Suomi
Yksityissijoittaja
HUOMAUTUS

Valitsemalla ”Hyväksyn” jäljempänä sekä valtion tästä luettelosta vakuutatte, että olette kyseisen valtion vakinainen asukas tälle verkkosivustolle kirjautumisen hetkellä. Citigroup ei vastaa saatavilla olevien tietojen ja materiaalin jakelusta sellaisille henkilöille tai yhteisöille, jotka ovat antaneet väärän todistuksen vakituisesta asuinmaastaan/sijainnistaan. Kun valitsette ”Hyväksyn” jäljempänä ja saatte pääsyn tällä verkkosivustolla oleviin tietoihin ja materiaaliin, hyväksytte tässä huomautuksessa esitetyt ehdot.

Juridisista syistä tämän verkkosivuston sisältöä ei saa asettaa Yhdysvalloissa vakinaisesti asuvien saataville. Mitään tämän verkkosivuston sisältämää materiaalia ja tällä verkkosivustolla kuvattuja tuotteita ei tarjota eikä ole tarkoitettu yhdysvaltalaisille tai Yhdysvalloissa vakituisesti asuville henkilöille, eikä heidän pääsynsä tälle verkkosivustolle ole sallittua.

VAROITUS RISKEISTÄ

Myyntirajoitukset

Tällä verkkosivustolla kuvattuja arvopapereita ei aseteta sellaisten henkilöiden tai organisaatioiden saataville, jotka sijaitsevat alueella, jolla tällaisten arvopaperien markkinointi, tarjoaminen ja/tai myyminen olisi sovellettavien lakien tai säännösten vastaista. Kyseisiä arvopapereita ei myöskään tarjota edellä mainituille henkilöille, eikä heille toimiteta tällaisia arvopapereita koskevia esitteitä tai markkinointidokumentteja. Mitään tässä kuvattuja arvopapereita ei rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933) mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa. Tämän verkkosivuston sisältöä ei ole tarkoitettu henkilöille, jotka asuvat Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tällä verkkosivustolla kuvatut tuotteet ja palvelut eivät ole saatavilla Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

KIRJAUTUMALLA VERKKOSIVUSTON SUOMEA KOSKEVILLE SIVUILLE VAHVISTATTE ASUVANNE VAKITUISESTI SUOMESSA.

Riskit

Seuraava kuvaus on tiivistelmä joistakin tällä verkkosivustolla kuvattuihin arvopapereihin sijoittamiseen liittyvistä riskeistä. Arvopapereihin sijoittamiseen liittyvät riskit eivät kuitenkaan rajoitu jäljempänä kuvattuihin tapauksiin. Sijoittaessaan tällä verkkosivustolla oleviin tuotteisiin sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain
 • Tässä kuvattujen arvopapereiden voimassaoloaika on yleensä rajallinen, ja arvopaperit voivat erääntyä arvottomina. Arvopaperien luonteen vuoksi niiden arvo voi vaihdella huomattavasti, ja ne voivat jopa menettää koko arvonsa. Sijoittajien tulisi varautua koko alkuperäisen ostohinnan sekä transaktiokustannusten menettämiseen ja seurata aktiivisesti sijoituskohteena olevien arvopapereiden arvonkehitystä ja voimassaoloajan etenemistä.
 • Tässä kuvatut arvopaperit ovat valtaosin korkeariskisiä sijoituksia, joihin liittyy yleisiä markkinariskejä, kuten muun muassa korkoriski, valuuttakurssiriski, poliittinen riski, yritysriski sekä riski arvopaperin aika-arvon menettämisestä.
 • Asianomaisen kohde-etuuden hintavaihtelut vaikuttavat arvopapereiden arvoon.
 • Arvopapereiden arvoon vaikuttavat myös niihin liittyvien valuuttakurssien vaihtelut.
 • Arvopapereiden hinnat ovat volatiileja. Mikäli kohde-etuuden hinta liikkuu toiseen suuntaan kuin on ennakoitu, arvopaperin arvo saattaa laskea suhteellisesti kohde-etuuden arvoa enemmän.
Kaupankäynti ja suojaaminen
 • Tässä kuvattujen arvopapereiden markkinat voivat olla rajalliset vähäisen likviditeetin tai alhaisen kaupankäyntivolyymin johdosta. Tämä tarkoittaa sitä, että niitä voi olla vaikea myydä kohtuulliseen hintaan ja joissakin tapauksissa niitä voi olla vaikea myydä mihinkään hintaan. Sijoittajien ei tulisi luottaa siihen, että he pystyvät myymään tässä kuvatut arvopaperit tiettynä ajankohtana tiettyyn hintaan.
 • Sijoittajat eivät välttämättä pysty suojautumaan näihin sijoituksiin liittyviltä riskeiltä. Sijoittajille saattaa aiheutua mahdollisista suojausjärjestelyistä yhtä suuria tappioita kuin arvopapereista.
 • Liikkeeseenlaskija ja mikään sen tytäryhtiöistä ei anna mitään vakuutusta tai takuuta tässä kuvattujen arvopapereiden arvonkehityksestä, eikä niillä ole velvollisuutta toimia markkinatakaajana tai ostaa arvopapereita takaisin.
Soveltuvuus / ei neuvonantoa
 • Tässä kuvattuihin arvopapereihin liittyy tyypillisesti korkea riski, eivätkä ne välttämättä sovellu kaikille. Tällä verkkosivustolla esitetyt tiedot ovat luonteeltaan kuvailevia ja yleisiä, eivätkä arvopaperit välttämättä sovellu sinulle tai et välttämättä pysty sijoittamaan niihin.
 • Tällä verkkosivustolla olevat arvopaperit on tarkoitettu myytäväksi ainoastaan kokeneille sijoittajille, jotka kykenevät ymmärtämään ja kantamaan sijoittamiseen liittyvät riskit.
 • Minkään tällä verkkosivustolla esitetyn ei voida katsoa muodostavan sijoitus- tai veroneuvontaa taikka oikeudellista neuvonantoa eikä minkäänlaista kehotusta ostaa tai myydä tällä verkkosivustolla olevia arvopapereita. Mahdollisten sijoittajien tulisi kääntyä omien oikeudellisten, taloudellisten ja veroneuvonantajiensa puoleen tämän verkkosivuston kautta arvopapereihin tehtävien sijoitusten soveltuvuuden, laillisuuden ja niihin liittyvien riskien arvioimiseksi.
Ei tarjousta / ainoastaan informaatiotarkoitusta varten
 • Tällä verkkosivustolla olevat tiedot on annettu ainoastaan informaatiotarkoituksessa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä taikka kehotusta ostaa arvopapereita.
 • Mikään tällä verkkosivustolla ei muodosta taikka ole osa tarjousta tai kehotusta ostaa taikka myydä mitään tällä verkkosivustolla olevia arvopapereita taikka ryhtyä mihinkään mainittuun sijoitustoimintaan, eikä mitään tällä sivustolla esitettyä tule pitää tällaisena tarjouksena tai kehotuksena.
 • Arvopapereiden aikaisemmasta tuottokehityksestä tällä verkkosivustolla annettujen tietojen perusteella ei voida tehdä päätelmiä arvopaperien tulevasta tuottokehityksestä, eivätkä tiedot takaa tulevaa tuottokehitystä.
 • Tällä verkkosivustolla esitettyjä mielipiteitä ja arvioita voidaan muuttaa milloin tahansa ilman ilmoitusta.
Lainaaminen arvopapereiden ostamista varten

Sijoittamista harkitsevien tulisi olla tietoisia riskeistä, jotka liittyvät varojen lainaamiseen tässä kuvattujen arvopapereiden ostamiseksi, ja erityisesti niistä mahdollisista tappioista, joita heille saattaa aiheutua koron ja pääoman maksamisesta. Sijoittajien tulisi harkita taloudellista tilannettaan siltä kannalta, kykenevätkö he kantamaan ostettuihin arvopapereihin liittyvän tappion sekä maksamaan takaisin saamansa rahoituksen.

Merkittävät edut ja eturistiriidat / etujen ja eturistiriitojen julkistaminen

Citigroup ja/tai sen tytäryhtiöt voivat ajoittain omistaa sijoittajien kanssa tehtäviä transaktioita vastaavia tai niihin taloudellisessa riippuvuussuhteessa olevia sijoitusvälineitä ja/tai toimia markkinatakaajina tällaisille sijoitusvälineille. Citigroup ja/tai sen tytäryhtiöt voivat myös olla investointipankkisuhteessa taikka muussa kaupallisessa suhteessa sijoittajien kanssa tehtäviä transaktioita koskevien arvopaperien, rahoitusvälineiden tai muiden vastaavien tai niihin liittyvien tuotteiden liikkeeseenlaskijan tai -laskijoiden kanssa taikka saada niiltä edellä mainittuja seikkoja koskevia tietoja. Citigroup voi myös ryhtyä sen omaan lukuun toteutettaviin toimenpiteisiin, mukaan lukien sijoittajien kanssa tehtävien transaktioiden aloittamiseen tai päättämiseen liittyviin suojausjärjestelyihin, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti sijoittajien kanssa tehtyjen transaktioiden taustalla olevaan markkinahintaan, kurssiin, indeksiin tai muihin markkinatekijöihin sekä näin ollen transaktion arvoon.
Innovatiivinen valikoima sijoitus- ja kaupankäyntituotteita yksityis- ja institutionaalisille sijoittajille.

Räätälöidyt ratkaisut

Citin monipuoliset sijoitus- ja kaupankäyntituotteet ovat räätälöity täyttämään erilaisten asiakkaitten erilaiset tarpeet.

Sijoitus- ja kaupankäyntituotteet

Selataksesi tuotevalikoimaa, valitse maasi.

Multi-Asset -luokat

Citin asiakkailla on pääsy maailmanlaajuisesti kaikille markkinoille.

Käytämme evästeitä parantaaksemme käyttäjäkokemustasi sivustollamme. Jatkamalla sivuston käyttöä suostut siihen, että käytämme evästeitä tällä sivustolla.

x
Erääntynyt/Knock-Out: 12.6.2022 - 8.12.2022
Tuotetyyppi
Kaikki
2489 Hakutulosta Päivitä
 
Knock out time
 • False
 • True
Kohde-etuus
 • False
 • True
Please select
 • False
 • True
Please select
 • False
 • True
 
Ice Brent Crude Future Feb2023
Unlimited Turbo Long
77,5651
77,5651
10:1
0,00
07.12.2022 18:57:13
DAX
Unlimited Turbo Long
14 230,096
14 230,096
100:1
0,00
07.12.2022 16:11:01
Nasdaq 100®
Unlimited Turbo Long
11 447,8936
11 447,8936
100:1
0,00
07.12.2022 16:00:01
DAX
Unlimited Turbo Long
14 280,202
14 280,202
100:1
0,00
07.12.2022 11:24:04
Ice Brent Crude Future Feb2023
Unlimited Turbo Long
80,1615
80,1615
10:1
0,00
06.12.2022 17:42:41
DAX
Unlimited Turbo Long
14 328,1166
14 328,1166
100:1
0,00
06.12.2022 16:07:03
Amazon
Unlimited Turbo Long
90,5112
90,5112
10:1
0,00
06.12.2022 15:30:00
Hopea
Unlimited Turbo Short
22,997
22,997
1:1
0,00
02.12.2022 17:14:45
Netflix Inc.
Unlimited Turbo Short
319,9678
319,9678
10:1
0,00
02.12.2022 16:12:52
DAX
Unlimited Turbo Short
14 576,7444
14 576,7444
100:1
0,00
02.12.2022 14:05:34
EUR/USD
Unlimited Turbo Short
1,052
1,052
1:100
0,00
01.12.2022 15:45:33
Nasdaq 100®
Unlimited Turbo Short
12 056,4624
12 056,4624
100:1
0,00
01.12.2022 15:33:19
Meta Platforms Inc.
Unlimited Turbo Short
119,9953
119,9953
10:1
0,00
01.12.2022 15:33:14
Kulta
Unlimited Turbo Short
1 796,571
1 796,571
10:1
0,00
01.12.2022 15:10:11
Nokia
Unlimited Turbo Short
4,7763
4,7763
1:1
0,00
01.12.2022 09:11:37
DAX
Unlimited Turbo Short
14 547,963
14 547,963
100:1
0,00
01.12.2022 09:02:54
DAX
Unlimited Turbo Short
14 497,97
14 497,97
100:1
0,00
01.12.2022 09:02:49
Nasdaq 100®
Unlimited Turbo Short
11 998,1046
11 998,1046
100:1
0,00
30.11.2022 21:54:43
S&P500
Unlimited Turbo Short
4 048,8968
4 048,8968
100:1
0,00
30.11.2022 21:16:49
Tesla Inc.
Unlimited Turbo Short
189,9831
189,9831
10:1
0,00
30.11.2022 20:18:53
Netflix Inc.
Unlimited Turbo Short
299,9899
299,9899
10:1
0,00
30.11.2022 20:06:45
Nasdaq 100®
Unlimited Turbo Short
11 798,7926
11 798,7926
100:1
0,00
30.11.2022 20:06:30
S&P500
Unlimited Turbo Short
4 079,2761
4 079,2761
100:1
0,00
30.11.2022 00:00:00
Nasdaq 100®
Unlimited Turbo Long
11 500,00
11 500,00
100:1
0,00
29.11.2022 17:09:36
S&P500
Unlimited Turbo Long
3 950,00
3 950,00
100:1
0,00
29.11.2022 17:09:32
DAX
Unlimited Turbo Long
14 362,915
14 362,915
100:1
0,00
29.11.2022 10:12:22
Ice Brent Crude Future Feb2023
Unlimited Turbo Long
82,5894
82,5894
10:1
0,00
28.11.2022 00:00:00
Euro Stoxx 50
Unlimited Turbo Short
3 965,8162
3 965,8162
100:1
0,00
24.11.2022 09:51:15
DAX
Unlimited Turbo Short
14 538,7583
14 538,7583
100:1
0,00
24.11.2022 09:42:16
DAX
Unlimited Turbo Short
14 487,3464
14 487,3464
100:1
0,00
24.11.2022 09:33:19
S&P500
Unlimited Turbo Short
4 032,3715
4 032,3715
100:1
0,00
23.11.2022 20:27:04
Tesla Inc.
Unlimited Turbo Short
180,00
180,00
10:1
0,00
23.11.2022 16:40:49
Nasdaq 100®
Unlimited Turbo Short
11 800,00
11 800,00
100:1
0,00
23.11.2022 15:45:05
Dow Jones
Unlimited Turbo Short
34 129,5519
34 129,5519
1 000:1
0,00
23.11.2022 15:31:13
Nasdaq 100®
Unlimited Turbo Short
11 700,00
11 700,00
100:1
0,00
23.11.2022 15:30:16
S&P500
Unlimited Turbo Short
4 000,00
4 000,00
100:1
0,00
23.11.2022 15:30:02
Nasdaq 100®
Unlimited Turbo Long
11 515,5774
11 515,5774
100:1
0,00
22.11.2022 15:41:20
Tesla Inc.
Unlimited Turbo Long
169,534
169,534
33,33333:1
0,00
21.11.2022 18:20:22
Ice Brent Crude Future Jan2023
Unlimited Turbo Long
83,7917
83,7917
10:1
0,00
21.11.2022 15:37:45
Tesla Inc.
Unlimited Turbo Long
180,1856
180,1856
10:1
0,00
18.11.2022 15:48:18
Ice Brent Crude Future Jan2023
Unlimited Turbo Long
86,2038
86,2038
10:1
0,00
18.11.2022 15:15:08
Ice Brent Crude Future Jan2023
Unlimited Turbo Long
87,6896
87,6896
10:1
0,00
18.11.2022 14:50:10
DAX
Unlimited Turbo Short
14 455,1605
14 455,1605
100:1
0,00
18.11.2022 13:08:44
Ice Brent Crude Future Jan2023
Unlimited Turbo Long
90,1755
90,1755
10:1
0,00
17.11.2022 17:30:46
Nasdaq 100®
Unlimited Turbo Long
11 603,5963
11 603,5963
100:1
0,00
17.11.2022 15:30:15
DAX
Unlimited Turbo Long
14 156,3675
14 156,3675
100:1
0,00
17.11.2022 14:49:01
DAX
Unlimited Turbo Long
14 204,26
14 204,26
100:1
0,00
16.11.2022 15:51:23
Nasdaq 100®
Unlimited Turbo Short
11 999,9267
11 999,9267
100:1
0,00
15.11.2022 15:30:16
DAX
Unlimited Turbo Short
14 400,1381
14 400,1381
100:1
0,00
14.11.2022 16:15:32
Kulta
Unlimited Turbo Short
1 774,9408
1 774,9408
10:1
0,00
14.11.2022 16:14:56
Näytä (25 / 50 / 100) tuotetta per sivu
Siirry sivulleSivu 1/50
Olet poistumassa CitiFirstin kotisivuilta. 
Citi ei vastaa sisällöstä välittäjän sivuilla.
Valitse välittäjäsi:
 • Nordnet
 
SET AN ALERT
Set an Alert for the Product.
WKN / ISIN
Alert type
Change by
Bid
Percent
Alert name
Notification type
SET AN ALERT
AddOrEditAlert: SetUnderlyingAlertSubHeader
AddOrEditAlert: Isin
Alert type
Change by
AddOrEditAlert: Change Alert
Absolute
Alert name
Notification type
ADD TO WATCHLIST
ActionOverlay: WatchListConfirmationPrefixnull has been successfully added to your Watchlist.

 
 

Please wait...