Suomi
Yksityissijoittaja
HUOMAUTUS

Valitsemalla ”Hyväksyn” jäljempänä sekä valtion tästä luettelosta vakuutatte, että olette kyseisen valtion vakinainen asukas tälle verkkosivustolle kirjautumisen hetkellä. Citigroup ei vastaa saatavilla olevien tietojen ja materiaalin jakelusta sellaisille henkilöille tai yhteisöille, jotka ovat antaneet väärän todistuksen vakituisesta asuinmaastaan/sijainnistaan. Kun valitsette ”Hyväksyn” jäljempänä ja saatte pääsyn tällä verkkosivustolla oleviin tietoihin ja materiaaliin, hyväksytte tässä huomautuksessa esitetyt ehdot.

Juridisista syistä tämän verkkosivuston sisältöä ei saa asettaa Yhdysvalloissa vakinaisesti asuvien saataville. Mitään tämän verkkosivuston sisältämää materiaalia ja tällä verkkosivustolla kuvattuja tuotteita ei tarjota eikä ole tarkoitettu yhdysvaltalaisille tai Yhdysvalloissa vakituisesti asuville henkilöille, eikä heidän pääsynsä tälle verkkosivustolle ole sallittua.

VAROITUS RISKEISTÄ

Myyntirajoitukset

Tällä verkkosivustolla kuvattuja arvopapereita ei aseteta sellaisten henkilöiden tai organisaatioiden saataville, jotka sijaitsevat alueella, jolla tällaisten arvopaperien markkinointi, tarjoaminen ja/tai myyminen olisi sovellettavien lakien tai säännösten vastaista. Kyseisiä arvopapereita ei myöskään tarjota edellä mainituille henkilöille, eikä heille toimiteta tällaisia arvopapereita koskevia esitteitä tai markkinointidokumentteja. Mitään tässä kuvattuja arvopapereita ei rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933) mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa. Tämän verkkosivuston sisältöä ei ole tarkoitettu henkilöille, jotka asuvat Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tällä verkkosivustolla kuvatut tuotteet ja palvelut eivät ole saatavilla Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

KIRJAUTUMALLA VERKKOSIVUSTON SUOMEA KOSKEVILLE SIVUILLE VAHVISTATTE ASUVANNE VAKITUISESTI SUOMESSA.

Riskit

Seuraava kuvaus on tiivistelmä joistakin tällä verkkosivustolla kuvattuihin arvopapereihin sijoittamiseen liittyvistä riskeistä. Arvopapereihin sijoittamiseen liittyvät riskit eivät kuitenkaan rajoitu jäljempänä kuvattuihin tapauksiin. Sijoittaessaan tällä verkkosivustolla oleviin tuotteisiin sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain
 • Tässä kuvattujen arvopapereiden voimassaoloaika on yleensä rajallinen, ja arvopaperit voivat erääntyä arvottomina. Arvopaperien luonteen vuoksi niiden arvo voi vaihdella huomattavasti, ja ne voivat jopa menettää koko arvonsa. Sijoittajien tulisi varautua koko alkuperäisen ostohinnan sekä transaktiokustannusten menettämiseen ja seurata aktiivisesti sijoituskohteena olevien arvopapereiden arvonkehitystä ja voimassaoloajan etenemistä.
 • Tässä kuvatut arvopaperit ovat valtaosin korkeariskisiä sijoituksia, joihin liittyy yleisiä markkinariskejä, kuten muun muassa korkoriski, valuuttakurssiriski, poliittinen riski, yritysriski sekä riski arvopaperin aika-arvon menettämisestä.
 • Asianomaisen kohde-etuuden hintavaihtelut vaikuttavat arvopapereiden arvoon.
 • Arvopapereiden arvoon vaikuttavat myös niihin liittyvien valuuttakurssien vaihtelut.
 • Arvopapereiden hinnat ovat volatiileja. Mikäli kohde-etuuden hinta liikkuu toiseen suuntaan kuin on ennakoitu, arvopaperin arvo saattaa laskea suhteellisesti kohde-etuuden arvoa enemmän.
Kaupankäynti ja suojaaminen
 • Tässä kuvattujen arvopapereiden markkinat voivat olla rajalliset vähäisen likviditeetin tai alhaisen kaupankäyntivolyymin johdosta. Tämä tarkoittaa sitä, että niitä voi olla vaikea myydä kohtuulliseen hintaan ja joissakin tapauksissa niitä voi olla vaikea myydä mihinkään hintaan. Sijoittajien ei tulisi luottaa siihen, että he pystyvät myymään tässä kuvatut arvopaperit tiettynä ajankohtana tiettyyn hintaan.
 • Sijoittajat eivät välttämättä pysty suojautumaan näihin sijoituksiin liittyviltä riskeiltä. Sijoittajille saattaa aiheutua mahdollisista suojausjärjestelyistä yhtä suuria tappioita kuin arvopapereista.
 • Liikkeeseenlaskija ja mikään sen tytäryhtiöistä ei anna mitään vakuutusta tai takuuta tässä kuvattujen arvopapereiden arvonkehityksestä, eikä niillä ole velvollisuutta toimia markkinatakaajana tai ostaa arvopapereita takaisin.
Soveltuvuus / ei neuvonantoa
 • Tässä kuvattuihin arvopapereihin liittyy tyypillisesti korkea riski, eivätkä ne välttämättä sovellu kaikille. Tällä verkkosivustolla esitetyt tiedot ovat luonteeltaan kuvailevia ja yleisiä, eivätkä arvopaperit välttämättä sovellu sinulle tai et välttämättä pysty sijoittamaan niihin.
 • Tällä verkkosivustolla olevat arvopaperit on tarkoitettu myytäväksi ainoastaan kokeneille sijoittajille, jotka kykenevät ymmärtämään ja kantamaan sijoittamiseen liittyvät riskit.
 • Minkään tällä verkkosivustolla esitetyn ei voida katsoa muodostavan sijoitus- tai veroneuvontaa taikka oikeudellista neuvonantoa eikä minkäänlaista kehotusta ostaa tai myydä tällä verkkosivustolla olevia arvopapereita. Mahdollisten sijoittajien tulisi kääntyä omien oikeudellisten, taloudellisten ja veroneuvonantajiensa puoleen tämän verkkosivuston kautta arvopapereihin tehtävien sijoitusten soveltuvuuden, laillisuuden ja niihin liittyvien riskien arvioimiseksi.
Ei tarjousta / ainoastaan informaatiotarkoitusta varten
 • Tällä verkkosivustolla olevat tiedot on annettu ainoastaan informaatiotarkoituksessa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä taikka kehotusta ostaa arvopapereita.
 • Mikään tällä verkkosivustolla ei muodosta taikka ole osa tarjousta tai kehotusta ostaa taikka myydä mitään tällä verkkosivustolla olevia arvopapereita taikka ryhtyä mihinkään mainittuun sijoitustoimintaan, eikä mitään tällä sivustolla esitettyä tule pitää tällaisena tarjouksena tai kehotuksena.
 • Arvopapereiden aikaisemmasta tuottokehityksestä tällä verkkosivustolla annettujen tietojen perusteella ei voida tehdä päätelmiä arvopaperien tulevasta tuottokehityksestä, eivätkä tiedot takaa tulevaa tuottokehitystä.
 • Tällä verkkosivustolla esitettyjä mielipiteitä ja arvioita voidaan muuttaa milloin tahansa ilman ilmoitusta.
Lainaaminen arvopapereiden ostamista varten

Sijoittamista harkitsevien tulisi olla tietoisia riskeistä, jotka liittyvät varojen lainaamiseen tässä kuvattujen arvopapereiden ostamiseksi, ja erityisesti niistä mahdollisista tappioista, joita heille saattaa aiheutua koron ja pääoman maksamisesta. Sijoittajien tulisi harkita taloudellista tilannettaan siltä kannalta, kykenevätkö he kantamaan ostettuihin arvopapereihin liittyvän tappion sekä maksamaan takaisin saamansa rahoituksen.

Merkittävät edut ja eturistiriidat / etujen ja eturistiriitojen julkistaminen

Citigroup ja/tai sen tytäryhtiöt voivat ajoittain omistaa sijoittajien kanssa tehtäviä transaktioita vastaavia tai niihin taloudellisessa riippuvuussuhteessa olevia sijoitusvälineitä ja/tai toimia markkinatakaajina tällaisille sijoitusvälineille. Citigroup ja/tai sen tytäryhtiöt voivat myös olla investointipankkisuhteessa taikka muussa kaupallisessa suhteessa sijoittajien kanssa tehtäviä transaktioita koskevien arvopaperien, rahoitusvälineiden tai muiden vastaavien tai niihin liittyvien tuotteiden liikkeeseenlaskijan tai -laskijoiden kanssa taikka saada niiltä edellä mainittuja seikkoja koskevia tietoja. Citigroup voi myös ryhtyä sen omaan lukuun toteutettaviin toimenpiteisiin, mukaan lukien sijoittajien kanssa tehtävien transaktioiden aloittamiseen tai päättämiseen liittyviin suojausjärjestelyihin, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti sijoittajien kanssa tehtyjen transaktioiden taustalla olevaan markkinahintaan, kurssiin, indeksiin tai muihin markkinatekijöihin sekä näin ollen transaktion arvoon.
Innovatiivinen valikoima sijoitus- ja kaupankäyntituotteita yksityis- ja institutionaalisille sijoittajille.

Räätälöidyt ratkaisut

Citin monipuoliset sijoitus- ja kaupankäyntituotteet ovat räätälöity täyttämään erilaisten asiakkaitten erilaiset tarpeet.

Sijoitus- ja kaupankäyntituotteet

Selataksesi tuotevalikoimaa, valitse maasi.

Multi-Asset -luokat

Citin asiakkailla on pääsy maailmanlaajuisesti kaikille markkinoille.

Käytämme evästeitä parantaaksemme käyttäjäkokemustasi sivustollamme. Jatkamalla sivuston käyttöä suostut siihen, että käytämme evästeitä tällä sivustolla.

x
Erääntynyt/Knock-Out: 30.7.2021 - 25.1.2022
Tuotetyyppi
Kaikki
1319 Hakutulosta Päivitä
 
Knock out time
 • False
 • True
Kohde-etuus
 • False
 • True
Please select
 • False
 • True
Please select
 • False
 • True
 
S&P500
Unlimited Turbo Long
4 229,8191
4 229,8191
100:1
0,00
24.01.2022 18:17:02
Nasdaq 100®
Unlimited Turbo Long
13 901,0784
13 901,0784
100:1
0,00
24.01.2022 17:46:38
S&P500
Unlimited Turbo Long
4 268,4305
4 268,4305
100:1
0,00
24.01.2022 17:41:24
DAX
Unlimited Turbo Long
15 053,9575
15 053,9575
100:1
0,00
24.01.2022 16:03:20
Nasdaq 100®
Unlimited Turbo Long
14 106,1934
14 106,1934
100:1
0,00
24.01.2022 15:51:15
S&P500
Unlimited Turbo Long
4 314,0235
4 314,0235
100:1
0,00
24.01.2022 15:45:14
Nasdaq 100®
Unlimited Turbo Long
14 296,7843
14 296,7843
100:1
0,00
24.01.2022 15:30:16
Nasdaq 100®
Unlimited Turbo Long
14 399,2381
14 399,2381
100:1
0,00
24.01.2022 15:30:16
Nasdaq 100®
Unlimited Turbo Long
14 194,3306
14 194,3306
100:1
0,00
24.01.2022 15:30:16
DAX
Unlimited Turbo Long
15 120,2004
15 120,2004
100:1
0,00
24.01.2022 15:30:02
S&P500
Unlimited Turbo Long
4 372,1832
4 372,1832
100:1
0,00
24.01.2022 15:30:02
Amazon
Unlimited Turbo Long
2 840,0604
2 840,0604
100:1
0,00
24.01.2022 15:30:01
Dow Jones
Unlimited Turbo Long
34 121,746
34 121,746
1 000:1
0,00
24.01.2022 15:30:01
Alphabet
Unlimited Turbo Long
2 563,4808
2 563,4808
100:1
0,00
24.01.2022 15:30:00
DAX
Unlimited Turbo Long
15 230,2353
15 230,2353
100:1
0,00
24.01.2022 14:20:20
Outokumpu
Unlimited Turbo Long
5,6075
5,6075
1:1
0,00
24.01.2022 11:44:47
Nokia
Unlimited Turbo Long
4,8641
4,8641
1:1
0,00
24.01.2022 11:43:02
DAX
Unlimited Turbo Long
15 320,468
15 320,468
100:1
0,00
24.01.2022 11:38:45
DAX
Unlimited Turbo Long
15 370,5349
15 370,5349
100:1
0,00
24.01.2022 11:14:59
DAX
Unlimited Turbo Long
15 430,6332
15 430,6332
100:1
0,00
24.01.2022 10:03:34
Nokia
Unlimited Turbo Long
4,9283
4,9283
1:1
0,00
24.01.2022 10:01:45
S&P500
Unlimited Turbo Long
4 404,3838
4 404,3838
100:1
0,00
21.01.2022 21:07:59
Nasdaq 100®
Unlimited Turbo Long
14 487,6174
14 487,6174
100:1
0,00
21.01.2022 21:07:39
Nasdaq 100®
Unlimited Turbo Long
14 549,9727
14 549,9727
100:1
0,00
21.01.2022 16:22:05
DAX
Unlimited Turbo Long
15 466,2397
15 466,2397
100:1
0,00
21.01.2022 16:21:10
Netflix Inc.
Unlimited Turbo Long
382,8536
382,8536
10:1
0,00
21.01.2022 16:13:24
S&P500
Unlimited Turbo Long
4 432,7323
4 432,7323
100:1
0,00
21.01.2022 16:12:18
Nasdaq 100®
Unlimited Turbo Long
14 651,1689
14 651,1689
100:1
0,00
21.01.2022 15:57:35
Nasdaq 100®
Unlimited Turbo Long
14 818,315
14 818,315
100:1
0,00
21.01.2022 15:30:16
Nasdaq 100®
Unlimited Turbo Long
14 752,365
14 752,365
100:1
0,00
21.01.2022 15:30:16
Amazon
Unlimited Turbo Long
3 000,6121
3 000,6121
100:1
0,00
21.01.2022 15:30:01
Netflix Inc.
Unlimited Turbo Long
488,2308
488,2308
10:1
0,00
21.01.2022 15:30:01
Netflix Inc.
Unlimited Turbo Long
410,2004
410,2004
10:1
0,00
21.01.2022 15:30:01
Netflix Inc.
Unlimited Turbo Long
433,683
433,683
10:1
0,00
21.01.2022 15:30:01
Netflix Inc.
Unlimited Turbo Long
460,7882
460,7882
10:1
0,00
21.01.2022 15:30:01
DAX
Unlimited Turbo Long
15 526,4275
15 526,4275
100:1
0,00
21.01.2022 15:06:01
DAX
Unlimited Turbo Long
15 576,5128
15 576,5128
100:1
0,00
21.01.2022 13:55:35
DAX
Unlimited Turbo Long
15 626,598
15 626,598
100:1
0,00
21.01.2022 12:53:12
DAX
Unlimited Turbo Long
15 651,4954
15 651,4954
100:1
0,00
21.01.2022 12:46:54
DAX
Unlimited Turbo Long
15 701,5002
15 701,5002
100:1
0,00
21.01.2022 09:02:52
Nokia
Unlimited Turbo Long
5,0234
5,0234
1:1
0,00
21.01.2022 09:00:01
S&P500
Unlimited Turbo Long
4 482,7523
4 482,7523
100:1
0,00
20.01.2022 21:55:04
EUR/USD
Unlimited Turbo Long
1,1307
1,1307
1:100
0,00
20.01.2022 21:39:21
Nasdaq 100®
Unlimited Turbo Long
14 921,0321
14 921,0321
100:1
0,00
20.01.2022 21:38:00
S&P500
Unlimited Turbo Long
4 516,3481
4 516,3481
100:1
0,00
20.01.2022 21:32:34
Amazon
Unlimited Turbo Long
3 072,3342
3 072,3342
100:1
0,00
20.01.2022 21:14:44
Nasdaq 100®
Unlimited Turbo Long
15 032,1011
15 032,1011
100:1
0,00
20.01.2022 21:14:13
DAX
Unlimited Turbo Short
15 900,00
15 900,00
100:1
0,00
20.01.2022 16:57:11
DAX
Unlimited Turbo Short
15 850,00
15 850,00
100:1
0,00
20.01.2022 09:04:29
S&P500
Unlimited Turbo Long
4 553,8453
4 553,8453
100:1
0,00
19.01.2022 21:35:27
Näytä (25 / 50 / 100) tuotetta per sivu
Siirry sivulleSivu 1/27
Olet poistumassa CitiFirstin kotisivuilta. 
Citi ei vastaa sisällöstä välittäjän sivuilla.
Valitse välittäjäsi:
 • Nordnet
 
SET AN ALERT
Set an Alert for the Product.
WKN / ISIN
Alert type
Change by
Bid
Percent
Alert name
Notification type
SET AN ALERT
AddOrEditAlert: SetUnderlyingAlertSubHeader
AddOrEditAlert: Isin
Alert type
Change by
AddOrEditAlert: Change Alert
Absolute
Alert name
Notification type
ADD TO WATCHLIST
ActionOverlay: WatchListConfirmationPrefixnull has been successfully added to your Watchlist.

 
 

Please wait...