Suomi
Yksityissijoittaja
HUOMAUTUS

Valitsemalla ”Hyväksyn” jäljempänä sekä valtion tästä luettelosta vakuutatte, että olette kyseisen valtion vakinainen asukas tälle verkkosivustolle kirjautumisen hetkellä. Citigroup ei vastaa saatavilla olevien tietojen ja materiaalin jakelusta sellaisille henkilöille tai yhteisöille, jotka ovat antaneet väärän todistuksen vakituisesta asuinmaastaan/sijainnistaan. Kun valitsette ”Hyväksyn” jäljempänä ja saatte pääsyn tällä verkkosivustolla oleviin tietoihin ja materiaaliin, hyväksytte tässä huomautuksessa esitetyt ehdot.

Juridisista syistä tämän verkkosivuston sisältöä ei saa asettaa Yhdysvalloissa vakinaisesti asuvien saataville. Mitään tämän verkkosivuston sisältämää materiaalia ja tällä verkkosivustolla kuvattuja tuotteita ei tarjota eikä ole tarkoitettu yhdysvaltalaisille tai Yhdysvalloissa vakituisesti asuville henkilöille, eikä heidän pääsynsä tälle verkkosivustolle ole sallittua.

VAROITUS RISKEISTÄ

Myyntirajoitukset

Tällä verkkosivustolla kuvattuja arvopapereita ei aseteta sellaisten henkilöiden tai organisaatioiden saataville, jotka sijaitsevat alueella, jolla tällaisten arvopaperien markkinointi, tarjoaminen ja/tai myyminen olisi sovellettavien lakien tai säännösten vastaista. Kyseisiä arvopapereita ei myöskään tarjota edellä mainituille henkilöille, eikä heille toimiteta tällaisia arvopapereita koskevia esitteitä tai markkinointidokumentteja. Mitään tässä kuvattuja arvopapereita ei rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933) mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa. Tämän verkkosivuston sisältöä ei ole tarkoitettu henkilöille, jotka asuvat Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tällä verkkosivustolla kuvatut tuotteet ja palvelut eivät ole saatavilla Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

KIRJAUTUMALLA VERKKOSIVUSTON SUOMEA KOSKEVILLE SIVUILLE VAHVISTATTE ASUVANNE VAKITUISESTI SUOMESSA.

Riskit

Seuraava kuvaus on tiivistelmä joistakin tällä verkkosivustolla kuvattuihin arvopapereihin sijoittamiseen liittyvistä riskeistä. Arvopapereihin sijoittamiseen liittyvät riskit eivät kuitenkaan rajoitu jäljempänä kuvattuihin tapauksiin. Sijoittaessaan tällä verkkosivustolla oleviin tuotteisiin sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain
 • Tässä kuvattujen arvopapereiden voimassaoloaika on yleensä rajallinen, ja arvopaperit voivat erääntyä arvottomina. Arvopaperien luonteen vuoksi niiden arvo voi vaihdella huomattavasti, ja ne voivat jopa menettää koko arvonsa. Sijoittajien tulisi varautua koko alkuperäisen ostohinnan sekä transaktiokustannusten menettämiseen ja seurata aktiivisesti sijoituskohteena olevien arvopapereiden arvonkehitystä ja voimassaoloajan etenemistä.
 • Tässä kuvatut arvopaperit ovat valtaosin korkeariskisiä sijoituksia, joihin liittyy yleisiä markkinariskejä, kuten muun muassa korkoriski, valuuttakurssiriski, poliittinen riski, yritysriski sekä riski arvopaperin aika-arvon menettämisestä.
 • Asianomaisen kohde-etuuden hintavaihtelut vaikuttavat arvopapereiden arvoon.
 • Arvopapereiden arvoon vaikuttavat myös niihin liittyvien valuuttakurssien vaihtelut.
 • Arvopapereiden hinnat ovat volatiileja. Mikäli kohde-etuuden hinta liikkuu toiseen suuntaan kuin on ennakoitu, arvopaperin arvo saattaa laskea suhteellisesti kohde-etuuden arvoa enemmän.
Kaupankäynti ja suojaaminen
 • Tässä kuvattujen arvopapereiden markkinat voivat olla rajalliset vähäisen likviditeetin tai alhaisen kaupankäyntivolyymin johdosta. Tämä tarkoittaa sitä, että niitä voi olla vaikea myydä kohtuulliseen hintaan ja joissakin tapauksissa niitä voi olla vaikea myydä mihinkään hintaan. Sijoittajien ei tulisi luottaa siihen, että he pystyvät myymään tässä kuvatut arvopaperit tiettynä ajankohtana tiettyyn hintaan.
 • Sijoittajat eivät välttämättä pysty suojautumaan näihin sijoituksiin liittyviltä riskeiltä. Sijoittajille saattaa aiheutua mahdollisista suojausjärjestelyistä yhtä suuria tappioita kuin arvopapereista.
 • Liikkeeseenlaskija ja mikään sen tytäryhtiöistä ei anna mitään vakuutusta tai takuuta tässä kuvattujen arvopapereiden arvonkehityksestä, eikä niillä ole velvollisuutta toimia markkinatakaajana tai ostaa arvopapereita takaisin.
Soveltuvuus / ei neuvonantoa
 • Tässä kuvattuihin arvopapereihin liittyy tyypillisesti korkea riski, eivätkä ne välttämättä sovellu kaikille. Tällä verkkosivustolla esitetyt tiedot ovat luonteeltaan kuvailevia ja yleisiä, eivätkä arvopaperit välttämättä sovellu sinulle tai et välttämättä pysty sijoittamaan niihin.
 • Tällä verkkosivustolla olevat arvopaperit on tarkoitettu myytäväksi ainoastaan kokeneille sijoittajille, jotka kykenevät ymmärtämään ja kantamaan sijoittamiseen liittyvät riskit.
 • Minkään tällä verkkosivustolla esitetyn ei voida katsoa muodostavan sijoitus- tai veroneuvontaa taikka oikeudellista neuvonantoa eikä minkäänlaista kehotusta ostaa tai myydä tällä verkkosivustolla olevia arvopapereita. Mahdollisten sijoittajien tulisi kääntyä omien oikeudellisten, taloudellisten ja veroneuvonantajiensa puoleen tämän verkkosivuston kautta arvopapereihin tehtävien sijoitusten soveltuvuuden, laillisuuden ja niihin liittyvien riskien arvioimiseksi.
Ei tarjousta / ainoastaan informaatiotarkoitusta varten
 • Tällä verkkosivustolla olevat tiedot on annettu ainoastaan informaatiotarkoituksessa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä taikka kehotusta ostaa arvopapereita.
 • Mikään tällä verkkosivustolla ei muodosta taikka ole osa tarjousta tai kehotusta ostaa taikka myydä mitään tällä verkkosivustolla olevia arvopapereita taikka ryhtyä mihinkään mainittuun sijoitustoimintaan, eikä mitään tällä sivustolla esitettyä tule pitää tällaisena tarjouksena tai kehotuksena.
 • Arvopapereiden aikaisemmasta tuottokehityksestä tällä verkkosivustolla annettujen tietojen perusteella ei voida tehdä päätelmiä arvopaperien tulevasta tuottokehityksestä, eivätkä tiedot takaa tulevaa tuottokehitystä.
 • Tällä verkkosivustolla esitettyjä mielipiteitä ja arvioita voidaan muuttaa milloin tahansa ilman ilmoitusta.
Lainaaminen arvopapereiden ostamista varten

Sijoittamista harkitsevien tulisi olla tietoisia riskeistä, jotka liittyvät varojen lainaamiseen tässä kuvattujen arvopapereiden ostamiseksi, ja erityisesti niistä mahdollisista tappioista, joita heille saattaa aiheutua koron ja pääoman maksamisesta. Sijoittajien tulisi harkita taloudellista tilannettaan siltä kannalta, kykenevätkö he kantamaan ostettuihin arvopapereihin liittyvän tappion sekä maksamaan takaisin saamansa rahoituksen.

Merkittävät edut ja eturistiriidat / etujen ja eturistiriitojen julkistaminen

Citigroup ja/tai sen tytäryhtiöt voivat ajoittain omistaa sijoittajien kanssa tehtäviä transaktioita vastaavia tai niihin taloudellisessa riippuvuussuhteessa olevia sijoitusvälineitä ja/tai toimia markkinatakaajina tällaisille sijoitusvälineille. Citigroup ja/tai sen tytäryhtiöt voivat myös olla investointipankkisuhteessa taikka muussa kaupallisessa suhteessa sijoittajien kanssa tehtäviä transaktioita koskevien arvopaperien, rahoitusvälineiden tai muiden vastaavien tai niihin liittyvien tuotteiden liikkeeseenlaskijan tai -laskijoiden kanssa taikka saada niiltä edellä mainittuja seikkoja koskevia tietoja. Citigroup voi myös ryhtyä sen omaan lukuun toteutettaviin toimenpiteisiin, mukaan lukien sijoittajien kanssa tehtävien transaktioiden aloittamiseen tai päättämiseen liittyviin suojausjärjestelyihin, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti sijoittajien kanssa tehtyjen transaktioiden taustalla olevaan markkinahintaan, kurssiin, indeksiin tai muihin markkinatekijöihin sekä näin ollen transaktion arvoon.
Innovatiivinen valikoima sijoitus- ja kaupankäyntituotteita yksityis- ja institutionaalisille sijoittajille.

Räätälöidyt ratkaisut

Citin monipuoliset sijoitus- ja kaupankäyntituotteet ovat räätälöity täyttämään erilaisten asiakkaitten erilaiset tarpeet.

Sijoitus- ja kaupankäyntituotteet

Selataksesi tuotevalikoimaa, valitse maasi.

Multi-Asset -luokat

Citin asiakkailla on pääsy maailmanlaajuisesti kaikille markkinoille.

Käytämme evästeitä parantaaksemme käyttäjäkokemustasi sivustollamme. Jatkamalla sivuston käyttöä suostut siihen, että käytämme evästeitä tällä sivustolla.

x
Erääntynyt/Knock-Out: 29.8.2020 - 24.2.2021
Tuotetyyppi
Kaikki
144 Hakutulosta Päivitä
 
Knock out time
 • False
 • True
Kohde-etuus
 • False
 • True
Please select
 • False
 • True
Please select
 • False
 • True
 
Tesla Inc.
Unlimited Turbo Short
725,00
725,00
100:1
0,00
24.02.2021 17:04:56
DAX 30
Unlimited Turbo Short
13 950,00
13 950,00
100:1
0,00
24.02.2021 09:59:56
DAX 30
Unlimited Turbo Short
13 900,00
13 900,00
100:1
0,00
24.02.2021 09:05:03
DAX 30
Unlimited Turbo Short
13 850,00
13 850,00
100:1
0,00
24.02.2021 09:00:30
Nasdaq 100®
Unlimited Turbo Long
12 832,8036
12 832,8036
100:1
0,00
23.02.2021 15:44:59
Nasdaq 100®
Unlimited Turbo Long
12 920,8722
12 920,8722
100:1
0,00
23.02.2021 15:38:16
Tesla Inc.
Unlimited Turbo Long
654,6805
654,6805
100:1
0,00
23.02.2021 15:34:38
Nasdaq 100®
Unlimited Turbo Long
13 021,101
13 021,101
100:1
0,00
23.02.2021 15:30:16
Nasdaq 100®
Unlimited Turbo Long
13 121,3299
13 121,3299
100:1
0,00
23.02.2021 15:30:16
S&P500
Unlimited Turbo Long
3 853,3131
3 853,3131
100:1
0,00
23.02.2021 15:30:03
Tesla Inc.
Unlimited Turbo Long
705,0404
705,0404
100:1
0,00
23.02.2021 15:30:00
DAX 30
Unlimited Turbo Long
13 676,0867
13 676,0867
100:1
0,00
23.02.2021 11:32:24
DAX 30
Unlimited Turbo Long
13 726,1822
13 726,1822
100:1
0,00
23.02.2021 11:14:35
DAX 30
Unlimited Turbo Long
13 769,7656
13 769,7656
100:1
0,00
23.02.2021 10:31:49
Tesla Inc.
Unlimited Turbo Long
728,1731
728,1731
100:1
0,00
22.02.2021 21:21:57
Nasdaq 100®
Unlimited Turbo Long
13 312,8115
13 312,8115
100:1
0,00
22.02.2021 16:53:56
Tesla Inc.
Unlimited Turbo Long
754,8122
754,8122
100:1
0,00
22.02.2021 15:33:21
Nasdaq 100®
Unlimited Turbo Long
13 412,9374
13 412,9374
100:1
0,00
22.02.2021 15:30:17
DAX 30
Unlimited Turbo Long
13 818,515
13 818,515
100:1
0,00
22.02.2021 09:25:17
DAX 30
Unlimited Turbo Long
13 856,6365
13 856,6365
100:1
0,00
22.02.2021 09:02:54
Nasdaq 100®
Unlimited Turbo Long
13 507,2868
13 507,2868
100:1
0,00
18.02.2021 16:18:36
DAX 30
Unlimited Turbo Long
13 900,00
13 900,00
100:1
0,00
17.02.2021 17:15:31
Kulta
Unlimited Turbo Long
1 772,6117
1 772,6117
10:1
0,00
17.02.2021 16:55:12
Tesla Inc.
Unlimited Turbo Long
777,7863
777,7863
100:1
0,00
17.02.2021 15:30:01
DAX 30
Unlimited Turbo Long
13 950,00
13 950,00
100:1
0,00
17.02.2021 09:20:18
DAX 30
Unlimited Turbo Long
14 000,00
14 000,00
100:1
0,00
17.02.2021 09:03:15
DAX 30
Unlimited Turbo Long
14 050,00
14 050,00
100:1
0,00
17.02.2021 09:02:29
Brent Crude Future April 2021
Unlimited Turbo Short
64,958
64,958
10:1
0,00
17.02.2021 00:00:00
S&P500
Unlimited Turbo Short
3 936,4526
3 936,4526
100:1
0,00
16.02.2021 15:30:01
Kulta
Unlimited Turbo Long
1 801,405
1 801,405
10:1
0,00
16.02.2021 14:33:41
DAX 30
Unlimited Turbo Short
14 092,8717
14 092,8717
100:1
0,00
15.02.2021 09:02:45
Euro Stoxx 50
Unlimited Turbo Short
3 698,8299
3 698,8299
100:1
0,00
15.02.2021 09:00:15
Nokia
Unlimited Turbo Long
3,4052
3,4052
1:1
0,00
10.02.2021 16:45:59
DAX 30
Unlimited Turbo Long
13 852,6546
13 852,6546
100:1
0,00
10.02.2021 16:44:20
DAX 30
Unlimited Turbo Long
13 902,6642
13 902,6642
100:1
0,00
10.02.2021 16:42:26
DAX 30
Unlimited Turbo Long
13 952,6738
13 952,6738
100:1
0,00
10.02.2021 16:30:43
Nasdaq 100®
Unlimited Turbo Short
13 711,6066
13 711,6066
100:1
0,00
09.02.2021 15:58:46
DAX 30
Unlimited Turbo Long
14 001,3417
14 001,3417
100:1
0,00
09.02.2021 10:15:52
DAX 30
Unlimited Turbo Long
14 051,3465
14 051,3465
100:1
0,00
09.02.2021 09:01:15
S&P500
Unlimited Turbo Short
3 907,0453
3 907,0453
100:1
0,00
08.02.2021 15:50:14
DAX 30
Unlimited Turbo Short
14 124,891
14 124,891
100:1
0,00
08.02.2021 09:02:25
DAX 30
Unlimited Turbo Short
14 151,8882
14 151,8882
100:1
0,00
08.02.2021 09:02:25
Nokia
Unlimited Turbo Long
3,6036
3,6036
1:1
0,00
05.02.2021 14:33:33
DAX 30
Unlimited Turbo Short
14 099,8208
14 099,8208
100:1
0,00
05.02.2021 10:37:09
Brent Crude Future April 2021
Unlimited Turbo Short
59,5985
59,5985
10:1
0,00
05.02.2021 10:10:59
DAX 30
Unlimited Turbo Short
14 059,0021
14 059,0021
100:1
0,00
04.02.2021 16:23:23
DAX 30
Unlimited Turbo Short
14 025,0804
14 025,0804
100:1
0,00
04.02.2021 16:12:03
S&P500
Unlimited Turbo Short
3 849,1689
3 849,1689
100:1
0,00
04.02.2021 15:59:51
Kulta
Unlimited Turbo Long
1 812,3869
1 812,3869
10:1
0,00
04.02.2021 10:15:29
Alphabet
Unlimited Turbo Short
2 090,5727
2 090,5727
100:1
0,00
03.02.2021 15:30:18
Näytä (25 / 50 / 100) tuotetta per sivu
Siirry sivulleSivu 1/3
Olet poistumassa CitiFirstin kotisivuilta. 
Citi ei vastaa sisällöstä välittäjän sivuilla.
Valitse välittäjäsi:
 • Nordnet
 
SET AN ALERT
Set an Alert for the Product.
WKN / ISIN
Alert type
Change by
Bid
Percent
Alert name
Notification type
SET AN ALERT
AddOrEditAlert: SetUnderlyingAlertSubHeader
AddOrEditAlert: Isin
Alert type
Change by
AddOrEditAlert: Change Alert
Absolute
Alert name
Notification type
ADD TO WATCHLIST
ActionOverlay: WatchListConfirmationPrefixnull has been successfully added to your Watchlist.

 
 

Please wait...