited Turbo Long
8 402,45
8 402,45
100:1
0,00
16.03.2020 13:13:45
Kulta
Unlimited Turbo Long
1 473,7359
1 473,7359
10:1
0,00
16.03.2020 12:01:12
Brent Crude Future Mai 2020
Unlimited Turbo Long
30,9676
30,9676
10:1
0,00
16.03.2020 11:06:40
Hopea
Mini L
12,8662
13,50
1:1
0,56
16.03.2020 10:21:05
Eurostoxx50
Unlimited Turbo Long
2 361,9553
2 361,9553
100:1
0,00
16.03.2020 09:35:30
Näytä (25 / 50 / 100) tuotetta per sivu
Siirry sivulleSivu 1/7
Olet poistumassa CitiFirstin kotisivuilta. 
Citi ei vastaa sisällöstä välittäjän sivuilla.
Valitse välittäjäsi:
 • Nordnet
 
SET AN ALERT
Set an Alert for the Product.
WKN / ISIN
Alert type
Change by
Bid
Percent
Alert name
Notification type
SET AN ALERT
AddOrEditAlert: SetUnderlyingAlertSubHeader
AddOrEditAlert: Isin
Alert type
Change by
AddOrEditAlert: Change Alert
Absolute
Alert name
Notification type
ADD TO WATCHLIST
ActionOverlay: WatchListConfirmationPrefixnull has been successfully added to your Watchlist.

 
 

Please wait...